This page is a translated version of the page Movement Strategy and the translation is 100% complete.


Özgür bilgi ekosisteminde geleceğimiz

Wikipedia, tüm bilgilerin toplamını paylaşmak için bir davetiye olarak 2001 yılında başladı. Bugün Wikimedia dünyanın en büyük ansiklopedisini ve Wikimedia Commons, Wikidata ve [1] gibi daha birçok wiki projesini sunmaktadır.

Bu başarıya rağmen Wikimedianlar pek çok zorlukla karşılaşıyor. Cinsiyet farkı ve yeterince temsil edilmeyen grupların katılımının önündeki engeller devam ediyor. Hareketimizin gücü, kaynakları ve fırsatları eşit şekilde dağılmamıştır. Sansür, gözetim ve bilginin artan ticarileşmesi Wikimedianın varlığını tehlikeye atıyor. Teknolojinin ilerlemesi ve sosyal trendler nedeniyle yaptığımız işler eskiyebilir. Ancak bu zorluklar ve sürekli değişen dünya aynı zamanda fırsatlar da sunuyor.

Tüm düzenli Wikimedia faaliyetlerinde çalışırken çeşitli gruplar arasında bir strateji oluşturmak karmaşık ve karmaşık bir şeydi. Sonunda, kolektif bilgi ve bakış açıları ortak bir vizyon oluşturmak için toplandı. Bu sürecin başarısı Wikimedia'nın gücünün katılımcılarının yetenekleri, adanmışlığı ve bütünlüğü olduğunu kanıtlar.

Bizi bir araya getiren şey yaptıklarımız değil; bunu neden yaptığımız

Hareket stratejisini anlamak

"Stratejik yönümüzle" başlayalım:

2030 yılına gelindiğinde, Wikimedia özgür bilgi ekosisteminin temel altyapısı hâline gelecek ve vizyonumuzu paylaşan herkes bize katılabilecek.

Dinlemenin, öğrenmenin ve test etmenin gücüne inanıyoruz. Herkes için işe yarayan özgür bilgi dünyasını ancak açık diyalog yoluyla yaratabiliriz. Hareket Stratejisi, herkesin ileriye yönelik ortak bir yol etrafında koordine olmasına yardımcı olur. Bu sürecin tamamen açık, katılımcı ve çok dilli olması gerekiyor. Herkesi ortak ilkeleri paylaşarak bu stratejiye katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Stratejik yön, 2030'a giden yolda Wikimedia Hareketi'ni birleştiriyor ve ilham veriyor. Bu yöne iki hedef rehberlik eder:

  • Hizmet olarak Bilgi – Birçok formatta bilgi sunan ve müttefikler için araçlar geliştiren bir platform olmak.
  • Bilgi Eşitliği – Güç ve ayrıcalık yapılarının dışarıda bıraktığı bilgi ve topluluklara odaklanmak.

Bu hedefler birbiriyle bağlantılıdır. Biri olmadan diğeri başarıya ulaşamaz.

Stratejik yön, farklı çalışma alanlarıyla ilgili on öneriye ilham veriyor. Her öneri somut girişimleri tanımlar. Her girişim birçok faaliyet ve projeden oluşabilir.

Hareket Stratejisi önerilerinin tümü birbiriyle bağlantılıdır ve birbirini destekler. Hedefler gibi, onları da tek başına sürdürmek mümkün değildir.

Bize katılın

Hareket Stratejisinin başarısı için hayati öneme sahipsiniz. Katılmanın birçok yolu vardır: Başka fikirleriniz varsa onları da duymak isteriz. Hadi Konuşalım.