Template:Board elections 2008 candidate/vi

Tóm tắt
 • Về cá nhân:
  • Tên: {{{name}}}
  • Tuổi: {{{age}}}
  • Vị trí: {{{location}}}
  • Ngôn ngữ: {{{languages}}}
 • Về các đóng góp:
  • Tham gia Wikimedia từ: {{{wikimedian since}}}
  • Tích cực tại: {{{active wikis}}}
Lời giới thiệu {{{statement}}}