தனியுரிமை கொள்கை - முக்கிய விதிகளின் சொற்களஞ்சியம்

This page is a translated version of the page Privacy policy/Glossary of key terms and the translation is 100% complete.தனியுரிமை தொடர்பான பக்கங்கள்