વૈશ્વિક સમૂહો

(Redirected from Global permissions/gu)
This page is a translated version of the page Global groups and the translation is 58% complete.
Outdated translations are marked like this.

Global groups are user permissions groups that apply across a set of wikis for global (Wikimedia wiki-wide) accounts. Some global groups are not truly global.

હાલના સમૂહો

સમૂહ ક્ષેત્ર નીતિ/ચર્ચા
દુરુપયોગ ગળણી મદદગારો બધી વિકિઓ Appointment, Spam blacklist/Log
Abuse filter maintainers બધી વિકિઓ RfC/Vote
API high limit requestors બધી વિકિઓ API high limit requestors
CAPTCHA exempt બધી વિકિઓ CAPTCHA exemptions
જિમ્બૉ વેલ્સનો વર્ગ (founder) બધી વિકિઓ Founder
વૈશ્વિક બોટો અમુક નિશ્ચિત વિકિઓને મુકીને બધી વિકિઓ વૈશ્વિક બોટો
Global deleters બધી વિકિઓ Global deleters
Global flow creators બધી વિકિઓ Global Flow creator
ઇન્ટરફેસ સંપાદકો બધી વિકિઓ Global Interface editors group policy
Global IP block exemptions બધી વિકિઓ વૈશ્વિક IP અવરોધથી મુક્તિ
વૈશ્વિક રોલબેકરો બધી વિકિઓ વૈશ્વિક રોલબેક
વૈશ્વિક પ્રબંધકો અમુક નિશ્ચિત વિકિઓને મુકીને બધી વિકિઓ વૈશ્વિક પ્રબંધકો
નવી વિકીઓ આયાતકારો નવી બનેલી વિકિઓ New wikis importer
Two-factor authentication tester (oathauth-tester) બધી વિકિઓ Help:Two-factor authentication
લોકપાલો બધી વિકિઓ લોકપાલ પ્રતિનિધિમંડળ
Recursive export બધી વિકિઓ Recursive export
કર્મચારીઓ બધી વિકિઓ RfC; Staff
કારભારીઓ બધી વિકિઓ કારભારીઓની નીતિ ; કારભારીઓ
સિસ્ટમ પ્રબંધકો બધી વિકિઓ System administrators
VRT permissions agents બધી વિકિઓ ઓટીઆરએસ નીતિ; VRT
WMF researcher બધી વિકિઓ WMF Researchers
wmf-email-block-override બધી વિકિઓ wmf-email-block-override

વધુ વાંચન