Sổ tay tiếp viên/bản mẫu thư điện tử/thỏa thuận

This page is a translated version of the page Steward handbook/email templates/agreement and the translation is 100% complete.

Xem thêm: vi:Wikipedia:Nhận dạng.

Thông báo rằng cần phải ký thỏa thuận bảo mật

Gửi <USERNAME>:

Theo Chính sách Tiếp cận Thông tin Không công khai của Wikimedia Foundation, chúng tôi yêu cầu xác nhận và ký Thỏa thuận Bảo mật Thông tin Không công khai trước khi cho phép truy cập thông tin an toàn và nhạy cảm. Việc ký kết thỏa thuận được theo dõi trên Legalpad của Phabricator. Một hướng dẫn trực tuyến có sẵn để giúp bạn ký thỏa thuận: https://meta.wikimedia.org/wiki/Confidentiality_agreement_for_nonpublic_information/How_to_sign

Quy định chính xác nằm ở: https://meta.wikimedia.org/wiki/Access_to_nonpublic_personal_data_policy

Văn bản về thỏa thuận bảo mật nằm ở: https://meta.wikimedia.org/wiki/Confidentiality_agreement_for_nonpublic_information

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn đã ký thỏa thuận này, chúng tôi thành thật xin lỗi. Vui lòng trả lời thư điện tử này kèm theo ngày tháng và cách thức mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Trân trọng,
<YOUR NAME>