Talk:Wikimedians of Slovakia/Reports/2018/sk

Active discussions

Zmena vedeniaEdit

V texte je pár vecí nepresných, prípadne napísaných tak, že to môže evokovať iné poradie udalostí.

Nežiadal som o žiadnu finančnú odmenu (a už tobôž nie pre mňa - čo síce v texte nie je napísané, ale bežné používanie daných výrazov to evokuje). Najprv som navrhol aby registráciu spravil Matej Grochal, vtedajší člen predsedníctva, ktorému predsedníctvo mohlo zmeniť funkciu na predsedu alebo podpredsedu a následne by mal právo registrovať na 2%. Matej toto odmietol a predsedníctvo naďalej žiadalo o prácu mňa, aj keď som práve išiel podať demisiu. Následne som svoju prácu na registrácii podmienil naplnením činnosti z ročného plánu na 2017, ktorý hovorí o vzdelávaní aktivistov. Zmienená suma je pravdivá. Nešlo o finančnú odmenu.

Ďalšou záležitosťou je časová následnosť. Súčasný text navodzuje predstavu, že udalosti prebiehali v takom poradí ako sú predstavené. To však ani nie je možné kvôli potrebným oprávneniam na vykonanie daných úkonov. V skutočnosti sme najprv riešili registráciu 2%, následne som 20.12. podal demisiu a oznámil, že s účinnosťou od 1.1.2019 sa vzdávam členstva. --KuboF Hromoslav (talk) 17:39, 31 January 2020 (UTC)

Čestní členoviaEdit

V skutočnosti v danom období mala organizácia 1 čestného člena. Viac informácií u Radky. --KuboF Hromoslav (talk) 17:40, 31 January 2020 (UTC)

Return to "Wikimedians of Slovakia/Reports/2018/sk" page.