Licensing update/Questions and Answers/sv

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Genväg:
LU/FAQ

Vad handlar detta om? edit

Vad är det för nytt förslag och vad är det som förändras från idag?
Till skillnad från det mesta av innehållet på nätet så är text som publiceras på Wikipedia och andra projekt inom Wikimedia Foundation inte under traditionell copyright. Istället är gemenskapen inom Wikimedia hängivna åt principen om fri information, på samma sätt som principen bakom fri mjukvara och öppen källkod låter vem som helst återanvända informationen för vilket syfte som helst. Denna frihet nås med hjälp av licenser som tillåter frihet som inte är möjlig under traditionell copyright.
Licensen som används för Wikipedia är GNU Free Documentation License, även kallad GFDL, som utvecklas och underhålls av Free Software Foundation. Denna licens togs från början fram för att användas för fritt licensierad mjukvarudokumentation. Wikimedia Foundation lade den 15 januari 2009 fram ett förslag till wikimediagemenskapen där man vill göra allt nuvarande innehåll som för närvarande lyder under licensen GFDL tillgängligt under licensen CC-BY-SA 3.0, och där CC-BY-SA-licensen exkluderar licensiering under GFDL om det bara är material under CC-BY-SA som importeras.
GFDL har nyligen uppdaterats så att den tillåter den här omlicensieringen utan direkt samtycke från varje rättighetsinnehavare som har bidragit till ett gemensamt verk (se nedan). Beslutet att uppdatera licensvillkoren är avsett att ske genom en demokratisk process med en global omröstning i hela Wikimediagemenskapen där en enkel majoritet av kvalificerade användare röstar bifall för att genomföra förändringen. Omröstningen är tänkt att börja i mitten av februari med en omröstningsperiod på 2–4 veckor.

Varför byta? edit

Varför är Wikimedia Foundation intresserad av att byta licens från GNU Free Documentation License (GFDL) till Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-BY-SA)?
Först ett citat av Jimmy Wales:
"När jag startade Wikipedia så fanns inte Creative Commons. Free Documentation License var den första licensen som visade hur principerna för den öppna källkodsrörelsen mycket väl kunde tillämpas på andra sorters verk. Men problemet är att den licensen är gjort för en speciell typ av text: mjukvarudokumentation. CC-BY-SA-licensen är en mer generell licens som möter det behov som Wikipedia har idag, och jag är mycket tacksam över att FSF har gjort det möjligt att genomföra en förändring. Att byta till CC-BY-SA gör det också möjligt att tillåta innehåll från våra projekt att blandas fritt med annat CC-BY-SA-innehåll. Det är en oerhört viktigt förändring för Wikimedias framtid."
GFDL skapades från början för att tillgodose ett specifikt problem, inklusive möjligheten att en del företag kan använda icke-fri dokumentation som ett sätt att tynga ner annars fri mjukvara. Med den typen av frågeställningar i ryggen tog man fram en dokumentlicens som inte alltid kan möta de problem som uppstår i samarbetsprojekt av den storleksordning som Wikipedia är. Faktum är att GFDL skapar nya problem som gör fritt innehåll svårare att använda.
Detta är den största anledningen till varför Creative Commons har skapat en specifikt generell copyleft-licens för verk som inte är mjukvara, CC-BY-SA-licensen. Creative Commons licenser har fått en snabb spridning på nätet med mer än 130 miljoner verk som beräknas vara licensierade under någon av dem. [1] Tyvärr kan inte verk under CC-BY-SA och GFDL kombineras vilket skapar en barriär inom rörelsen för fri kultur.
Free Software Foundation (som underhåller GFDL), Creative Commons (som underhåller CC-BY-SA-licensen) och Wikimedia Foundation (som bland annat driver Wikipedia) har tillsammans arbetat fram en plan för att "migrera" eller "licensiera om" Wikipedias innehåll (och innehållet av liknande wikis) till CC-BY-SA-licensen som kombinerar de värden från fri kultur som GFDL står för tillsammans med bättre möjligheter för användaren när det gäller verk producerade genom samarbete.

Varför är GFDL ett problem? edit

På vilket sätt har GFDL varit ett problem för Wikipedia eller dess användare?
Community-medlemmen David Gerard har skrivit en sammanfattning av problemen, så i andan av att återanvända något användbart så har vi lånat sammanfattningen:
GFDL skapades som en licens för pappersmanualer till programvaror med en eller ett fåtal författare. Något som inte passar wiki-innehåll där det är möjligt med hundratals författare. Wikipedias föregångare, Nupedia, valde denna licensen eftersom CC-BY-SA inte ännu existerade.
GFDL är väldigt svårt att följa i praktiken, i alla fall i sammanhang som ett stort multianvändarprojekt som Wikipedia.
Att försöka följa GFDL kan vara ett uttröttande jobb. Enligt licensen skall varje betydelsefull (mer omfattande än för fair use) citering från ett verk licensierat under GFDL vidhäftas en kopia av licensen (ca tre sidor), detta gör att GFDL-baserat innehåll är så gott som omöjligt att återanvända i form av ljud eller video.
Kravet att vidhäfta en kopia av licensen är lätt att följa på webben (genom en länk) eller i en bok (tre sidor text) men det blir väldigt mycket svårare i en kortare text.
Informationssidor som beskriver hur man får lov att använda material från Wikipedia är ofta baserat på vad individuella användare tycker, inte nödvändigtvis vad som bokstavligen står i licensen – något det klagats på av individer som återanvänt material från Wikipedia och sedan blivit anklagade för att bryta mot månadens tolkning av GFDL.
Till och med att kopiera och klistra in text mellan olika artiklar på olika Wikipedior är tekniskt ett brott mot GFDL om inte hela listan över bidragsgivare är bifogad. Detta blir svårhanterligt på en wiki.
CC-BY-SA är en licens som mer och mer används för fritt innehåll med syftet att hålla det fritt (även känt som copyleft). Det finns en hel värld av text, bilder och filmer osv som Wikimedias innehåll kan blandas med. En analogi för mjukvara är att använda en copyleft-licens som inte är kompatibel med GPL – det gör mjukvaran till en isolerad ö och inte till någon större nytta.
Det är också värt att nämna att en bokstavlig tolkning av kravet på erkännande i GFDL kräver en komplett kopia av historik-sektionen av varje artikel med varje härlett verk (inte bara författarnas namn utan hela sektionen). För en artikel med tusentals redigeringar är detta såklart ett mödosamt tilltag, men också med ett fåtal versioner genereras en förhållandevis stor mängd text.

Historik edit

Vilken historia ligger bakom förhandlingarna som gjort migrationen möjlig?
Den här migrationsplanen har varit föremål för diskussion hos FSF, Creative Commons och Wikimedia Foundation under många år. Diskussionerna har varit vänskapliga och alla deltagare har delat målet att säkerställa att "omlicensierat" eller "migrerat" innehåll är fortsatt fritt och samstämmigt med "copyleft"-principerna. Till viss del har diskussionerna fokuserats på det allmänt erkända faktum att Wikipedia är en av de största samlingarna med fri information, men att man på grund av licensproblem inte alltid kan återanvända, blanda eller kombinera innehållet med annat innehåll som på något sätt är tillgängligt under en licens liknande CC-BY-SA. Faktum är att ett flertal andra Wikimedia-projekt använder CC-BY-SA, så ett av målen är att Wikipedia skall fungera bättre tillsammans med andra projekt som drivs av Wikimedia Foundation.
Den 1 december 2007 fattade Wikimedias styrelse det viktiga beslutet (engelska) att officiellt begära en plan för att migrera till CC-BY-SA i GFDL 1.3. Beslutet innehåller också ett åtagande att genomföra "diskussioner och omröstning i gemenskapen" innan en förändring implementeras på Wikimedia Foundations webbplatser.

Datumet 1 november 2008 edit

Jag ser att datumet för valbarhet av omlicensierbart innehåll är den 1 november 2008. Det datumet har redan passerat. Varför valde ni inte ett framtida datum istället för ett som redan varit?
Målet är att inte orsaka en "spurt för att migrera", utan att erbjuda en väg för existerande projekt att betänka och ta till sig bytet mellan licenser. Som Free Software Foundation visar i sin egna FAQ: "Om ett verk ursprungligen publicerades någon annanstans än i en publik wiki, så kan du använda det under CC-BY-SA 3.0 om det lades till i en wiki innan den 1 november 2008. Vi vill inte ge folk rätten för exakt alla verk släppta under GFDL. Vi vill inte heller att folk leker med systemet genom att lägga till GFDL-material till en wiki och sedan använder det under CC-BY-SA efteråt. Att välja ett datum som redan har varit undviker detta.
Detta påverkar inte vår möjlighet att migrera innehåll som ursprungligen är skapat inom våra wikis, bara möjligheten att licensiera om innehåll som inte kommer från en av Wikimedia Foundations projektwikis.

Datumet 1 augusti 2009 edit

FSF ger tillstånd till migreringen och tar sedan tillbaka det i augusti 2009, är inte det lite godyckligt? Om migrering är en bra lösning, varför sätta ett slutdatum?
Även denna fråga ger Free Software Foundations FAQ ett bra svar på. Målet med förhandlingarna har inte varit att göra det lätt i all framtid att byta mellan licenser utan för att möta det faktum att den huvudsakliga licensen som används på Wikipedia (och många andra liknande wikis) är en licens som inte passar speciellt bra för sammarbete på en wiki och som skapades för ett annat ändamål. Som FSFs FAQ uttrycker det: "Detta tillstånd är inte längre tillgängligt efter den 1 augusti 2009. Vi vill inte ge ett allmänt tillstånd till att byta fram och tillbaka mellan licenser: gemenskapen kommer att tjäna på det om varje wiki gör sitt val om vilken licens de vill använda och sedan håller fast vid det beslutet. Att sätta ett sista datum gör att vi försäkrar oss om att så sker, medan vi fortfarande erbjuder alla gott om tid att fatta sitt beslut."

Ersätta GFDL med CC-BY-SA? edit

Så ni försöker helt enkelt ersätta GFDL på Wikimedia med CC-BY-SA?
Nej, vi föreslår att allt innehåll som just nu är tillgängligt under GFDL också görs tillgängligt under CC-BY-SA-licensen och att framtida versioner måste licensieras under dubbla licenser, med undantag för nytt material som enbart består av CC-BY-SA-material från externa källor. Se huvudsidan av förslaget för mer information.

Dubbel licensiering edit

Vad innebär dubbel licensiering? Hur kommer det att administreras?
Det betyder helt enkelt att allt innehåll kommer att vara tillgängligt under både GFDL och CC-BY-SA samtidigt, såvida det inte är möjligt för att ett verk bara består av CC-BY-SA-material. Vi har arbetat tillsammans med FSF och andra organisationer för att implementera dubbla licenser på ett sätt som kräver så lite administration som möjligt. Ramen för detta avtalet stakades ut i ett e-mail från Richard Stallman, som insåg vikten av att göra problemen med dubbla licenser hanterbart:
  • ALLA bidragsgivare instämmer i följande:

Wikipedia kan släppa nyskapat material under både GFDL och CC-BY-SA parallellt. Men om de importerar material utifrån som är tillgängligt under CC-BY-SA men inte GFDL, då är Wikipedia bundet av det.

  • Alla gamla versioner släpps under GFDL | CC-BY-SA
  • Alla nya versioner släpps med följande licensuttalande:

Den här sidan släpps under CC-BY-SA Beroende på dess historik så kan den också vara tillgänglig under GFDL, se [länk] för att avgöra det.

Är inte dubbla licenser en komplicerad lösning för den här situationen?
Vi tror att Richard har gjort ett bra jobb med att sätta ramar för en korrekt implementation av dubbla licenser – vi tror att den här kompromissen gör att både de för dubbla licenser och de emot dubbla licenser kan tänka sig att stödja ett byte. Vi inser att kompromissen inte kan tillgodose alla, men vi hoppas att varken de för eller de emot dubbla licenser sätter sig på tvären. En av anledningarna till att behålla GFDL integrerat på det sätt som föreslås här är just eftersom GFDL har varit av otvivelaktigt värde för Wikipedia genom åren. Vi inser att FSF fortsätter med sina egna ansträngningar för att revidera och utveckla GFDL. Om du hjälper oss framåt med den här kompromissen så kan gå tillbaka till situationen med dubbla licenser om ett par år och då tillsammans med FSF och se om den fortfarande behövs.
Det blir en skyldighet för de som återanvänder material att verifiera om artikeln består av enbart CC-BY-SA-revideringar. Dubbla licenser skall inte vara i vägen för de som redigerar Wikipedia. Det är inte heller tänkt att fungera åt båda håll, så att flytta med text som enbart är GFDL-baserad är inte möjligt.
Vi föreslår också att fortsätta tillåta uppladdning av material som enbart är licensierat under GFDL 1.2 i överskådlig framtid, för att möta tvivel om stark och svak copyleft, fram tills att sådana bekymmer är helt lösta till gemenskapens belåtenhet. (För en diskussion om "stark copyleft" i motsats till "svag copyleft", se artikeln på Wikipedia om "Copyleft".)
Hur kommer de som återanvänder kunna avgöra om en artikel är tillgänglig under GFDL?
Licensen CC-BY-SA kräver erkännande, så när innehåll från en tredje part importeras under "enbart CC-BY-SA", då kommer det att noteras vem författaren är och att det släppts under CC-BY-SA. Detta kommer att ske som en del av det system som redan existerar idag för att notera sådan information. (Vi rekommenderar en fotnot i artikeln eller i versionshistoriken). De som återanvänder material kommer att behöva undersöka den här informationen för att avgöra om det rör sig om "endast CC-BY-SA"-material eller inte. Våra riktlinjer för licensiering kommer att göra detta tydligt.

Exportera och importera CC-BY-SA-material edit

Är tanken att tillåta Wikipedia att exportera CC-BY-SA-licensierat innehåll? Eller är det att tillåta en ökad import av CC-BY-SA-licensierat innehåll?
På sätt och vis både och. Detta förslag är avsett att tillåta både import och export av CC-BY-SA-licensierat material. En del väldigt stora projekt har redan börjat använda CC-BY-SA som standardlicens. Ett av våra mål är att också låta Wikipedias innehåll vara en del av detta på ett lättare sätt, men också för att de andra projekten skall kunna bidra med innehåll till oss också. Vi tror på att genom att sänka barriärerna mellan projekten på det här sättet (genom att migrera eller omlicensiera Wikipedias innehåll under en mer användarvänlig licens) så kommer alla projekt att frodas.

FSF eller CC? edit

Allt detta verkar ju bra, men ibland undrar jag om det inte är en aktion mot Free Software Foundation av folket i Creative Commons – jag vill minnas att jag läst på en e-postlista att det är osämja mellan organisationerna.
Vår erfarenhet säger att det inte har varit några aktioner mot någon annan och att alla deltagare har varit väldigt vänliga och samarbetsvilliga, alla med "ögonen på målet", att utveckla en större kompatibilitet mellan projekt för fri kultur. Det är värt att betona att Creative Commons har försökt att erkänna det starka engagemanget för frihet som Wikimedias gemenskap står för på tre sätt:
  • genom att väldigt synligt länka till definitionen av fria kulturella verk från licenserna CC-BY-SA och CC-BY. Denna definition är grunden för Wikimedia Foundations egna Policy för licensiering.
  • genom att publicera ett uttalanderörande sina intentioner med CC-BY-SA-licensen och för att tydliggöra framtiden av licensen.
  • genom att interagera med vår gemenskap på våra e-postlistor om de här frågorna.
Vaför sade inte FSF bara "Okej, nästa version av GFDL är samma sak som CC-BY-SA"?
"Trots att Wikimedias webbsidor är den största enheten för GFDL-innehåll så behöver FSF hålla kvar vid viktiga detaljer för hur licensen fungerar för dess ursprungliga publik: författare av mjukvarumanualer. Dessutom användare många mjukvarumanualer delar av GFDL som inte finns i CC-BY-SA, som till exempel villkor för omslagstext och invariant sections." –David Gerard

Varför valdes GFDL från början? edit

Om GFDL är så svårt för både de som redigerar och de som läser, varför valdes den för Wikipedia från första början?
När Wikipedia startade så hade man tidigare experimenterat med andra fria licenser (dels på Nupedia men också på andra ställen) men ingen av dem hade gått lika bra som GFDL. Vid den tiden hade ännu inte Creative Commons fria licenser tagits fram (i alla fall inte i deras nuvarande form). Så GFDL var vid den tiden det bästa tillgängliga valet. Nu har GFDL utvecklats och CC-BY-SA är tillgängligt, så har vi ett bättre val tillgängligt, och den är ett val som gör Wikipedia mer kompatibelt med andra projekt baserade på fri kultur.

Märkbara skillnader? edit

Kommer den gemene användaren att märka någon skillnad?
Vår erfarenhet är att relativt få användare är tillräckligt engagerade i den här typen av licensfrågeställningar och -problem som det handlar om att det kommer att göra speciellt stor skillnad för den "genomsnittlige" användaren (inte för att vi själva känner några "genomsnittliga" användare). Däremot tror vi att skillnaden kommer att bli stor för andra individer och grupper som utvecklar innehåll.

Juridiskt giltigt? edit

Är inte den nya migrations-klausulen "överraskande" och och därför inte juridiskt giltig?
Vi tror att migrationsklausulen följer det språk som är skrivet i GFDL 1.2: "Free Software Foundation får publicera nya, reviderade versioner av GNU Free Document License från gång till annan. Sådana nya versioner måste vara liknande i samma anda som den nuvarande versionen, men kan skilja i detalj för att möta nya problem eller frågeställningar." Att Wikipedia använder GFDL har gjort att det uppstått "nya problem eller frågeställningar", som tillgodoses genom en plan för att migrera till en licens som är "i samma anda", som ändå, är enklare att använda i det sammanhang som vi för närvarande använder GFDL. Men även om ordalydelsen i CC-BY-SA är annorlunda från GFDL, så är friheten som garanteras och bevaras, densamma. Dessutom finns Creative Commons uttalande om sina intentioner med licensen som garanterar att den skyddas långt framöver. Free Software Foundation är ansvariga förvaltare av sina licenser och de förändringar de gjort i FDL är gjorda i fullständig vetskap om dess konsekvenser.
Är den här typen av ensidiga förändringar i en licens lagliga i alla jurisdiktioner där folk kan vilja återanvända vårt innehåll?
Vi tror att med en uppdatering av licensen som inte fundamentalt ändrar andemeningen av licensen och som är tillåtna i den ursprungliga licensen är juridiskt gällande i alla jurisdiktioner.

Vad händer härnäst? edit

Vad händer härnäst?
Förslaget på Licensing update kommer att revideras och diskuteras vidare innan man startar en omröstning i hela gemenskapen den 5 februari 2009.

Projekt som inte tillhör WMF edit

Vilken licensform föreslås för andra wikiprojekt (som för närvarande också använder GFDL) för att bäst kunna utväxla information med WMF-baserade projekt?
Det finns två vägar här. En väg för ett wiki-projekt under GFDL skulle vara att de också utnyttjar fördelen med den nya versionen av GFDL (inom de specificerade tidsramarna) och därmed använder dubbla licenser för sitt innehåll på samma sätt som Wikipedia kommer att göra. Det andra alternativet skulle vara att licensiera eller omlicensiera innehållet i wikin under CC-BY-SA 3.x eller senare.
Vad gäller för övergångsperioden? ("Övergångsperioden" är tiden från det att GFDL 1.3 publicerats tills dess att dubbla licenser har accepterats som policy i Wikimediaprojekten)
För att vara förberedd oberoende av resultatet i gemenskapen så är dubbel licensiering den säkraste lösningen.

Bilder edit

Kommer migrationen att påverka både texter och bilder, eller bara texter?
Det kommer att påverka både bilder och texter, förutom bilder som är licensierade under "endast GFDL 1.2", dessa kommer inte att licensieras dubbelt.
Om en migration sker, kommer det att förändra vilka licenser som är tillåtna att använda på WMFs projekt?
Inte omedelbart även om det är möjligt att man i framtiden förbjuder GFDL 1.2-media. Detta kommer dock bara att ske om CC-BY-SA förändras för att bli mer "starkt copyleft" för inbakad media, och begär att det omkringliggande innehållet också är licensierat under CC-BY-SA. För närvarande är båda licenserna lite tvetydiga i den här frågan.

Erkännande edit

Följande går att läsa i avsnittet "Varför är GFDL ett problem?
"Det är också värt att nämna att en bokstavlig tolkning av kravet på erkännande i GFDL kräver en komplett kopia av historik-sektionen av varje artikel med varje härlett verk (inte bara författarnas namn utan hela sektionen). För en artikel med tusentals redigeringar är detta såklart ett mödosamt tilltag, men också med ett fåtal versioner genereras en förhållandevis stor mängd text."
Hur kan man undvika detta mödosamma krav genom att använda CC-BY-SA?
Den primära mekanism för erkännande (synlig kreditering) som avses i GFDL-dokument är erkännande genom omslaget, begränsat till huvudförfattare. För att nå en lämplig nivå för användande som är enhetlig med den här avsikten, så rekommenderar vi att erkännande alltid måste ges till varje användarnamn om det är färre än sex författare, men att det också kan genomföras med referens till en kopia på nätet där artikelns historik finns om det är fler än fem författare. Detta innebär att erkännande genom namn alltid görs för mediafiler där det normalt bara är en, eller väldigt få, bidragsgivare.
CC-BY-SA tillåter den här modellen för erkännande och tillåter författaren att kräva erkännande genom namn eller erkännande genom URL. De föreslagna användarvillkoren är enhetliga med de som är etablerat utövande på Wikipedia och så långt som publicerats, också med de minsta kraven av GFDL. "Historik"-fliken av GFDL-dokument existerar för att kunna spåra förändring. CC-BY-SA kräver inte spårbarhet av större förändringar, förutom en indikation på att ett dokument har förändrats från sin ursprungliga version.
Kommer en tredje part att utses (enligt sektion 4(c)) för erkännande (till exempel WMF)?
Nej.
Kommer bidragsgivare att bli tillfrågade om de vill avsäga sig sin rätt till erkännande när de trycker på Spara-knappen?
Nej