Ntoboa:Fi ase

This page is a translated version of the page Grants:Start and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation logo - horizontal.svg
Yɛma wo akwaaba ba Wikimedia Fapem Sika Foto!
Video nnianim asɛm a ɛfa Wikimedia Fapem Sika Foto ho (Wikimedia Foundation Funds)

Wikipedia Fapem (Wikimedia Foundation) boa ankorankoro ne ahyehyɛde kuw ahorow a ɛwɔ wiase nyinaa ma wɔma nimdeɛ a wontua hwee no gu ahorow, nea wotumi du, ɛyɛ papa, ne dodow kɔ soro. Yɛhyɛ nimdeɛ pɛyɛ a ɛne Wikimedia kuw no akwankyerɛ a ɛfa ɔkwan a wɔfa so yɛ adwuma no hyia ho nkuran. Yɛn sikasɛm nhyehyɛe ahorow no twe adwene si gyinaesi a wɔde ahyɛ aman horow so, ɔmantam boayikuw ahorow, ne nnipa a wonni ananmusifo a wonnu wɔn nkyɛn nkyɛn

Yɛn kwan a ɛfa nnipa ho no gyina nnyinasosɛm a ɛfa pɛyɛ & tumidi, adwumayɛkuo & adwumayɛkuo, ne nnoɔma foforɔ ne adesua a wɔbɛhyɛ ho nkuran so. Yɛwɔ sikasɛm nhyehyɛeɛ mmiɛnsa a ɛboa ankorankoro ne ahyehyɛdeɛ kuw: Wikimedia Mpɔtam Sika Foto (Wikimedia Community Fund), Wikimedia Apam Sika Foto (Wikimedia Alliances Fund), ne Wikimedia Nhwehwɛmu bea (Wikimedia Research) ne Mfiridwuma ho Sika Foto (Technology Fund).

Sika a wɔde ma nhyehyɛe ahorow

 
Mpɔtam Sika Foto yɛ nhyehyeɛ a wɔaka abom a ɛwɔ mmoa a ɛyɛ mmerɛw ne sika a wɔde ma Wikimediafoɔ a wɔreyɛ adwuma wɔ nimdeɛ a ɛyɛ pɛ a ɛne Movement’s Strategic akwankyerɛ hyia.
 
Apam Sika Foto (Alliances Fund), ma ahyehyɛde ahorow a wɔde wɔn ho ahyɛ asɛmpatrɛw adwuma mu wɔ mpɔtam a wonni ananmusifo pii a wɔpɛ sɛ wɔyɛ biako na wɔma yɛn adwuma no yɛ kɛse.
 
Nhwehwɛmu bea ne Mfiridwuma Sika Foto a ɛbɛma mfiridwuma, nnwinnade, ne nhwehwɛmu atu mpɔn de ahwɛ tebea a ɛyɛ mmerɛw na ɛyɛ mmerɛw sɛ wobenya ntoboa.

Wikimedia Fapem Sika Foto no, Mpɔtam hɔ Nneɛma kuw (Community Resources team) na ɛboa. Yɛn kuw no de ɔmantam mmoa (regional support) a ɛkɔ so daa ma na ɛboa ma wɔde adesua adwene (learning mindset) si hɔ. Yɛte wiase nyinaa nkɛntɛnso a COVID-19 ɔyaredɔm a ɛkɔ so no de aba no ase na yɛn ade a edi kan ne sɛ yɛbɛyɛ biako na yɛayɛ nsakrae wɔ mpɔtam hɔfo a wɔwɔ wiase nyinaa mu.

Sikasɛm ho nhyehyɛe afoforo

 
Kankyee Nhyehyɛeɛ a Wɔde Di Dwuma Mmoa boa nnwuma a ɛfa mprempren tebea a ɛwɔ Kankane Nhyehyɛeɛ Dwumadie (Movement Strategy Initiative) mu na ɛpia no anammɔn baako kɔ n’anim. Nnwuma a mmoa yi boa no betumi ayɛ akɛse anaa nketewa, nanso ɛsɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ asɛm bi de ma adeyɛ biako kɔ anim.
 
Wikimedia Fapem Nimdeɛ Pɛyɛ Sika Fotoɔ yɛ sika foto foforɔ a ɛyɛ US$4.5 ɔpepem a Wikimedia Fapem hyehyɛeɛ wɔ afe 2020 mu, sɛ wɔde mmoa bɛma abɔnten ahyehyɛdeɛ a wɔboa nimdeɛ pɛ denam mmusuakuo mu pɛyɛ a ɛnni hɔ a ɛsiw nimdeɛ a wɔnya ne kyɛfa a wɔnya wɔ nimdeɛ a wɔmfa hwee nto mu no ho dwuma.
 
Nhyehyɛefoɔ Lab (beta) yɛ adapɛn nkron (9) intanɛt so nteteeɛ a Wikimedia Fapem no ayɛ sɛ wɔde bɛsiesie ahokokwaa a nhyehyɛeɛfoɔ hia na wɔde ayɛ ɔsatuo a ɛkɔ so daa, a ɛwɔ nkɛntɛnsoɔ kɛseɛ a ɛto nsa frɛ wɔn a wɔboa, ahokafoɔ, ne wɔn a wɔboa no foforɔ ba kuo no mu.

Hwɛ eyi nso