This page is a translated version of the page Meetup and the translation is 100% complete.
Wikimedia Meetups +/-
Upcoming (calendar)
Edinburgh 16 29 June
London 206 14 July
Recent
Oxford 101 16 June
Exeter 8 June
London 205 9 June
Oxford 100 19 May
Leeds 6 4 May
Edinburgh 15 27 April
Brighton 2 3 February
South Africa 34 27 January
UK virtual 20 6 December
Waray 10 23 September
Regular
List of regular meetups
Archives
London · Hong Kong
Communication
Wikimedia Social Suite
Meetup
Babel
Distribution list
ComCom
Mailing lists
Overview
Administration
Standardization
List info template
Unsubscribing
Wikimedia IRC
Channels listing
#wikidata-admin
#wikimedia-admin
#wikipedia-en-admins
Channel operators
#wikimedia-admin
#wikipedia-en-admins
#wikipedia and #wikipedia-en
Instructions
Guidelines
#wikipedia
Group Contacts
Noticeboard & Log
Cloaks
Bots
FAQ
Stalkwords
Quotes (en)
archives
Quotes (fr)
Other chat networks
Telegram
Discord
Matrix.org
Steam

Trefu sōm wŏżnymi przileżytościami, w kerych (używŏcze Wikipedyje i projektōw siostrzanych) trefiajōm sie gyzichtym w gyzicht, na cołkość w knif nieformalny. Ôd pŏru lŏt ôdbywajōm sie ône w roztōmajtych placach na cołkim świecie. Trefu mogōm mieć mocka roztōmajtych formatōw, ôd "edit-a-thons" skōncyntrowanych na jednym tymacie po ajnfach możebności trefōw i ôsprŏwek dlŏ czōnkōw Wikimedia.

Spotkania idzie zorganizować za pośrednictwym Meta, listōw pocztowych abo stron spotkanio na poszczególnych projektach. Jeźli żeś bōł na spotkaniu, możesz tu dodać mały raport (a tyż link do długigo, jeźli żeś je w nŏs w nŏjważniejszym nŏspiyrwŏ).

Zobŏcz tyż zajtã tykajōncõ trefiyń zwiōnzanych z Wikimedia i MediaWiki - prezyntacyje na kōnferyncyjach, tŏrgach, trefiyniach artystycznych itp. Porzōnd je to dobrŏ przileżytość, coby trefić sie z inkszymi ludźmi z społeczności Wikimedia.

Nadchodzōnce trefiyniŏ

Brify

Jak ôsiōngnōńć trefu Wikimedii?

Sztyjc spotkań Wikimedia było ôstoło hōstōnowane na cołkim świecie. Jeźli chcesz zorganizować spotkanie we swojij ôbszarach, to rozważ używanie poniższych szpilōw lekcyji ôd inkszych, kerzi zorganizowali spotkania w przeszłości.

Kōnfiguracyjŏ

Inksze trefu

Po tym

Jeźli te trefu sōm prawidelne

Szablōny