స్వీయ ప్రమాణము: శిక్షణ /విద్యార్దులకు/ఈ విషయం గురించి...

This page is a translated version of the page Meta:Training/For students/About and the translation is 100% complete.

  వికిపీడియా శిక్షణ స్వాగతం Menu · Resources Page 2 of 4

ఈ విషయ పరిజ్ఞానము గురించి...

The program has been divided into three key modules, each sharing a piece of the Wikipedia experience:


1 Core: This module discusses the core policies and guidelines that govern content development on Wikipedia.


2 Editing: Here we'll share with you the technical skills needed to edit Wikipedia. Since editing on Wikipedia does not happen in a vacuum you will also be introduced to the Wikipedia Community.


3 Advanced: This module goes into a little bit more detail on some specific editing topics that are relevant to students editing Wikipedia for class, including advice on picking a good topic.

previous page   next page