de - en - itdsarewqujy

Eetrgdfqe

persbericht donderdag 26 mei 2005]

edit

Kennisnet ondersteunt Wikimedia-projecten

edit

Zoetermeer 26 mei 2005 – De populaire webencyclopedie Wikipedia, het bekendste project van de Wikimedia Foundation, krijgt technische ondersteuning van Kennisnet. Hiermee helpt Kennisnet de Foundation haar doelstelling te bereiken om de capaciteit en snelheid van Wikipedia te vergroten. De overeenkomst is tot stand gekomen dankzij de gedeelde educatieve doelstelling en waarden van Kennisnet en de Wikimedia Foundation.

Om de samenwerking te onderstrepen, zullen Kennisnet en de Wikimedia Foundation op 31 mei 2005 samen aanwezig zijn op de conferentie Holland Open in Amsterdam (www.hollandopen.nl). Jimmy Wales, de geestelijke vader van Wikipedia en voorzitter van de Wikimedia Foundation, zal in zijn toespraak de samenwerking nader toelichten.

Kennisnet heeft in Wikipedia een betrouwbare partner gevonden op het gebied van open content en vrij beschikbare kennis. Momenteel lopen er verschillende projecten waarbij de twee partijen intensief samenwerken, zoals de ‘Ultimate Wiktionary’ (het online woordenboek opnieuw gedefinieerd), een project op het gebied van de integratie van lexicologische content, en een project rond het regeringsjubileum van koningin Beatrix (www.25jaarbeatrix.kennisnet.nl).

Wikipedia ging in januari 2001 van start en wordt volledig onderhouden door vrijwilligers. Het is momenteel de snelst groeiende, meest actuele en – met 1,5 miljoen actieve artikelen in meer dan 150 talen – meest uitgebreide encyclopedie ter wereld. Het Nederlandse onderwijsveld heeft aangegeven veel behoefte te hebben aan de content die Wikipedia biedt, en gebaat zou zijn bij een verbeterde dienstverlening. Op dit moment draaien alle data van de verschillende Wikimedia-projecten op servers in Florida (VS) en cache servers in Parijs (Frankrijk), van waaruit een groot aantal Europese landen wordt bediend.


Over Kennisnet

edit

Kennisnet is de publieke internetorganisatie voor en door het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Kennisnet levert toegankelijke, educatieve content en onderwijsinformatie voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast stimuleert Kennisnet de inzet van ICT in onderwijsprocessen door technische hulpmiddelen en praktische ondersteuning te bieden voor verschillende (innovatieve) leer- en werkvormen.

Over de Wikimedia Foundation

edit

De Wikimedia Foundation is een internationale non-profit organisatie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Florida in de Verenigde Staten. De stichting werd in 2003 opgericht om projecten gericht op vrije content, zoals Wikipedia, te ontwikkelen en onderhouden en om de volledige inhoud van deze projecten gratis beschikbaar te stellen voor het publiek. Wikimedia is afhankelijk van privé-donaties om de beschikbaarheid van de informatie in ieder land en in meerdere talen te kunnen garanderen. De Wikimedia Foundations heeft lokale afdelingen in Duitsland en Frankrijk.

stichting Kennisnet

Jeroen Borgsteede, communicatiemanager a.i.

Afdeling Communicatie

Tel: 079 329 5885

E-mail: j.borgsteede @ kennisnet.org

www.kennisnet.nl


Wikimedia Foundation Inc.

Tel: +1-310-474-3223

E-mail: board @ wikimedia.org


Perscontact in Nederland

Tel: +31-36-5302874

Email: info-nl @ wikimedia.org

http://www.wikimediafoundation.org