Template:معرفی مقاله جدید

از اینکه مقاله جدیدی را آغاز کردید سپاسگزاریم. در اینجا چیزهایی برای ملاحظهٔ شماست.
برای اطلاعات بیشتر Wikinews:نوشتن یک مقاله را ببینید.