Meta:Đào tạo/Cho học sinh/Nguyên lý hướng dẫn

This page is a translated version of the page Meta:Training/For students/Guiding principles and the translation is 100% complete.

  Wikimedia Training Phần Trung tâm Menu · Tài nguyên Trang 2 của 15

Một hướng dẫn với các quy định và hướng dẫn của Wikipedia

Mặc dù ai cũng có thể sửa đổi Wikipedia, sự phát triển bài viết không phải là một quá trình loạn lạc và ngẫu nhiên.

Wikipedia has many guiding principles as well as a governance structure that shape the content development process.

trang trước   trang sau