Chính sách về đổi tên toàn cục

This page is a translated version of the page Global rename policy and the translation is 100% complete.
Shortcut:
GRP
Trang này đề ra những tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến việc đổi tên tài khoản toàn cục trên nhiều wiki của Wikimedia do những tiếp viên người đổi tên toàn cục thực hiện.

Bối cảnh

Tài khoản toàn cục là một tên đăng nhập thuộc về một người dùng duy nhất trên tất cả wiki của Wikimedia, với những tài khoản địa phương được hợp nhất thành một tài khoản trên toàn hệ thống (tài khoản thống nhất). Trước đây, cách duy nhất để đổi tên một người dùng có tài khoản thống nhất là tiến hành đổi tên tài khoản trên từng wiki địa phương một cách riêng lẽ. Đây là công việc vô cùng khó khăn và mất thời gian, cả với tiếp viên lẫn người dùng khi họ phải đặt yêu cầu với những hành chính viên địa phương (là những người có thể xử lý tác vụ đổi tên ở địa phương lúc bấy giờ) ở mỗi wiki có sẵn hành chính viên. Quy trình này cần một thời gian rất dài để hoàn tất, vì những khó khăn trong việc điều phối đổi tên liên wiki với những hành chính viên liên quan trong từng dự án.

Chính sách này được đưa ra để quản lý việc sử dụng chức năng Đổi tên Toàn cục, được xây dựng nhằm đơn giản hóa tối đa quy trình đó. Có thể dùng nó để đổi tên một tài khoản toàn cục cùng lúc với tất cả tài khoản địa phương đã hợp nhất.

Chính sách

Chính sách này hướng dẫn những tiếp viên và người đổi tên toàn cục đổi tên tài khoản địa phương như một phần của quy trình đổi tên toàn cục, mà không cần phải yêu cầu đổi tên ở từng địa phương. Chính sách này áp dụng trên toàn bộ wiki, nơi người dùng đã có một tài khoản thống nhất và hội đủ những điều kiện để được đổi tên, thậm chí nếu wiki địa phương có hành chính viên đang hoạt động. Nếu không có sự giám sát của một quản trị viên hệ thống (ví dụ: Legoktm, Hoo man), việc đổi tên toàn cục cho những tài khoản đã có hơn 50.000 lần sửa đổi (tính chung trong tất cả wiki) sẽ không được thực hiện.

Để đủ điều kiện tiến hành đổi tên toàn cục, yêu cầu đổi tên phải đáp ứng tất cả tiêu chí sau đây:

  • Tên mới cần được lựa chọn cẩn thận. Những yêu cầu không rõ ràng, lặp đi lặp lại hoặc không phù hợp sẽ bị từ chối. Người dùng sẽ được thông báo nếu tên yêu câu đổi sang bị phát hiện là vi phạm quy định ở một wiki địa phương, nhưng những người đổi tên có thể không nắm bắt hết được quy định về tên ở tất cả wiki địa phương. Nếu tên mới vi phạm quy định về tên ở wiki địa phương, tài khoản ở địa phương ấy có thể bị bảo quản viên cấm hoạt động và người dùng sẽ phải giải quyết tranh chấp này ở wiki địa phương đó; hoặc có thể yêu cầu đổi sang một tên (toàn cục) khác. Đây cũng là trường hợp của những người dùng đã đăng ký một tên vi phạm, và cả những người đã được đổi sang một tên vi phạm.
  • Tên cũ cần được liên kết một cách hợp lệ và rõ ràng đến tên mới ở bất kỳ wiki nào người dùng đang hoạt động, hoặc có lịch sử tranh chấp hay cấm tài khoản.
  • Người dùng không lợi dụng việc đổi tên để che giấu hay gây nhầm lẫn về một lịch sử hoạt động nhiều sai phạm.
  • Tên mới chưa được đăng ký trên bất kỳ wiki nào (người đổi tên toàn cục không có khả năng thực hiện tác vụ kỹ thuật này nếu tên đích đã thuộc về một tài khoản hợp nhất hay chưa hợp nhất).

Yêu cầu đổi tên toàn cục

Hầu hết yêu cầu đổi tên toàn cục nên được viết trong trang Yêu cầu tiếp viên/Đổi tên người dùng theo hướng dẫn tại đó, hoặc qua trang Đặc biệt:Yêu cầu đổi tên toàn cục trên một wiki bất kỳ.

Mọi yêu cầu mang tính riêng tư có thể gửi trực tiếp đến renamers wikimedia org (mẫu email). Nếu bạn không nắm rõ cách trình bày yêu cầu của mình trong trang Yêu cầu tiếp viên, bạn cũng có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ này và chúng tôi sẽ tiến hành đổi tên cho bạn theo cách đó. Một khi đã gửi yêu cầu đổi tên qua thư điện tử, xin hãy đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ những khuyến nghị bên trên, cũng như đã viết rõ ràng tên đăng nhập hiện tại và tên muốn đổi sang kèm theo sự xác nhận trên wiki.

Cưỡng đoạt tên người dùng

Sẽ có một số yêu cầu muốn được trao quyền sở hữu tài khoản của người khác trong một wiki địa phương, và cũng có thể là cả tài khoản toàn cục. Chính sách dành cho những yêu cầu như vậy sẽ được công bố riêng, nhưng được đề cập ở đây cho rõ ràng. Hiện nay, tất cả quyết định về sự "cưỡng đoạt" do tiếp viên và người đổi tên toàn cầu xử lý linh hoạt theo từng trường hợp.

Xem thêm