Privacy policy/2008/th

This version of the Privacy policy was approved in October 2008 by the Board of Trustees. Next version was approved in the June 2014.

โครงการทั้งหมดของมูลนิธิวิกิมีเดียได้รับการพัฒนาด้วยความร่วมมือของผู้ใช้โดยใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ทุกคนซึ่งสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถแก้ไขหน้าซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถแก้ไขได้ในเว็บไซต์เหล่านี้ (เว้นแต่จะถูกห้ามแก้ไข) โดยผู้ที่เข้ามาแก้ไขไม่จำเป็นจะต้องล็อกอินหรือสมัครบัญชีผู้ใช้แต่อย่างใด โดยการแก้ไขดังนี้ ผู้พัฒนาได้สร้างเอกสารตีพิมพ์ และบันทึกสาธารณะซึ่งมีข้อความที่ได้เพิ่ม นำออก หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด บันทึกดังกล่าวจะปรากฎต่อสาธารณะ และผู้ใช้จะได้รับการระบุโดยสาธารณะว่าเป็นผู้เขียนซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนโครงการและข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จะอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตของโครงการอย่างแก้คืนไม่ได้ งานของคุณจะถือว่าเปิดโอกาสให้คัดลอก อ้าง นำไปใช้ใหม่และดัดแปลงโดยบุคคลที่สามภายใต้ข้อจำกัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

กิจกรรมบนโครงการของมูลนิธิEdit

โดยทั่วไป นโยบายดังกล่าวมีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บหรือรักษาโดยมูลนิธิ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงปฏิสัมพันธ์กับโครงการ ไม่จำกัดเฉพาะลักษณะของการค้นหาและการแก้ไขหน้า การใช้ฟังก์ชัน "ส่งอีเมลหาผู้ใช้" ของวิกิ การแจกจ่ายและการโพสต์ถึงรายชื่ออีเมลของมูลนิธิ และความตรงกันกับอาสาสมัครผ่านทางระบบโครงการของมูลนิธิ ("OTRS") ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้อาจเปิดเผยที่อยู่ไอพีของผู้ร่วมแก้ไข และอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่งอาจเปิดเผยสู่สาธารณะโดยไม่มีการพิจารณา หรือต่อกลุ่มอาสาสมัครบางกลุ่มโดยเฉพาะซึ่งดำเนินการมิได้อยู่ภายใต้มูลนิธิ

ผู้ใช้อาจปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น ๆ นอกเหนือไปจากไซต์ของมูลนิธิ ผ่านทางอีเมล ไออาร์ซี หรือการแชตอื่น ๆ หรือเว็บไซต์อิสระ และควรจะมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และความต้องการความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน ก่อนที่จะใช้วิธีการติดต่อเหล่านี้

การแสดงตนของผู้เขียนEdit

ในเวลาที่คุณเขียนเนื้อหาในโครงการวิกิ คุณอาจจะล็อกอินหรือไม่ก็ได้

ถ้าคุณล็อกอิน คุณจะถูกแสดงตัวโดยชื่อผู้ใช้ที่คุณกำหนด ซึ่งชื่อผู้ใช้นั้นอาจจะเป็นชื่อจริงของคุณก็ได้ หรือคุณอาจเลือกที่จะแสดงเป็นชื่อสมมติก็ได้ แล้วแต่คุณกำหนดเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ล็อกอิน คุณจะถูกแสดงตัวโดยหมายเลขไอพี (IP Address) ของเครือข่ายคุณ หมายเลขไอพีจะเป็นตัวเลข 4 ชุดซึ่งจะแสดงที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ติดต่อกับโครงการวิกิ ตัวเลขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นหมายเลขไอพีของเครือข่ายใหญ่ (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ หรือ อาจเป็นหมายเลขที่เฉพาะของบริษัทของคุณ โรงเรียน หรือบ้านของคุณก็ได้ และมีความเป็นไปได้ว่าแหล่งที่มาของหมายเลขไอพีเหล่านี้อาจมีความสอดคล้องกับความสนใจของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการที่คุณแก้ไข หรือเผยแพร่บทความที่แสดงตัวตนของคุณออกมา

อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือง่ายที่ปัจเจกบุคคล ที่จะเชื่อมต่อไปยังหมายเลขไอพีของคุณ เพื่อข้อมูลส่วนตัวที่แท้จริงของคุณ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า คุณอาจจะต้องการแสดงตนด้วยชื่อสมมติ

เมื่อใช้ชื่อสมมติ หมายเลขไอพีของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธราณะ ยกเว้นในกรณีที่กระทำความผิด รวมถึงการก่อกวนในหน้าที่เก็บไว้ในโครงการวิกิโดยผู้ใช้อื่นที่มีหมายเลขไอพีเหมือนกัน หมายเลขไอพีของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของโครงการวิกิในทุกกรณี และผู้ดูแลระบบวิกิมีเดีย และผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้ "ตรวจสอบผู้ใช้" สามารถมองเห็นได้ หมายเลขไอพีและการเชื่อมต่อของหมายเลขไอพีในการล็อกอินเข้าชื่อผู้ใช้ต่างๆ อาจจะถูกเปิดเผยได้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทของคุณจากที่บ้านหรือที่สำนักงานย่อย โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ DSL หรือบรอดแบนด์อื่นๆ พนักงานในบริษัทของคุณจะสามารถพบหมายเลขไอพีของคุณได้อย่างง่ายดาย และค้นหาหมายเลขไอพีทั้งหมดที่คุณใช้เขียนบทความกับโครงการวิกิมีเดีย ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้แทนนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าให้ล็อกเอาต์ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครื่อข่ายทุกครั้งและใช้ชื่อติบนคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหลายคนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสวมรอยตัวคุณ

เกี่ยวกับคุกกี้Edit

วิกิจะสร้างคุกกี้ชั่วคราว (PHPSESSID) เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะล็อกอิน คุณอาจหลีกเลี่ยงคุกกี้นี้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้โดยไม่ใช้คุกกี้ โดยคุกกี้จะถูกลบเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ทุกครั้ง

เมื่อคุณล็อกอินเข้าระบบ จะมีคุกกี้อีกหลายตัวที่จะถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นตัวควบคุมให้เลี่ยงการพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ (หรือรหัสผ่านในบางครั้ง) เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุ 30 วัน คุณอาจจะลบคุกกี้เหล่านี้หลังการใช้งานเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ และคุณไม่ต้องการที่จะแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆ ในอนาคต (ถ้าเป็นไปได้ ให้ลบไฟล์สำรองของเว็บเบราว์เซอร์ด้วย)

รหัสผ่านEdit

มีหลายส่วนของชุมชนโครงการวิกิมีเดีย ที่มีการสนทนาโต้ตอบกันโดยตั้งอยู่บนความนิยมของชุมชนโครงการนั้นๆ และความเคารพซึ่งกันและกันที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาผ่านการร่วมเขียนบทความที่มีประโยชน์ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นสิ่งยืนยันความถูกต้องของประวัติการแก้ไขของผู้ใช้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น โดยจะแนะนำผู้ใช้ทุกคนให้ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงและไม่ให้เผยแพร่รหัสผ่านของผู้ใช้ ไม่มีใครที่จะตั้งใจเผยแพร่รหัสผ่านไปให้ผู้ใช้คนอื่นเพื่อการใช้อย่างสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อม