స్వీయ ప్రమాణము: శిక్షణ / విద్యావేత్తలకు/భోధనా సాధనం

This page is a translated version of the page Meta:Training/For educators/Teaching tool and the translation is 100% complete.

  వికిపీడియా శిక్షణ స్వాగతం Menu · Resources Page 2 of 5

భోధనా సాధనంగా వికిపీడియా

This orientation has been designed to help you successfully integrate Wikipedia assignments into your classroom curriculum. The program has been developing since a university pilot 2010, with continual updates based on ongoing conversations, observation and feedback from over 100 professors and instructors who are currently using Wikipedia as a way to meet their learning objectives.

While the following modules focus mainly on Wikipedia, your course is most likely not about Wikipedia. Most educators are simply interested in using Wikipedia as a tool for helping to teach your course content—and improving Wikipedia along the way.

previous page   next page