Report from Frankfurt - October 2006/pl

Raport z Frankfurtu - październik 2006Edit

Wyobraźcie sobie olbrzyma o złotej głowie, piersi z mosiądzu i glinianych nogach; naszą misją było przekształcenie tego olbrzyma w samowystarczalną i rozwijającą się, żyjącą organizację, zachowując jednocześnie jego esencję.
Zarówno powyższa parafraza, jak i oczko puszczone przez autora są udostępnione na licencji GFDL

Jak sprawić, by wszyscy ludzie zaproszeni na spotkanie ludzie, w sumie 21 wikimedian, w tym całość obecnej Rady Powierniczej Fundacji, jeden gość z zewnątrz, reprezentanci oddziałów lokalnych oraz pracownicy Fundacji zjawili się we Frankfurcie w dniach 20-22 października 2006? Jak sprawić, by przez cały dzień kolejno omawiali wszystkie ważne wyzwania stojące przed Fundacją, kontynuując rozmowy przy kolacji i kończąc je późno w nocy? Jak sprawić, by po tym wszystkim wstali z samego rana i zjawili się na kolejną rundę punktualnie o 9 rano następnego dnia? Jak osiągnąć to wszystko przez 3 dni z rzędu? Wszystko to zostało osiągnięto. Stało się. Osobiście byłem bardzo zadowolony z entuzjazmu i poświęcenia, z jakimi spotkałem się podczas spotkania, a także z pracy naszej wspaniałej organizatorki, bez której wszystko z pewnością nie potoczyłoby się tak gładko, jak to miało miejsce (pomyślałem sobie, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad wyznaczeniem takich organizatorów do dyskusji na wiki).

Przed nami było sporo ciężkiej pracy i udało nam się ją wykonać wspólnie.

Pod koniec spotkania omawiano sprawę stworzenia swego rodzaju raportu ("wyczerpującego, ale nie za długiego"), który miałby poinformować społeczność o tym, co "GTW robiła tym razem". Mojej partnerki, Elise, rzecz jasna nie było w pobliżu i nie mogła mnie odwieść od zgłoszenia się na ochotnika (oczywiście przed momentem zaczęła narzekać, kiedy zabrałem się do pisania powyższego), tak więc tak się składa, że to ja jestem autorem tego raportu. ;-)

Oczekiwania i WizjaEdit

Pierwszego dnia naszkicowaliśmy wspólnie listę oczekiwań, jakie mieliśmy w stosunku do tego spotkania:

 • Budowanie zaufania
 • Wzmocnienie organizacji (olbrzym na glinianych nogach)
 • Wyznaczenie kierunku dla organizacji i oddziałów lokalnych
 • Praktyczne rezultaty
 • Clear understanding governance as supports mission and fundraising support
 • Help the group moving towards sustainability
 • Rola Fundacji Wikimedia
 • Poznanie lepiej siebie nawzajem
 • Wzajemne zrozumienie i porozumienie
 • Uczciwość prowadząca do pokoju
 • Dobra zabawa

Ośmielę się stwierdzić, że wszystkie z powyższych punktów zostały w jakiś sposób osiągnięte, i choć były podczas spotkania momenty trudne, wspólna praca była dla nas także wielką frajdą.

Niemniej jednak, nawet podczas ciężkiej pracy, sporo czasu zeszło nam na dostosowaniu się do poruszanych tematów oraz do siebie nawzajem, pozwolę sobie zatem wyrazić tutaj często słyszaną prośbę o kolejne spotkanie: następny krok, oparty o ten pierwszy. Moim skromnym zdaniem jest to konieczny krok, ponieważ poza możliwością opracowania praktycznych szczegółów, pozwoli też na bardziej szczegółową dyskusję na wiele tematów i na temat wielu koncepcji nad którymi pracujemy, ale rzadko mamy czas na ich dokładne rozważenie.

Strategie i celeEdit

Chcąc zdefiniować bardziej konkretne strategie i cele, postanowiliśmy skupić się na pewnej liczbie tematów. Oto najważniejsze z nich:

 • Stabilna struktura organizacyjna Wikimedia, Fundacji i oddziałów lokalnych (rozróżnienie pomiędzy całym ruchem Wikimedia a Fundacją Wikimedia)
 • Przewodzenie ruchowi wolnej kultury
 • Perspektywa globalna, zaangażowanie w sprawy międzynarodowe
 • Ustalanie nowych standardów
 • Przejrzystość pod względem prawnym
 • Wieloprojektowość

Inne tematy postanowiono omówić w późniejszym terminie, posuwaliśmy się do przodu "krok po kroku" i nie mogliśmy zrobić wszystkiego w jeden weekend. Jednym z takich tematów była dyskusja na temat "Wiedza kontra treść" (Knowledge vs Content), która choć bardzo ważna nie jest aż tak pilna jak niektóre inne tematy.

Szybko okazało się, że co do bardzo wielu spraw panowała powszechna zgoda, co zaowocowało zmianami w dokumentach zawierających naszą wizję i misję, nad szczegółami których pracuje teraz Rada.

Naszkicowano i omówiono wiele modeli organizacyjnych, w końcu skupiając się na kilku, zawierających wszystkie niezbędne organa, zarówno obecnie istniejące, jak i oczekiwane. We wszystkich modelach pojawiła się "Komisja doradcza" (Advisory board), jak również co najmniej jeden "blob" zwany "radą" (council), jeden model zawierał nawet 3 takie "bloby". Innymi słowy: ciąg dalszy nastąpi...

PriorytetyEdit

Z pomocą analizy SWOT (analizy za pomocą oceny Mocnych stron (Strenghts) i Słabych stron (Weaknesses) oraz Okazji (Opportunities) i Zagrożeń (Threats), a następnie połączenia tych czynników w cztery pary), zdefiniowano cele strategiczne we wszystkich obszarach dotyczących naszej organizacji. Podzieliliśmy je na 7 kategorii: organizacyjne, operacyjne, finanse & zbiórki pieniężne, projekty, Public Relations & komunikacja, technologia oraz prawne.

Widzieliście kiedyś wikimedian używających skomplikowanego systemu do głosowania IRL? Mówię wam, to świetna zabawa, nie tylko samo głosowanie, ale także obserwowanie jak głosują innych, tak samo jak ma to miejsce na wiki. IRL widać więcej, gdyż wszyscy "śmiało" głosują. W tym wypadku było 7 kategorii (wymienionych powyżej), a pod każdą z nich znajdowało się dwa lub więcej tematów - w sumie 33 tematy. Każdy miał 3x3=9 głosów, za pomocą których mógł przydzielić priorytety poszczególnym tematom-zadaniom, sugerując wykonanie ich w przeciągu 3, 12 lub 24 miesięcy. Dłuższa przerwa na kawę wcale nie okazała się zachętą do szybszego głosowania ;-)

Oszczędzę wam szczegółów, podając tylko listę ważnych rzeczy "Do zrobienia":

 • Klaryfikacja i redefinicja zakresu działania, roli oraz uprawnień i obowiązków wszystkich komisji
 • Klaryfikacja wymagań stawianych nowym oddziałom lokalnym
 • Klaryfikacja roli i funkcji wszystkich list dyskusyjnych
 • Utworzenie komisji ds. organizacji imprez (events committee)
 • Stworzenie Create relationships with educational partners
 • Stworzenie mapy drogowej dla technologii Wikimedia (oprogramowanie MediaWiki i nie tylko)
 • Przeprowadzanie regionalnych konferencji i programów (projektów)
 • Poszerzenie Rady Powierniczej
 • Lepsza analiza projektów i ich użytkowników
 • Lobbowanie rządowych grup edukacyjnych
 • Zarządzanie komunikacją z darczyńcami
 • Reorganizacja oraz zatrudnienie pracowników (tam gdzie to konieczne)
 • Organizacja PR
 • Nowy statut Fundacji

ImplementacjaEdit

Ponieważ to uczestnicy spotkania zgodzili się co do celów strategicznych i ich priorytetów, ale nie mieli uprawnień by oficjalnie wprowadzić je w życie, zostały one "przekazane Radzie Powierniczej". I mogę tylko zauważyć, że uczestnicy spotkania tak samo jak wy wyczekują rozpoczęcia implementacji tego wszystkiego, krok po kroku.

PodsumowanieEdit

Czekając z niecierpliwością na zrealizowanie ciężkiej pracy, którą razem wykonaliśmy, jak również na kolejne spotkanie, na które tak wiele osób liczy, jestem przekonany, że pierwszy krok w kierunku umocnienia "glinianych nóg olbrzyma" i przeobrażenia ich w coś bardziej stabilnego został właściwie zakończony. Jest to jednak dopiero pierwszy krok i wiele kolejnych musi nastąpić po nim, co wymagać będzie zaangażowania o wiele większej ilości osób niż nasza 21-osobowa grupa. Nasze główne cele pozostają niezmienione, mimo iż słowa użyte do ich wyrażenia mogą się nieco zmienić, więc w kolejnych stadiach reorganizacji i wzrostu potrzebować będziemy także i waszej pomocy.

Chciałbym wezwać was do odważnego snucia wizji tego, co możemy wspólnie osiągnąć w przyszłości, tak jak nas o to poproszono na początku spotkania. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że za 12 miesięcy będziemy mieli... "30 oddziałów lokalnych" - "500 działających serwerów" - "Biuro na każdym kontynencie" - "100.000 artykułów w 10 projektach w językach europejskich" - "Wikipedia będzie nowym standardem wiedzy" - itd. itd. itd. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić... [[edytuj]]...?

Sprawmy, by to się ziściło. oscar 23:29, 25 October 2006 (UTC)Reply[reply]