Türkçe

Türkçe Wikimedia'yı başlatıyorum. Nasıl çalıştığını tam olarak anlamadım ama başlangıç olması için bu adımı atıyorum.

Sanırım Wikimedia, diğer wiki'lerin geneliyle ilgili durumları içeren bir değerlendirme wiki'si niteliğinde.