Movement roles project/Current players and their roles/ca

Diagrama dels actors del moviment Wikimedia. Les fletxes indiquen el nomenament da cada cos. Les fletxes de punts indiquen recomanacions per prendre decisions.

Lectors edit

Composició edit

 • Centenars de milions?
 • Accessibles via enquestes al sitenotice. O comentaris a pàgines de no-contingut (discussió, ... )

Donants edit

Composició edit

De mitjana donen uns 27$ (19€) cada un Accessibles via les pàgines de donació i les dades que faciliten (mail)

Comunitats edit

Composició edit

Tothom qui contribueix 300.000 Autors actius.http://s23.org/wikistats/wikipedias_html.php?sort=ausers_desc

Papers edit

 • Definir els plans estratègics
 • Normes i eines de treball col·laboratiu
 • Normes editorials
 • Creació dels treballs

Papers en funció dels permisos edit

 • Permisos acumulables. Resumint cassos de més impacte en els papers dels usuaris:
  • Administrador: Protegir i esborrar pàgines, Blocar usuaris. (De la Wiki on és administrador)
  • Buròcrata. Administrador + Donar permisos d'administrador i buròcrata. (De la WIki on és buròcrata)
  • Steward. Buròcrata + Donar i treure qualsevol tipus de permisos + Capacitat a totes les wikis + Blocar a nivell global.

Papers específics de Projectes /llengua edit

Projectes /llengua (Viquipèdia, viquillibres...)

Papers específics de Projectes globals edit

Projectes/Globals (Commons, Wikispecies, Translatewiki, Mediawikidevelopemnt, Toolserver) (alguns no de la WMF però entenc que sí del moviment)

Papers específics de meta edit

Meta (wiki per tractar els temes inter-projectes)+ outreach ( http://outreach.wikimedia.org/wiki/Main_Page ) + strategy ( http://strategy.wikimedia.org/wiki/Main_Page )

Chapters edit

Composició edit

Característiques edit

Papers edit

Treball offline

 • Atraure nous autors contactant-los al món real: Escoles, universitats, biblioteques, associacions culturals, associacions de jubilats..
 • Ajudar a començar als nous editors amb cursos i materials offline, cursos, tallers , fulletons, llibres, pòsters...
 • Ajudar a obtenir materials lliures. Acords amb entitats i autors.
 • Ajudar als viquipedistes a tenir accés a museus biblioteques, events...
 • Ajudar a fer circular notes de premsa, entrevistes,relacions amb els medis.
 • Captació de fons offline.

Chapters no reconeguts edit

Composició edit

Papers edit

 • Els mateixos que els chapters
 • Sense contractes

Comitès edit

Relacions amb el públic edit

Síndic de greuges edit

OTRS edit

 • Composició
 • *Voluntaris escollits pels administradors de OTRS (Una wiki)
 • Papers
  • Tractar els mails que arriben a la WMF.

Comunicació edit

 • Composició
  • Membres inicials nomenats pel Board, subsegüents nomenats pels propis membres.
 • Papers

Traduccions edit

 • Composició
  • És un subcomitè del comitè de comunicacions
 • Papers
  • Traduir els missatges de la WMF a les diverses llengües.

Recerca edit

 • Composició
  • Creat pel personal de la WMF membres actius en recerca relacionada amb els projectes
 • Papers
  • Ajudar a organitzar les prioritats, pràctiques i normes al voltant de la recerca relacionada amb els projectes.

Suport a les decisions de crear projectes i Chapters edit

Llengües edit

(Inicialment subcomitè de l'extint comitè de projectes especials)

 • Composició
  • 3 membres fundadors, 13 membres acceptats per consens.
 • Papers
  • Wikis en noves llengües.
  • Localització del mediawiki
  • Coordinació interlingüística de les comunitats.
  • Suport al creixement dels nous projectes.
  • El subcomite de globalització es cuida de mantenir actualitzada la informació de localització mediawiki

Comitè de Seccions (Chapters committe) edit

 • Composició
  • 10 membres. Membres inicials nomenats pel Board, subsegüents nomenats pels propis membres.
 • Papers

(en teoria)

  • Elaborar plans estratègics pels chapters
  • Coordinar els chapters
  • Comunicació entre chapters i entre chapters i WMF

(a la pràctica)

  • Recomanar la aprovació dels chapters en base a:
   • Són bons minyons?
   • És viable?
   • Compleixen els requisits?
   • S'han criticat i discutit els estatuts.

Suport a tasques internes del Consell edit

Nominacions edit

Eleccions edit

 • Composició
  • Nominats pel Consell. Editors actius que no siguin membres del Consell. No es poden presentar a les eleccions ni poden votar-hi.
 • Papers
  • Gestionar els detalls del procés electoral dels membres del consell escollits per les comunitats.

Auditoria edit

WMF Personal (Staff) edit

Sota la direcció de la directora executiva.

 • Mantenir i actualitzar els servidors
 • Complementar el desenvolupament de software que fan els voluntaris.
 • Coordinar i animar els voluntaris.
 • Defensa jurídica de les marques i dels projectes.
 • Recaptació de fons
  • Coordinar campanya anual
  • Demanar subvencions i ajuts públics i privats per projectes singulars
  • Acords de marxandatge
 • Desenvolupament de projectes singulars
  • Public Policy initiative
  • Usability
 • Estudis estadístics de l'evolució dels projectes
 • Administració comptable, financera i compliment d'obligacions burocràtiques.

WMF Consell d'Administració (Board of trustees) edit

Composició edit

10 membres 3 Escollits per les comunitats 2 Escollits pels chapters associacions viquimedistes reconegudes per la WMF 5 Escollits pels propis membres (1 Fundador +4 Experts en temes d'interès)

Papers edit

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_board_manual#Roles_and_responsibilities

 • Definir missió objectius, planificació i polítiques a llarg termini de la WMF
 • Contractar i supervisar la Directora Executiva
 • Aprovar els comptes i el pressupost anual
 • Crear i eliminar comitès
 • Màxima autoritat de WMF: Totes les funcions de la fundació que no hagi delegat en altres òrgans (Aprovar chapters ... )

Finançament edit

Actualment els diners es recapten principalment a traves de donacions iniciades en els enllaços dels projectes (en les campanyes anuals o no). A més hi ha les següents fons :

 • Tant la WMF com els chapaters aconsegueixen ajuts adreçats a activitats concretes.
 • Ingressos per marxandatge
 • Quotes dels membres dels chapters.

Les donacions van a la WMF en els països on no hi ha un acord signat amb cap chapter o el 50% al chapter i el 50% a la WMF on hi ha un acord.

A més la WMF té una línia d’ajuts a traves de la qual els chapter poden demanar diners per fer les seves activitats.