Legal/Legal Fees Assistance Program/FAQ/nl

This page is a translated version of the page Legal/Legal Fees Assistance Program/FAQ and the translation is 100% complete.

Opmerking: Dit document is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Hoewel we hopen dat vertalingen van dit document accuraat zijn, heeft in het geval van verschillen in betekenis tussen de originele Engelse versie en een vertaling, de originele Engelse versie voorrang.

Wat is het Assistentieprogramma voor Juridische Kosten?

Het Assistentieprogramma voor Juridische Kosten is een initiatief voorgesteld door de Wikimedia Foundation (WMF) om in aanmerking komende gebruikers te helpen in het onwaarschijnlijke geval dat ze als gedaagde worden vervolgd vanwege hun rol in Wikimedia-projecten. Het Assistentieprogramma kan, naar eigen goeddunken van WMF, beschikbaar zijn om deze leden van de gemeenschap te helpen bij het vinden van gekwalificeerde advocaten of om sommige of alle vergoedingen en kosten te betalen die verband houden met hun juridische verdediging, waardoor hun vermogen om zich te verdedigen, indien nodig, wordt vergemakkelijkt tegen juridische procedures.

Wat dekt het Assistentieprogramma?

Het Assistentieprogramma kan hulp bieden aan in aanmerking komende gebruikers in rollen die tijd en moeite doneren aan een Wikimedia-project in gespecificeerde capaciteiten van gemeenschapsbeheerder, arbiter, e-mailrespons of projectbeheer. Dit omvat mensen zoals beheerders, stewards, bureaucraten, leden van de arbitragecommissie en leden van het e-mailresponsteam.

Het Assistentieprogramma is bedoeld om in aanmerking komende gebruikers te dekken in een ondersteunende rol in elk Wikimedia-project, in elke taal, in elk land. De dekking is onderworpen aan de discretie van het WMF.

Wat zal het Assistentieprogramma doen?

Het Assistentieprogramma kan helpen bij het vinden van gekwalificeerde advocaten of het dekken van sommige of alle juridische kosten en kosten die verband houden met het verdedigen van in aanmerking komende gebruikers in een ondersteunende rol wanneer dergelijke gebruikers in een juridische procedure worden genoemd als gedaagde vanwege hun ondersteunende rol op Wikimedia-projecten. Deze bijstand kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van betaling van juridische honoraria en kosten of het in contact brengen van het lid van de gemeenschap met externe advocaten. Het Assistentieprogramma dekt echter geen schade of boetes die voortvloeien uit de juridische procedure.

De WMF behoudt zich het recht voor om te beslissen of (en hoeveel) geld wordt verstrekt voor juridische honoraria en kosten voor een bepaalde advocaat. We willen er zeker van zijn dat het geld van het Assistentieprogramma wordt gebruikt om de best mogelijke vertegenwoordiging te bieden van advocaten die de wetten van een bepaald land en de technologie en waarden van de Wikimedia-beweging kennen. WMF werkt dagelijks samen met een sterk netwerk van internationale advocaten, en de afdeling 'Legal and Community Advocacy' kan aanbevelingen doen op basis van deze ervaring.

Hoe kan iemand geld aanvragen voor hulp bij een rechtszaak met betrekking tot zijn of haar officiële activiteiten op een Wikimedia-project?

Als u een gebruiker bent in een ondersteunende rol die wordt geconfronteerd met ernstige juridische bedreigingen of actie, moet u snel handelen door een advocaat in te schakelen om al uw rechten te beschermen. Als u hulp wilt, neem dan gerust contact op met legal wikimedia org.

Voeg een kopie toe van het/de juridische document(en) dat u heeft ontvangen. Om juridische en ethische redenen kunnen de WMF en haar advocaten geen advocaat-cliëntrelatie aangaan met een gebruiker. Via het 'Legal Fees Assistance Program' kan de WMF echter een gekwalificeerde externe advocaat identificeren, en, afhankelijk van de lokale wetgeving, kan WMF fondsen verstrekken voor een deel of alle honoraria en kosten van een dergelijke externe advocaat. De WMF kan niet zelf optreden als advocaat namens een gebruiker.

Waarom doen jullie dit?

Zoals velen in onze gemeenschap zijn gebruikers in ondersteunende rollen van cruciaal belang voor Wikimedia-projecten, en hun harde werk en toewijding zorgen ervoor dat de bredere gemeenschap haar missie van het bevorderen van vrije kennis kan uitvoeren. Dergelijke steun helpt ook de toekomst van de Wikimedia-projecten. Zie deze sectie

Welke opties zijn beschikbaar voor andere redacteuren, fotografen en andere bijdragers die met juridische stappen worden geconfronteerd?

WMF heeft een beleid om in aanmerking komende redacteuren, fotografen en andere bijdragers die van geval tot geval met juridische bedreigingen worden geconfronteerd, mogelijk te helpen, en het Program verandert dit beleid niet. Zie Verdediging van bijdragers voor meer informatie.

Waarom dekt dit Assistentieprogramma nu niet alle bijdragers?

Al onze medewerkers worden gewaardeerd voor het werk dat ze doen, ongeacht hun gebruikersrechten. Om die reden heeft de Foundation in het verleden contribuanten bijgestaan die betrokken raakten bij juridische bedreigingen. Die hulp heeft verschillende vormen aangenomen, waaronder het helpen vinden van pro bono-advocaten, het bieden van hulp bij een verdediging, het afweren van bedreigingen van advocaten tegen de inhoud die door bijdragers is geplaatst, of het indienen van defensieve (en dure) rechtszaken ter verdediging tegen aanvallen met betrekking tot die inhoud. Inderdaad, de juridische afdeling dringt met succes ongeveer 95% van de ernstige juridische bedreigingen voor inhoud terug die we per jaar ontvangen (de resterende resulteert meestal in DMCA-verwijderingsverzoeken). Daarom nemen we het werk van bijdragers en hun verdediging serieus. Om die reden hebben we het Verdediging van bijdragers-beleid vorig jaar voor alle bijdragers, inclusief redacteuren.

Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat een grote website een programma zoals dat hier wordt voorgesteld aanbiedt. Bij het definiëren van het bereik willen we beginnen met een kleinere groep die gemakkelijk te identificeren is, die de ongeveer 7.500 gebruikers in ondersteunende rollen vormt. Wij willen zien hoe dit werkt en, indien het werkt, zullen wij later overwegen of iets meer uitgebreid mogelijk is, rekening houdend met mogelijk verschillende juridische en financiële overwegingen en parameters.

Veel van het recht wordt bepaald door de interpretatie die de rechtbanken geven, en afhankelijk van de rechtsmacht kunnen de uitkomsten van individuele zaken een blijvende invloed hebben op het recht als geheel. Als gevolg hiervan, zelfs als een zaak niet rechtstreeks de WMF of haar werknemers impliceert, kan het lange termijn effecten hebben op de mogelijkheid van anderen om de verschillende Wikimedia-projecten te gebruiken en te onderhouden. Hoewel juridische acties buitengewoon ongebruikelijk zijn, bieden we in die zeldzame gevallen juridische verdedigingsfondsen aan onder de voorwaarden van het Assistentieprogramma, niet alleen onze gemeenschap te steunen, maar helpen ook om te beschermen tegen uitkomsten die een slecht precedent kunnen creëren.

Zal de Wikimedia Foundation de ontvangers van hulp vertellen hoe ze hun verdediging moeten voeren of dat ze een bepaalde actie moeten ondernemen?

Nee. De wetten verbieden het WMF de advocaat van een gebruiker te vertellen hoe hij of zij zijn of haar verdediging moet voeren. De gebruiker en de advocaat nemen alle juridische strategische beslissingen.

Betekent dit dat de Wikimedia Foundation de advocaat zal zijn voor mensen die hulp krijgen?

Nee. Om juridische en ethische redenen kan de WMF geen advocaat-cliënt relatie met een gebruiker opbouwen. De WMF kan via het Assitentieprogramma een externe advocaat aan deze gebruikers voorstellen en, onder voorbehoud van lokale wetgeving, de WMF geld verstrekken voor een deel of alle kosten en kosten van een externe advocaat. De WMF zal echter niet zelf als advocaat optreden namens een gebruiker.

Wat voor soort juridische ondersteuning kan het Assistentieprogramma bieden?

Het Assistentieprogramma kan, naar eigen goeddunken van de WMF, fondsen verstrekken voor de juridische kosten en kosten van een gebruiker in een ondersteunende rol, een advocaat aanbevelen, informatie verstrekken aan een advocaat die door een gebruiker is ingehuurd, of helpen bij het vinden van een advocaat die bijzonder goed op de hoogte is van Wikimedia-projecten of landspecifieke wetten.

Kunnen de kosten van dit Program de financiële stabiliteit van de Wikimedia Foundation in gevaar brengen?

Nee. WMF zal een vast bedrag aan financiering voor het Program toekennen; indien al dat geld is gebruikt, zal het WMF beslissen wat dan te doen.

Heeft het Assistentieprogramma invloed op de financiering van andere Wikimedia-projecten?

Nee. Hoewel de financieringsbesluiten nog niet zijn afgerond, zullen deze financieringen waarschijnlijk uit reservefondsen komen. De financiering van het programma voor de bijstand van de juridische kosten zal geen invloed hebben op het financieringsniveau voor andere projecten.