Stewards/elections 2011/Guidelines/nb

Kandidater til Steward-valget for 2011 blir bedt om å sende inn sine nominasjoner innen 28. januar. Du kan nominere deg selv hvis du er kvalifisert.