Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Estonian Wikipedia

Üldine informatsioonEdit

Järgnev strateegia arutelu toimub/toimus Meta-Vikipeedias ja 4. mail toimunud aruteluõhtut võib jälgida Youtubes'i vahendusel - osa 1 ja osa 2. Meta-Vikipeedias toimuvas arutleus osaleb inimesi ka väljaspool Vikpieedia põhilist kogukonda. 4. mail 2017. tomunud aruteluõhtul osalesid peamiselt Soome-Ugri väikekeelte esindajad.

Arutelude kokkuvõteEdit

Kaks arengu diskusiooni on erinevad oma konteksti poolest aga sarnase sisuga. Sellest tulenevalt on allpool arultelu kokkuvõte kirjutatud alapeatükkide kaupa.

Meta-Vikipeedias toimuv/toimunud aruteluEdit

Internetis toimunud arutelu on üks osa üldisest arutelust Meta-Vikipeedias. Sellest tulenevalt võib osa teema arendusi leida lehekülje erinevatest osadelt. Käesolev kokkuvõte põhineb aga peamiselt strateegia arutleude alapeatükil.

Üldine arutelu
Väide Argument Järeldus Märksõnad
Wikimedia Eesti ja Vikipeedia kogukonna kaugenemine teineteisest. Inimesed näevad süsteemi siseelu ja sellest tulenevat tulemust ehk Vikipeedia on kui nähtamatu asi inimestele. Vabatahtlikus on kaheteraga mõõk. poliitika võrdlus, vabatahltikus, siseelu vs avaliktulemus
Strateegia ei mõjuta midagi. Strateegia koostamise eelarve on 2,5 miljonit USA dollarit, mida saab kasutada. Raha raiskamine. raha, raiskamine, strateegia
Strateegia on vajalik. Strateegia on vajalik pikemate protsesside jaoks, mis aitab seda sihte. Vajalik pikemaajaliste asjade korraldamiseks. strateegia, vajadus
Strateegia arutleud ei saa olla kirjalikud vestlused. Artutlemine võtab aega. Puudub järeldus - (kohtumised) kirjalikud arutelud, kohtumised
Globaaalne vs kohalik arutelu Arutlemine mõjutab kohalikul tasandil asju. Kohalik arutelu toob tulemuse esmalt kohalikul tasandil. kohalik, globaalne
Vikipeedia ja MTÜ kaugenemine on probleem Probleem on põhjustatud kommunikatsioonist. Probleem ei ole vabatahtlikusel ainult. kommunikatsioon, kaugenemine,
Ettepanekute arutelu
Probleem Lahendus Kriitika lahendustel Märksõnand
Toimetajaid on vähe võrreldes materjaliga. Toimetajate haaramiseks on vaja kampaaniat või näidata inimestele progressi riba. Toimetajaid napib, milleta ei ole võimalik alustada toimetamise kampaaaniat. toimetus
Vikipeediat ei osata ega taheta ära kasutada praktilises õppetöös. õppetöö
Vikipeedia toimetamine on kõigile avatud ja võimalused panustamiseks. Õpetajate Lehte artikkel, koolides vikikoolitused, muutmise nädal vikis, korraldada kohtumised arutelude jaoks vikipedias panustamine
Usaldus ühiskonnas usaldus
Õigekeelsus Vead tuleb ära paranda neil, kes oskavad õigesti kirjutada. Keelest mittehuvitatud inimesi tuleks suunata keelele tähelepanu keerama. keele oskus
Vikipeedia õhkond õhkkond
Vikipeedias alustamine Vikipeedia mentor Selleks on vikipeedias arutelu sektsioon. mentorlus

4.mail 2017. toimunud aruteluõhtu kokkuvõteEdit

Aruteluõhtul osalesid peamiselt Soome-Ugri väikekeelte esindajad. Peamine kontekstiline erinevus on Eesti ja eesti keelse Vikipeediaga võimalused, mida saab Vikipeedia arendamine endale lubada. Samas keskendus arutelu ka rohkem lahenduste pakkumisele kui probleemide süvendatud analüüsile.

Vikipeedia arutelu (The Finno-Ugri activists) - 4. mai 2017
Väide Argument Järeldus, edasine tegevus Märksõnad
Ülikooli teeside jagamine. Vikipeedia on koht kus saab jagada teaduslike saavutuste tulemusi ja argumente, sest tegemist on entsüklopeediaga. Väike keeltest tulenevalt on Vikipeedia esmalt kultuuri teabe ja mälu jagamise koht ja alles siis on tegemist teadusliku info jagamisega interneti abil. uus teadus, väike keeled, alused, teadus
Viited on vaja panna. Vaja on põhjendatud teksti, sest ilma viiteta ei ole võimalik kontrollida tõepära. Entsüklopeedia mõte on allikatele tuginemine. Uurima peab teemat rohkem ja on sellega seoses on vaja teada motivatsiooni inimestel. Sellega seoses leiame, et on vaja uurida motivatsiooni alusid, kuidas panna inimesed kirjutama. tõepära, allikad, inimeste motivatsioon
Kommuunii suurusest oleneb aktiivsete kirjutajate arv. Keele rääkijate arvut oleneb kuidas saab keeles väljendada midagi. Eesti keel on suur keel võrreldes veelgi väiksemate soome-ugri keelte rääkijatega. Samaljal on eesti keel võrreldes inglise keele rääkijatega väike keel, mis tähendab, et võimaluste arv on hierarhiline. Vikirakenduslikus on ülioluline aspekt kui inimesed hakavad panustama oma aega süsteemi. Peab uurima, kuidas kirjtamist mõjutavad väliskeskkonna tegurid nt otsingumootorid toovad esile Vikipeediat. Samuti oleks kasu turunduse tundmisest seoses Vikipeedia levitamisega ja kommuuni kasvatamisega. turundus, motivatsioon, kommuun
Teaduse vs mitte-teaduse väljatoomine. Tegemist pole uue leiutiste edastamise kohaga, vaid lemasoleva teadmise väljendamisega. Keeleline probleem tekib kohe kui peab hakkama uuet väljendama olemasolevate sõnade abil. Teiseks väike keeltes on Vikipeedia roll teine kui suur-Vikipeediatel. Väike keeltes on Vikipeedia rolliks säilitada ajalugu, kogukonna kultuuri. Vikipeedia rakenduslikuse uurimine on vajalik suur ja väike keelte näidetel, kus on suurimad kommuunid ja kuidas nad edukalt tegutsevad. teadus, mitte-teadus, rakenduslikus
Vikipeedia formaadist on esialgu raske aru saada. Vikipeedial on oma tekstiredaktor, millest on keeruline aru saada esmalt, kui alustada tekstide sisestamist või nende muutmist. Väike keeltes on rohkem tegemist Vikipeedias märkemete tegemisega kui entsüklopeedia loomisega. See omakorda mõjutab motivatsiooni ja turunduslikke tegevusi. märkmed, teaduslikus, viited,
Kirjutamiseks motivatsiooni leidmine on rakse. Kommunikatsioon ja kommuuni olemasolu on vajalik, et inimesed panustaksid oma aega kirjutamisesse. Konkurente teabe otsinguks on väga palju teisi. Väike keeltes on väike kasutajate arv vikipeedia kommuuni väheste kasutajate tõttu. Eesti keeles on selleks loodud nüüd Miljon+ ja erinevate blogijate / Youtuberite abi saaks kasutada siin ära. Kommunikatsioonis ja turunduses on vajalik keerata tähelepanu kuidas otisngumootirid reageerivad. Samuti Miljon+ saaks toetud erinevatelt blogijatelt kui ka Youtuberitelt. Kirjutamisel tuleks keerata tähelepanu rohkem uuele kui ainult tõlgitud Vikipeedia sisuloomele. sisuloome, turundus, väike keeled, motivatsioon

Üldine probleemide / väidete kokkuvõteEdit

Allpool on eelnevalt väljatoodud aruteludes väljatoodud probleemsed kohad.

Vikipeedia probleemid väidetena
Wikimedia Eesti ja Vikipeedia kogukonna kaugenemine teineteisest.
Strateegia ei mõjuta midagi. vs mõjutab palju
Strateegia arutleud ei saa olla kirjalikud vestlused.
Globaaalne vs kohalik arutelu
Vikipeedia ja MTÜ kaugenemine on probleem
Toimetajaid on vähe võrreldes materjaliga.
Vikipeediat ei osata ega taheta ära kasutada praktilises õppetöös.
Vikipeedia toimetamine on kõigile avatud ja võimalused panustamiseks.
Usaldus ühiskonnas (st allikana ei või täiesti Vikipeediat kasutada)
Õigekeelsus (st palju on vaja toimetada tekste)
Vikipeedia õhkond (st kogukonna tunnetus).
Vikipeedias alustamine (st kohanemise raskused).
Viidete panemise kohutsus.
Kommuuni suurusest oleneb aktiivsete kirjutajate arv.
Teaduse vs mitte-teadusele osutamine.
Kirjutamiseks motivatsiooni leidmine on rakse.
Ülikooli teeside jagamine (st uute avastuste kajastamine).

Arutelu järeldused ja võimalikud lahendusedEdit

Eelnevalt väljatoodud arutelu põhjal on võimalik öelda, et lahendusi oodatakse süsteemaatilisel tasandil. Hetkel lahendused keskenduvad konkreetsele probleemile, mitte tervikule, mille aluseks paistab olevat kogukonna sidusus, kogukonna suurus ja motivatsioon.

Vikipeedia 4. mail toimunud arutelu põhjal üldiste lahendus ettepanekute seas on väljatoodud peamiselt turundusliku lähenemise vajalikus, motivatsiooni tegurite uurimise vajalikus Vikipeedia aktivistide hulgas MTÜ ja avalikul tasandil.