Meta:Đào tạo/Cho học sinh/Thông tin kiểm chứng được

This page is a translated version of the page Meta:Training/For students/Verifiability and the translation is 100% complete.

  Wikimedia Training Phần Trung tâm Menu · Tài nguyên Trang 9 của 15

Vượt ra ngoài Năm cột trụ...

Ngoài năm cột trụ, có nhiều hướng dẫn khác cũng quan trọng để được lưu tâm. Đầu tiên:

Thông tin kiểm chứng được

Since Wikipedia is the online encyclopedia that anyone can edit, for content to remain in Wikipedia it must be verifiable, which means that people reading and editing the encyclopedia can check that information comes from a reliable source.

trang trước   trang sau