Avoin kulttuuri/GLAM-sanasto

This page is a translated version of the page Open Culture/GLAM Glossary and the translation is 100% complete.
Oikopolku:
Wiki-GLAM

A

Access (Saatavuus)
 
Saatavuus tarkoittaa mahdollisuutta tarkastella digitaalista kohdetta tai metatietoja, jotka ovat saatavilla verkossa.

Viitteet:
Europeana


Accessibility (Saavutettavuus)
 
Saavutettavuudella voidaan viitata (1) lupaan päästä käsiksi tietoon ja noutaa se ja (2) sen ominaisuuteen, että se on helposti saavutettavissa tai käytettävissä (vammaisten henkilöiden saatavuuden kannalta).

Wikidata: Q555097

Viitteet:
Society of American Archivists

Visualisointi:
Katsele TABernaclessa, Reasonatorissa, Wikidocumentariesissa, Wikidata Graph Builderissa

Tarkista, miten hyvin nämä ajatukset näkyvät Wikipedian artikkeleissa:


Activity (Toiminta)
 
Toiminnalla tarkoitetaan organisaation toteuttamia todellisia tai suunniteltuja toimia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Wikidata: Q1914636

Viitteet:
Europeana

Visualisointi:
Katsele TABernaclessa, Reasonatorissa, Wikidocumentariesissa, Wikidata Graph Builderissa

Tarkista, miten hyvin nämä ajatukset näkyvät Wikipedian artikkeleissa:


Aggregator (Aggregaattori)
 
Aggregaattorilla tarkoitetaan organisaatiota, joka työskentelee kulttuurilaitosten ja keräilijöiden kanssa autenttisten ja luotettavien tietojen keräämiseksi. Ne tuovat tämän sisällön laajemman yleisön saataville omien palvelujensa, Europeanan ja muiden infrastruktuurien kautta esimerkiksi koulutusta ja tutkimusta varten.

Aggregaattorit tekevät yhteistyötä kulttuuriperintölaitosten kanssa autenttisten ja luotettavien tietojen keräämiseksi ja niiden saattamiseksi saataville Europeanan kautta. Europeana-aggregaattoreiden foorumin kautta ne pyrkivät vaihtamaan tietämystä ja parhaita käytäntöjä, jotka tukevat heidän työtään. Näiltä sivuilta löydät aggregaattorin.

Viitteet:
Europeana EUROPEANA AGGREGATORS


Audience (Yleisö)
 
Yleisöä on joskus kritisoitu terminä, joka viestii auktoriteettiasemassa olevien muistiorganisaatioiden yksisuuntaisesta suhteesta passiivisena toimijana, katsojana tai tiedon vastaanottajana olevaan yleisöön. Tässä yhteydessä yleisöllä on dynaamisempi merkitys tarkoittaen sitä, että yleisöt ovat osallistujia, joilla on omat tavoitteensa ja auktoriteettinsa.

Wikidata: Q211198

Viitteet:
OpenGLAM

Visualisointi:
Katsele TABernaclessa, Reasonatorissa, Wikidocumentariesissa, Wikidata Graph Builderissa

Tarkista, miten hyvin nämä ajatukset näkyvät Wikipedian artikkeleissa:


Author (Tekijä)
 
Tekijä on juridinen termi, jota käytetään viittaamaan henkilöön, joka tekee luovan teoksen ja omistaa ensin siihen liittyvät oikeudet. Kirjallisessa teoksessa (kuten kirjassa) tekijä on kirjailija. Taiteellisen teoksen (kuten maalauksen) tekijä on taiteilija. Musiikin (kuten sävellyksen) tekijä on säveltäjä ja niin edelleen. Saattaa tuntua haitalliselta kutsua tätä moninaista tekijöiden ryhmää "tekijöiksi". Tekijänoikeuslaissa ei kuitenkaan tehdä eroa luovien teosten tekijöiden välillä. (Katso myös Oikeuksien haltija.)

Wikidata: Q482980

Viitteet:
OpenGLAM

Visualisointi:
Katsele TABernaclessa, Reasonatorissa, Wikidocumentariesissa, Wikidata Graph Builderissa

Tarkista, miten hyvin nämä ajatukset näkyvät Wikipedian artikkeleissa: