Meta:Đào tạo/trung tâm/Cột trụ 3

This page is a translated version of the page Meta:Training/core/Pillar 3 and the translation is 100% complete.

Nội dung của Wikipedia tự do và ai cũng có thể sử dụng, sửa và phân phối.

  • Hãy tôn trọng luật bản quyền và đừng sao chép từ các nguồn khác. Trong một số trường hợp, Wikipedia cho phép dùng phương tiện không tự do trong quy phạm sử dụng hợp lý của luật bản quyền Hoa Kỳ, nhưng hãy ưu tiên nội dung tự do hơn.
  • Do tất cả các sửa đổi của bạn sẽ được cấp giấy phép tự do, không ai có thể sở hữu bài viết. Tất cả các đóng góp của bạn có thể và sẽ bị sửa đổi không thương tiếc và phân phối lại.