Privacy policy/2008/vi

This version of the Privacy policy was approved in October 2008 by the Board of Trustees. Next version was approved in the June 2014.

Phạm vi chung edit

Quy định này điều chỉnh các thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ bởi Wikimedia Foundation (từ nay gọi là "Foundation") trên máy chủ của nó trong mối liên hệ với các dự án của Wikimedia (từ nay gọi là "Dự án") và cộng đồng của dự án. Nhất quán với Quy định Duy trì Dữ liệu, Foundation thu thập và lưu giữ lượng thông tin nhận dạng cá nhân tối thiểu cần thiết để có thể hoàn thành nhu cầu hoạt động của các Dự án.

Bản chất công khai và cộng tác của các dự án edit

Tất cả các Dự án của Wikimedia Foundation được phát triển một cách cộng tác giữa những người dùng của nó, sử dụng phần mềm MediaWiki. Bất kỳ những ai có thể truy cập vào Internet (mà không bị hạn chế truy cập) đều có thể sửa đổi các trang công khai cho phép mọi người sửa đổi của những website này, khi đăng nhập hoặc không đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký. Với việc làm đó, những người sửa đổi tạo nên một tài liệu được phát hành, cùng với một bản ghi công khai tất cả mọi từ được thêm vào, xóa đi, hoặc thay đổi. Đây là một hành vi công khai, và những người sửa đổi được công khai xác định là tác giả của các thay đổi đó. Tất cả những đóng góp vào một Dự án, và tất cả các thông tin sẵn có công khai về những đóng góp đó, đều được cấp phép không thể thu hồi và có thể được sao chép, trích dẫn, tái sử dụng và chuyển thể một cách tự do bởi các bên thứ ba với một số ít hạn chế.

Những hoạt động trên các dự án của Foundation edit

Nói chung, Quy định này chỉ áp dụng cho các thông tin riêng tư được Foundation lưu trữ hoặc lưu giữ nhưng không công khai.

Những tương tác với Dự án không do Quy định này điều chỉnh bao gồm, nhưng không giới hạn trong số đó, là các khía cạnh duyệt và sửa đổi trang, sử dụng chức năng "gửi thư cho người này" của wiki, đăng ký và gửi đăng vào danh sách thư điện tử do Foundation làm chủ, và trao đổi với các tình nguyện viên thông qua hệ thống ghi thẻ của Foundation ("OTRS"). Những tương tác này có thể vô tình làm lộ ra địa chỉ IP của một thành viên đóng góp, và có thể cả những thông tin cá nhân khác, ra công chúng, hoặc vào một nhóm tình nguyên viên cụ thể hoạt động độc lập với Foundation.

Người dùng cũng có thể tương tác với nhau bên ngoài các website của Foundation, thông qua thư điện tử, IRC hoặc chat, hoặc các website độc lập, và nên tự đánh giá nguy cơ có thể xảy ra, cũng như nhu cầu bí mật riêng tư cho cá nhân họ, trước khi sử dụng các phương pháp liên lạc này.

Tài khoản người dùng và quyền tác giả edit

Foundation không bắt buộc những người biên tập phải đăng ký tài khoản vào một dự án. Bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi mà không cần phải đăng nhập với một tên người dùng, trong trường hợp đó họ sẽ được xác định bằng địa chỉ IP mạng. Những người dùng đã đăng ký sẽ được xác định bằng tên người dùng do chính họ chọn. Những người dùng sẽ chọn một mật khẩu, mật khẩu này là bí mật và được dùng để xác minh sự nhất quán với tài khoản của họ. Ngoại trừ ở một chừng mực nào đó do pháp luật yêu cầu, không có ai được quyền tiết lộ, hoặc trưng ra một cách cố ý, mật khẩu của người dùng và/hoặc cookie được tạo ra để xác định một thành viên. Một khi đã được tạo ra, những tài khoản của người dùng sẽ không bị xóa bỏ. Có thể thay đổi tên người dùng, tùy thuộc vào quy định của từng dự án cụ thể. Foundation không đảm bảo rằng một tên người dùng sẽ được thay đổi khi có yêu cầu.

Mục đích của việc thu thập thông tin riêng tư edit

Foundation giới hạn việc thu thập dữ liệu người dùng có khả năng xác định danh tính cá nhân vừa đủ để phục vụ cho sự tồn tại lành mạnh của các dự án của nó, bao gồm nhưng không giới hạn trong những điều sau:

Để tăng cường tính trách nhiệm công khai của các dự án. Foundation nhận thấy rằng bất kỳ một hệ thống nào đủ mở để cho phép sự tham gia tối đa của công chúng cũng sẽ rất dễ tổn thương bởi một số hành vi lạm dụng và thiếu tính xây dựng nhất định. Foundation và các cộng đồng dự án đã tạo ra một số cơ chế để ngăn ngừa và khắc phục các hoạt động lạm dụng. Ví dụ, khi điều tra về sự lạm dụng trong một dự án, trong đó có việc nghi ngờ sử dụng “con rối” (tài khoản bản sao) một cách ác ý, sự phá hoại, quấy rối người dùng khác, hoặc các hành vi gây hư hại, địa chỉ IP của người dùng (có thể lấy từ các nhật trình đó hoặc từ các bản ghi trong cơ sở dữ liệu) có thể được dùng để xác định (các) nguồn gốc của hành vi lạm dụng. Thông tin này có thể được chia sẻ giữa những thành viên có quyền hạn quản trị, những người chịu trách nhiệm trước cộng đồng của họ trong việc bảo vệ cho dự án.
Để cung cấp các thống kê cho website. Foundation lấy mẫu thống kê các dữ liệu nhật trình thô từ những lần viếng thăm của người dùng. Những nhật trình này được dùng để tạo ra các trang thống kê của trang; dữ liệu nhật trình thô không được công khai.
Để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Các dữ liệu nhật trình có thể được các lập trình viên kiểm tra với mục đích giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và trong việc dò ra các con nhện web có hành vi xấu đang làm tổn hại trang.

Chi tiết về việc duy trì dữ liệu edit

Kỳ vọng chung edit

edit

IP và các thông tin kỹ thuật khác edit

Khi một khác đến thăm gửi yêu cầu hoặc đọc một trang, hoặc gửi thư điện tử đến một máy chủ Wikimedia, không có thông tin nào được thu thập ngoài các thông tin thông thường mà bất cứ web site nào cũng thu thập. Wikimedia Foundation có thể giữ những nhật trình thô của những giao dịch như vậy, nhưng chúng sẽ không được xuất bản hoặc được sử dụng để lần ra các thành viên hợp pháp.
Khi một trang được sửa đổi bởi một biên tập viên đã đăng nhập, máy chủ sẽ lưu trữ một cách bảo mật các thông tin IP liên quan trong một khoảng thời gian có giới hạn. Thông tin này được tự động xóa đi sau một thời gian định trước. Đối với những biên tập viên không đăng nhập, địa chỉ IP sẽ được công khai hóa và được ghi nhận vĩnh viễn là tác giả của lần sửa đổi đó. Một bên thứ ba có thể xác định được tác giả từ địa chỉ IP này nếu họ liên kết chúng với các thông tin có sẵn khác. Đăng nhập với một tên người dùng đã đăng ký giúp bảo toàn tính riêng tư tốt hơn.

Cookie edit

Các website sẽ thiết lập một cookie tạm thời cho phiên làm việc trên máy tính của người viếng thăm bất cứ khi nào người đó thăm một trang của Dự án. Độc giả nào không định đăng nhập hoặc sửa đổi có thể từ chối cookie này; nó sẽ được xóa vào cuối phiên làm việc của trình duyệt. Sẽ có nhiều cookie được thiết lập hơn khi bạn đăng nhập để duy trì tình trạng đăng nhập. Nếu một ai đó lưu trữ tên người dùng hoặc mật khẩu trong trình duyệt của họ, thông tin đó sẽ được lưu trữ trong tối đa 30 ngày, và thông tin này sẽ được gửi lại đến máy chủ mỗi khi họ viếng thăm cùng Dự án. Những thành viên đóng góp sử dụng một máy tính công cộng, nếu không muốn hiển thị tên người dùng cho những người sử dụng sau, nên xóa các cookie này sau khi sử dụng.

Lịch sử trang edit

Các sửa đổi hoặc đóng góp khác vào một Dự án tại các bài viết, trang thành viên và trang thảo luận nói chung sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. Việc xóa bỏ văn bản ra khỏi một dự án sẽ không vĩnh viễn xóa nó đi. Thông thường, trong các dự án, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy một phiên bản trước đó của bài viết và xem nội dung của nó. Thậm chí nếu một bài viết bị "xóa", một thành viên được tín nhiệm với cấp độ truy cập cao hơn vẫn có thể nhìn thấy những gì không được hiển thị công khai. Thông tin có thể được vĩnh viễn xóa đi bởi những cá nhân có quyền truy cập đến các máy chủ Wikimedia, nhưng ngoại trừ những tình huống hiếm hoi khi Foundation được yêu cầu xóa thông tin lịch sử sửa đổi theo mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý tương đương, không có đảm bảo việc xóa vĩnh viễn sẽ xảy ra.

Đóng góp của thành viên edit

Những đóng góp của thành viên cũng được thu thập và công khai. Những đóng góp của thành viên được thu thập tương ứng với tài khoản đăng ký và tình trạng đăng nhập. Dữ liệu tại đóng góp thành viên, như thời điểm thành viên đó sửa đổi và số sửa đổi mà người đó đã thực hiện, sẽ được công khai qua những danh sách các đóng góp của thành viên, và ở những dạng thu thập do những thành viên khác xuất bản.
Đọc dự án edit
Không có thông tin nào về thành viên và những khách viếng thăm nào khác đến đọc trang được thu thập ngoài những gì các web site bình thường luôn thu thập trong nhật trình của máy chủ. Ngoại trừ dữ liệu nhật trình thô được thu thập vì mục đích chung như đã nói ở trên, những lần xem trang sẽ không tiết lộ công khai danh tính của người viếng thăm. Những dữ liệu nhật trình thô được lấy mẫu có thể bao gồm địa chỉ IP của bất kỳ thành viên nào, nhưng sẽ không được công khai.
Sửa đổi dự án edit
Những sửa đổi tại các trang của Dự án được xác định bằng tên người dùng hoặc địa chỉ IP mạng của người sửa đổi, và lịch sử sửa đổi sẽ được ghi tên tác giả trong danh sách đóng góp. Những thông tin đó sẽ luôn công khai tồn tại vĩnh viễn tại các dự án.
Thành viên có tài khoản và đã đăng nhập
Những thành viên đã đăng nhập sẽ không bị tiết lộ địa chỉ IP của họ ra công chúng trừ trường hợp lạm dụng, trong đó có phá hoại một trang wiki do người dùng hoặc người dùng khác có cùng địa chỉ IP thực hiện. Địa chỉ IP của một người dùng sẽ được lưu trữ trong các máy chủ wiki trong một khoảng thời gian nhất định, trong lúc đó, những quản trị viên máy chủ và những thành viên được cấp quyền truy cập CheckUser đều có thể nhìn thấy.
Thông tin địa chỉ IP, và mối liên hệ của nó với các tên người dùng cùng sử dụng nó, có thể bị công khai trong những tình huống cụ thể (xem phía dưới).
Những biên tập viên sử dụng máy chủ thư của công ty tại nhà hoặc liên lạc từ xa thông qua kết nối Internet DSL hoặc cáp, sẽ rất dễ bị nhận dạng thông qua địa chỉ IP của họ; trong trường hợp đó rất dễ xác định chéo tất cả các đóng góp mà IP đó đã thực hiện ở các Dự án khác nhau. Sử dụng một tên người dùng là một cách tốt hơn để bảo vệ tính riêng tư trong trường hợp này.
Thành viên có tài khoản nhưng không đăng nhập và những thành viên chưa có tài khoản
Những thành viên chưa đăng nhập có thể bị xác định qua địa chỉ IP mạng. Tùy vào sự kết nối của một người, địa chỉ IP này có thể bị dò ra tới mức nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn hoặc cụ thể hơn nữa là đến một trường học, nơi làm việc hoặc nhà riêng. Hoàn toàn có thể sử dụng thông tin này để kết hợp với các thông tin khác, như phong cách và thói quen sửa đổi, để xác định được tác giả là ai.
Thảo luận edit
Tại các trang thảo luận của wiki
Bất kỳ một trang cho phép sửa đổi nào về lý thuyết cũng có thể là nơi thảo luận. Nói chung, những thảo luận tại các dự án của Foundation thường diễn ra tại các trang thảo luận thành viên (đi kèm với những thành viên cụ thể), tại các trang thảo luận bài viết (đi kèm với những bài viết cụ thể) hoặc tại những trang được dành riêng để hoạt động như các diễn đàn (ví dụ như Wikipedia:Thảo luận). Những kỳ vọng về tính riêng tư áp dụng cho các trang thảo luận cũng y hệt như tại những nơi khác.
Thông qua thư điện tử
Các thành viên không bắt buộc phải cung cấp địa chỉ thư điện tử khi đăng ký tài khoản. Những thành viên cung cấp địa chỉ thư điện tử có thể cho phép những thành viên đã đăng nhập khác gửi thư điện tử tới họ qua wiki. Khi nhận được một thư điện tử từ những thành viên khác thông qua hệ thống này, địa chỉ thư điện tử của người đó sẽ không được tiết lộ cho những người gửi. Khi quyết định gửi một bức thư điện tử đến các thành viên khác, địa chỉ thư điện tử của người đó sẽ được hiển thị trong ô người gửi.
Địa chỉ thư điện tử được đặt trong tùy chọn thành viên của một người có thể được Foundation sử dụng để liên lạc. Những thành viên có tài khoản nhưng không cung cấp địa chỉ thư điện tử hợp lệ sẽ có thể tái lập mật khẩu của họ nếu quên. Tuy nhiên, trong tình huống đó, thành viên vẫn có thể liên hệ với một trong những quản trị viên máy chủ Wikimedia để nhập vào địa chỉ thư điện tử mới. Một thành viên có thể xóa bỏ địa chỉ thư điện tử của tài khoản ra khỏi tùy chọn của người đó vào bất cứ lúc nào để ngăn không cho sử dụng nó. Các liên lạc thư từ cá nhân giữa các thành viên với nhau có thể bị lưu trữ theo ý muốn của các thành viên đó và không phải là đối tượng mà quy định của Wikimedia Foundation muốn điều chỉnh.
Tại danh sách gửi thư
Địa chỉ thư điện tử được dùng để đăng ký thuê bao và đăng tải lên các danh sách gửi thư Dự án sẽ được công khai cho những người thuê bao khác. Bộ lưu trữ danh sách của đa số các danh sách gửi thư như vậy là công khai, và có thể thực hiện tìm kiếm các bộ lưu trữ công khai như vậy trên Web. Địa chỉ của người thuê bao cũng có thể được trích dẫn trong nội dung thư của các thành viên khác. Những địa chỉ thư điện tử này và nội dung thư được gửi đến một danh sách gửi thư có thể được lưu trữ và có thể được công chúng truy cập thoải mái một cách vĩnh viễn.
Thông qua OTRS
Một số địa chỉ thư điện tử (như info-vi a-còng wikimedia chấm org) sẽ chuyển tiếp thư đến một nhóm các tình nguyện viên được Foundation tin cậy cho phép sử dụng một hệ thống đánh thẻ, như OTRS, để hồi đáp. Thư được gửi đến hệ thống này không được đưa ra công khai, mà chỉ có các tình nguyện viên được Foundation lựa chọn mới có thể truy cập nó. Nhóm hệ thống đánh thẻ có thể thảo luận về nội dung của thư nhận được với những người đóng góp khác để có thể hồi đáp một cách hiệu quả. Thư gửi tới những địa chỉ riêng tư của thành viên Hội đồng Quản trị và đến nhân viên của Foundation cũng có thể được chuyển tiếp tới nhóm OTRS. Những nội dung thư và địa chỉ thư điện tử này có thể được các thành viên của nhóm OTRS và dịch vụ thư điện tử mà họ sử dụng lưu trữ, và họ sẽ luôn xem được.
Tại IRC
Các kênh IRC không phải là một bộ phận chính thức của Wikimedia Foundation và không được điều hành trên các máy chủ do Wikimedia điều khiển. Địa chỉ IP của những thành viên thực hiện tán gẫu trên dịch vụ như vậy có thể sẽ được những người tham gia khác nhìn thấy. Tính riêng tư của thành viên IRC tại mỗi kênh chỉ có thể được bảo vệ theo quy định của dịch vụ và kênh tương ứng. Các kênh khác nhau sẽ có các quy định khác nhau về việc có đăng tải nhật trình của họ hay không.

Sự truy cập và công bố các thông tin có thể xác định cá nhân edit

Truy cập
Các dự án chủ yếu được các đóng góp viên tình nguyện thực hiện. Một số thành viên có cống hiến sẽ được cộng đồng lựa chọn để cung cấp những quyền truy cập ưu tiên. Ví dụ, đối với một thành viên của Wikipedia tiếng Việt, các cấp độ truy cập của một người dùng vào Wikipedia được xác định bằng sự hiện diện của người dùng trong các "nhóm thành viên" khác nhau. Các quyền hạn của nhóm thành viên và thành viên của nhóm đều có thể xem được tại mọi dự án thông qua trang Special:ListGroupRights.
Các thành viên khác có thể truy cập vào các thông tin có thể xác định cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn trong số đó, những thành viên có quyền truy cập vào OTRS, hoặc truy cập các chức năng CheckUser và Oversight, những thành viên được cộng đồng dự án bầu lên để phục vụ với vai trò tiếp viên (steward) hoặc thành viên Ban hòa giải, nhân viên, nhân viên hội đồng quản trị, người được bổ nhiệm của Wikimedia Foundation, và những người được hợp đồng và nhân viên được Foundation thuê mướn, và những lập trình viên và những người khác có mức độ truy cập máy chủ cao.
Việc truy cập và ban hành thông tin này được điều chỉnh bằng Quy định Truy cập vào dữ liệu không công khai, cũng như những quy định cụ thể dành cho một số chức năng được bàn tới. Việc chia sẻ thông tin giữa các thành viên có quyền ưu tiên không được xem là "ban hành".
Ban hành — Quy định về Ban hành Dữ liệu
Quy định của Wikimedia là các dữ liệu mà qua đó có thể xác định một cá nhân được thu thập trong các nhật trình máy chủ, hoặc thông qua những bản ghi trong cơ sở dữ liệu nhờ tính năng CheckUser, hoặc thông qua các phương pháp không-sẵn-có-công-khai khác, có thể được các tình nguyện viên hoặc nhân viên của Wikimedia ban hành, nếu một trong các tình huống sau xảy ra:
  1. Đáp ứng một trát tòa án hợp lệ hoặc các yêu cầu cưỡng bách từ những cơ quan thi hành pháp luật,
  2. Được sự cho phép của thành viên bị ảnh hưởng,
  3. Khi cần thiết để điều tra các phàn nàn do sự lạm dụng,
  4. Khi các thông tin gắn liền với những lần xem trang do một con nhện hoặc bot web tạo ra và sự công khai nó là cần thiết để minh chứng hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật,
  5. Khi một thành viên phá hoại những bài viết hoặc liên tục hành xử một cách phá hoại, dữ liệu có thể sẽ được trao cho nhà cung cấp, nhà truyền tải dịch vụ, hoặc một bên thứ ba để nhận được sự hỗ trợ nhằm cấm IP, hoặc hỗ trợ trong việc trình bày chính xác lời phàn nàn đến Nhà cung cấp dịch vụ Internet tương ứng,
  6. Khi điều đó là cần thiết một cách thỏa đáng nhằm bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Wikimedia Foundation, thành viên của nó hoặc công chúng.
Ngoại trừ những điều được mô tả ở trên, quy định của Wikimedia không cho phép phân phối các thông tin có thể xác định danh tính cá nhân dù bất kỳ tình huống nào.
Sự truy cập của bên thứ ba và thông báo cho thành viên đã đăng ký khi nhận được trát tòa
Theo nguyên tắc chung, việc truy cập và duy trì những dữ liệu có thể xác định danh tính cá nhân tại tất cả các dự án cần phải ở mức tối thiểu và chỉ được sử dụng nội bộ để phục vụ cho sự hoạt động lành mạnh của dự án. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Foundation có thể nhận được một trát tòa hoặc những yêu cầu cưỡng bách khác từ cơ quan thi hành luật pháp hoặc tòa án hoặc cơ quan chính phủ tương đương yêu cầu tiết lộ thông tin về một thành viên đã đăng ký, và có thể bị luật pháp cưỡng chế thi hành yêu cầu. Nếu xảy ra yêu cầu cưỡng bách mang tính pháp lý như vậy, Foundation sẽ cố gắng thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được trát tòa bằng cách gửi một thông báo qua thư điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) mà thành viên bị ảnh hưởng đã ghi trong tùy chọn thành viên của người đó.
Foundation không thể đưa ra lời khuyên cho thành viên khi nhận được thông báo liên quan đến pháp luật hoặc cách phản hồi thích hợp cho trát tòa. Tuy nhiên, Foundation có nhắc rằng những thành viên đó có quyền hợp pháp để chống lại hoặc hạn chế thông tin đó tại tòa bằng cách đưa ra đề nghị bác bỏ trát tòa. Những thành viên nào muốn bác bỏ trát tòa hoặc các yêu cầu cưỡng bách khác nên tìm đến lời khuyên pháp lý liên quan đến các quyền lợi và quy trình ứng dụng hiện có.
Nếu Foundation nhận được một đề nghị đã gửi lên tòa nhằm bác bỏ hoặc hạn chế trát tòa nhờ việc làm của thành viên hoặc luật sư của họ, Foundation sẽ không tiết lộ thông tin được yêu cầu cho đến khi Wikimedia nhận được lệnh từ tòa án phải làm như vậy.
Các thành viên đã đăng ký không bắt buộc phải cung cấp địa chỉ thư điện tử. Tuy nhiên, khi một thành viên đã đăng ký bị ảnh hưởng không cung cấp địa chỉ thư điện tử, Foundation sẽ không thể thông báo cho thành viên bị ảnh hưởng bằng thư riêng khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thi hành luật pháp nhằm tiết lộ các thông tin có thể xác định danh tính của người dùng đó.

Lời phủ nhận edit

Wikimedia Foundation tin rằng việc bảo quản và giữ gìn quyền riêng tư của dữ liệu người dùng có một ý nghĩa quan trọng. Quy định quyền riêng tư này, cùng với các quy định, nghị quyết, và công việc khác của Foundation, đại diện cho một nỗ lực đã cam kết nhằm bảo vệ sự bảo mật của thông tin hạn chế về người dùng được thu thập và lưu giữ trên máy chủ của chúng tôi. Dẫu vậy, Foundation không thể đảm bảo rằng thông tin người dùng vẫn sẽ riêng tư như vậy. Chúng tôi hiểu rằng, mặc cho những nỗ lực đã cam kết nhằm bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng, vẫn có những cá nhân quyết tâm tìm cách tăng cường khai phá dữ liệu và các phương pháp khác nhằm khám phá ra những thông tin đó và tiết lộ nó. Vì lý do này, Foundation không thể đảm bảo sẽ không có sự truy cập trái phép vào những thông tin có được trong quá trình tham gia các Dự án của Foundation hoặc những cộng đồng liên quan.