Meta:Đào tạo/Cho học sinh/Chủ đề sửa đổi

This page is a translated version of the page Meta:Training/For students/Editing topics and the translation is 100% complete.

  Wikimedia Training Sửa đổi Menu · Tài nguyên Trang 2 của 21

Sửa đổi Wikipedia

Module này hướng đến công cụ sửa đổi cơ bản cần thiết để đóng góp thành công cho Wikipedia và liên hệ với các biên tập viên khác.

Đến cuối của đề mục này, bạn sẽ có thể trả lời được:

  • Những kỹ năng sửa đổi cơ bản nào bạn cần biết để đóng góp cho Wikipedia?
  • What is important to know about the site (anatomy)?
  • Nơi nào tôi có thể luyện sửa đổi?
  • What role does the Wikipedia community have in editing content?

trang trước   trang sau