Meta:Quy định và hướng dẫn

This page is a translated version of the page Meta:Policies and guidelines and the translation is 81% complete.
Shortcut:
WM:PAG
Đây là danh sách các quy định và hướng dẫn, xếp theo phạm vi áp dụng. Phần lớn các trang dưới đây là các quy định. Một số ít được ghi rõ là hướng dẫn.

Liên kết Mô tả Phạm vi
Điều khoản sử dụng Mô tả điều kiện chung và trách nhiệm chung mà mọi thành viên phải đồng ý, trước khi sử dụng các dự án và các trang của Wikimedia, hoặc sử dụng lại những nội dung ở đó.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung This defines a minimum set of guidelines of expected and unacceptable behaviour. It applies to everyone who interacts and contributes to online and offline Wikimedia projects and spaces.
Không proxy mở rộng Cấm người dùng sửa đổi các dự án Wikimedia thông qua proxy mở rộng hoặc ẩn danh.
Quy định quyền riêng tư Quy định quyền riêng tư của Quỹ Wikimedia.
Quy định dành cho tiếp viên Các quy định khác nhau liên quan đến các tiếp viên.
Tác vụ cơ quan Các tác vụ trên wiki do các đại diện chính thức của Quỹ thực hiện.
Quy định đề xuất ngôn ngữ Hướng dẫn đề xuất mở một tên miền con cho một ngôn ngữ mới của một dự án có sẵn. Do uỷ ban ngôn ngữ giải quyết.
Quy định đóng cửa dự án Quy định quy trình đóng cửa (hoặc xoá bỏ) một wiki của Quỹ Wikimedia. Các đề xuất do uỷ ban ngôn ngữ giải quyết.
Quyền toàn cầu đặc biệt Quy định và thông tin về các quyền do bảo quản viên hệ thốngnhân viên kiểm tra thực hiện.
Quy định dành cho Kiểm định viên Quyền truy cập và sử dụng chức năng Kiểm định viên.
Quy định dành cho Giám sát viên Quyền truy cập và sử dụng chức năng Giám sát viên.
Lùi sửa toàn cầu Quy trình chấp thuận cho quyền truy cập chức năng lùi sửa toàn cầu, và hướng dẫn sử dụng. xem danh sách
Abuse filter helpers The approval process for global Abuse filter read-only access, and guidelines for its use. xem danh sách
Người nhập trang giữa các wiki The approval process for the new wikis importers global user group, and guidelines for its use.
Cấm chỉ toàn hệ thống Thứ hồi chính thức quyền sửa đổi của người dùng trên tất cả các dự án của Wikimedia.
Quy định về mật khẩu Yêu cầu mật khẩu đối với người dùng các dự án wiki Wikimedia.

Liên kết Mô tả
Quy định cho bảo quản viên Các quy định và hướng dẫn liên quan tới bảo quản viên Meta-Wiki.
Quy định đối với bot Thông tin và chính sách liên quan đến bot trên dự án Meta-Wiki.
Quy định dành cho hành chính viên Các quy định và hướng dẫn liên quan tới hành chính viên Meta-Wiki.
Quy định về văn minh Information and policies related to Meta-Wiki civility and urbanity.
Quy định xoá trang Các luật và thông tin về xoá trang.
Inclusion policy Types of pages that are acceptable or unacceptable on this Wiki.
Bảo quản viên giao diện Các quy định và hướng dẫn liên quan tới bảo quản viên giao diện Meta-Wiki.
Anti "snowball" policy Prohibits speedy closure of discussions at this project.
Meta-Steward relationship Outlines the relationship between elected staff at Meta-Wiki and the Stewards.
Cờ bot giả [guideline] The purpose and acceptable use of the "flood" flag.
Người được miễn cấm IP [guideline] The purpose, acceptable use and rules regarding the IP block exemption permission.

Liên kết Mô tả Phạm vi
Quy định về Bot Quy trình phê duyệt quyền truy cập bot và hướng dẫn sử dụng chúng xem danh sách
Bảo quản viên toàn cục Các quy định và hướng dẫn liên quan tới bảo quản viên toàn cục. xem danh sách
Quan điểm trung lập Thông tin về các chính sách liên quan tới 'Quan điểm trung lập' khác nhau. wikipedia, wikibooks, wikinews, wiktionary, wikiquote, wikisource
Wikinews accreditation policy The Wikinews policies for granting accreditation, used on certain languages of the Project. wikinews