ફંડ વિતરણ સમિતિ/સ્વયંસેવક માટે હાકલ/CentralNotice

This page is a translated version of the page Funds Dissemination Committee/Call for Volunteers/CentralNotice and the translation is 100% complete.

Thanks to everyone who helped with the translation of this message! If you would like to be notified in the future when important Wikimedia information becomes available for translation, consider signing up as a translator.

Note: The title of this page ("Funds Dissemination Committee/Call for Volunteers/CentralNotice", i.e. the first unit) will not be used in the CentralNotice and therefore does not need to be translated.

The last sentence will link to Funds Dissemination Committee/Call for Volunteers.

You can view the resulting banner (while being logged in) at http(s)://(project domain)/w/index.php?banner=FDCnominations2012&uselang=(language code), e.g. en.wikipedia.org/w/index.php?banner=FDCnominations2012&uselang=fr.

Meta administrators, for translations that have been completed here, feel free to add or update them in the banner message itself, for example (replace language code accordingly):


વિકિમીડિયાને મળેલા $  ૧ કરોડ કરતા પણ વધુની રકમના દાન વિષે નિર્ણય લેવામાં મદદરૂપ થાવ

ફંડ વિતરણ સમિતિ માટે તમારું નામાંકન ઓગસ્ટ ૧૫ પહેલા નોંધાવો