Opdater/Oppdater denne side/sida/sidan
Svenska Dansk Bokmål Nynorsk
Wikipedia Wikipedia Wikipedia Wikipedia
Wiktionary Wikiordbog Wiktionary Wiktionary
Wikibooks Wikibooks Wikibooks
Wikiquote Wikiquote Wikiquote Wikifrasar
Wikisource Wikisource Wikisource
Övrigt
Wikinews Wikimedia Commons

Norsk Wikibooks är felles for nynorsk og bokmål, Wikinews finns bara på svenska, Commons är ett fellesspråkigt prosjekt, det finns ikke nogen norsk Wikisource.