Open main menu
Детали на резимето
 • Лично:
  • Име и презиме: {{{name}}}
  • Возраст: {{{age}}}
  • Живеалиште: {{{location}}}
  • Јазици: {{{languages}}}
 • Уредувачки информации:
  • Викимедијанец од: {{{wikimedian since}}}
  • Активен на проектите: {{{active wikis}}}
Изјава {{{statement}}}