Meta:Đào tạo/trung tâm/Chủ đề trung tâm

This page is a translated version of the page Meta:Training/core/Core topics and the translation is 100% complete.

Mô đun này được dùng để đưa ra một tổng quan về các quy định và hướng dẫn chính" của Wikipedia. Bạn sẽ biết thêm về những quy luật cơ bản về cách Wikipedia hoạt động.

Ở cuối phần đề mục này, bạn sẽ có thể trả lời:

  • Những quy định và hướng dẫn trọng tâm của Wikipedia là gì?
  • Làm thế nào mà vi phạm bản quyền và đạo văn được xử lý trên Wikipedia?