ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ/ನವೀಕರಣೊಲು/2022/ಜುಲೈ

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Updates/2022/July and the translation is 100% complete.
ಉಂದು ಆರ್ಕೈವ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅನುವಾದೊಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಯಿನ ಪುಟೊ ಆತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊದ ಸುದ್ದಿಲೆನ್ ತೂಯರ, ನವೀಕರಣೊಲೆ ಮುಕ್ಯೊ ಪುಟೊಕ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ಲೆ.

ಉಂದು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡುಂದು ತೆರಿಯರ, ದಯಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮೂಲು ತೂಲೆ.

ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್

ಕೇಂದ್ರೊಲು


ಸಾರ್ವತ್ರಿಕೊ ನೀತಿ ಸಂಮ್ಮಿತೆ


ಬೇತೆ