מעטא:באבילאן/נייעס־באריכט פאר איבערזעצער

This page is a translated version of the page Meta:Babylon/Translators newsletter and the translation is 57% complete.

דער איבערזעצונג־נייעסבאריכט וועט אייך אינפארמירן וועגן בלעטער וואס פאדערן א ספעציעלן איבערזעצונג אנשטרענגונג (נייעס־באריכטן, וויכטיקע אנאנסן, אא״וו).

If you subscribe, you will receive a notification with a direct link to a page to translate. Don't forget to activate cross-wiki notifications to be informed about a new item.

You will not get a notification for all available translations, only the most important ones. To be informed of other translations, please subscribe to Translator signup.

The translators newsletter is located on Mediawiki.org. This is an alternative to the translators mailing list.

אבאנירן צוגאנג צום נייעס־באריכט