Mobile Projects/Mobile Gateway/Mobile homepage formatting/vi


Nếu trang chính (trang nhà) của dự án Wikimedia của bạn chưa được định dạng để có thể xem trên các thiết bị di động, và bạn là một người quản lý của dự án đó, xin vui lòng làm theo các hướng dẫn sau.

Sắp tới, tất cả các dự Wikimedia sẽ được hiển thị mặc định ở chế độ di động trên các thiết bị di động (ngoại trừ máy tính bảng), xem lộ trình đề xuất. Nếu trang chủ chưa được định dạng cho chế độ di động, người dùng điện thoại di động sẽ không thấy nội dung nào cả. Do đó, việc lựa chọn nội dung thích hợp từ chế độ máy tính để bàn để chuyển sang chế độ di động là rất quan trọng.

Lưu ý: Bạn phải có quyền bảo quản viên mới có thể sửa được trang chủ.

Bước 1

edit

Đầu tiên, hãy quyết định nội dung nào là phù hợp với trang chủ di động.

Đánh giá các thành phần trang trong phiên bản máy tính để bàn (ví dụ như "Ảnh trong ngày") bằng cách đặt câu hỏi:

  • chúng phổ biến đến mức độ nào?
  • chúng có được cập nhật thường xuyên không?
  • chúng có phù hợp để đọc lướt không?
  • chúng có vừa vặn với màn hình điện thoại di động không?

Sau khi đã quyết định được phần nào cần thiết, chuyển sang Bước 2.

Bước 2

edit

Bạn phải đăng nhập và có quyền bảo quản viên để làm các bước sau. Trên chế độ máy tính để bàn của trang chính, nhấn vào Edit và tìm các thành phần mà bạn muốn đưa vào chế độ di động.

Với từng thành phần, bạn cần phải ghi thêm một hướng dẫn ngắn trong văn bản wiki, gọi là "mf selector", vào giữa các thẻ div, như sau:

<div id="mf-ABC"> ... </div>

Please note: the letters ABC should be replaced with a title that is unique.

Cái gì sẽ nằm giữa thẻ div mở và đóng? Nó giống như một bản mẫu dành cho thành phần trang, ví dụ như "Hình ảnh trong ngày". Mã id của phần lựa chọn (selector) có thể là bất cứ giá trị gì bạn muốn, nhưng nó cần duy nhất và dễ hiểu.

Nhấn "Save page".

(Lưu ý rằng có những bộ lựa chọn di động cũ hơn có định dạng "mp-ABC", mà một số trang đã sử dụng trong quá khứ. Những thẻ này vẫn hoạt động, nhưng với định dạng mới, bộ lựa chọn mf được khuyên dùng)

Bạn sắp xong rồi.

Bước 3

edit

Bây giờ, đi đến địa chỉ URL di động, thường có dạng mãngônngữ.m.dựán.org. Nếu dự án của bạn không có URL di động, vui lòng liên hệ nhóm di động tại mobile-feedback-l lists wikimedia org. Bạn có thể giảm chiều ngang của trình duyệt máy tính để bàn để bắt chước màn hình di động. Trang trông ra sao?

Nếu bạn muốn thay đổi, quay lại Bước 2. Tiếp tục từ Bước 2 sang Bước 3 cho đến khi bạn cảm thấy vừa lòng.

Vậy đó!

Ví dụ

edit

Các trang chính của mỗi phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia và tất cả các dự án Wikimedia khác đều rất đa dạng, vì vậy không thể có một ví dụ chung cho tất cả. Tuy nhiên, để bạn có được ý tưởng về điều này, đây là phiên bản tiếng Đức của Wikipedia: http://de.wikipedia.org/ If you click on the View source ("Quelltext anzeigen") tab next to "Lesen", you can see the wikitext and using your browser's Find feature, look for the string, "mf-".

In this case, the div tag for the mf selectors are part of larger page objects. Only someone familiar with that project's homepage formatting will understand this in detail.

Now go to: http://de.m.wikipedia.org/ The resulting mobile page will be visible. The sections of content corresponding to the mf selectors are rendered in the mobile view.

Please note

edit

The English versions of projects other than Wikipedia currently show the Wikipedia logo instead of the project name. This is a known bug and will be fixed shortly. The language versions other than English should show the name of the project in the language of that project.

There is also a bug about the mobile version accessed with HTTPS using Wikipedia's SSL certificate instead of specific project domain certificate.