ಕೇಂದ್ರೊಲು / ನವೀಕರಣೊಲು

This page is a translated version of the page Hubs/Updates and the translation is 100% complete.
  • 27 ನವೆಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಸಹ-ಸ್ರಿಸ್ಟಿ ಕಜ್ಜಕೂಟ: ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬುಕ್ಕೊ ಗವರ್‌ನೆನ್ಸ್ ತಂಡೊ ಕೇಂಧ್ರೊಲೆನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅವೆನ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ತತ್ವೊಲೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಕಜ್ಜಕೂಟನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಜ್ಜೊಗು ಬರಿಯರ [$ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಂದಣಿ] ಅಗತ್ಯೊ ಉಂಡು. (ಸಾರಾಂಸೊ ವರದಿನ್ ಓದಿ).
  • 18 ನವೆಂಬರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರದೇಸೊದ ಕಜ್ಜೊ: ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಹಕಾರೊ ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಕೇಂದ್ರೊ ಚರ್ಚೆನ್ ಆಯೋಜಿಸವುಂಡು. ಈ ಕಜ್ಜೊದ ನೋಂದಣಿನ್ ಮುಚ್ಚಿದಾತ್ಂಡ್.