Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 10, 2007/1

Tretåig hackspett

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en av tolv arter i hackspettsläktet Picoides. Den är ensam art i detta släkte att häcka i västra palearktis och därmed i Sverige. Den är vanlig i barrskogar i norra Sverige och förekommer i mindre omfattning även i mellersta Sverige. Tretåig hackspett är normalt en stationär fågel och arten brukar indelas i 8–12 underarter. Den finns i hela tajgaområdet i Holarktis.
Les mer