Fundraising 2011/Banners and LPs/ne

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. अब पढ्नुहोस्
 2. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  विकिपीडियाका संस्थापक जिमि वेल्सबाट
 3. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  विकिपीडियाका प्रोग्रामर ब्र्याण्ड्न हेरिसबाट
 4. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  एकजना विकिपीडियाका 2,463 लेखहरुका लेखकबाट
 5. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  एकजना विकिपीडियाकी 549 लेखहरुकी लेखिकाबाट
 6. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  विकिपीडियाका प्रोग्रामर र्‍यान कलडारीबाट
 7. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध हाम्रो कर्मचारीको तर्फबाट
 8. कृपया पढ्नुहोस्:
  एउटा व्यक्तिगत अनुरोध
  विकिपीडियाकी शोधकर्ता मर्याना पिन्चुकबाट
Round one LP headers
 1. विकिपीडियाका संस्थापक जिमि वेल्सबाट।
 2. विकिपीडियाका प्रोग्रामर ब्र्याण्ड्न हेरिसबाट।
 3. विकिपीडियाका लेखक एलान सोहनबाट।
 4. विकिपीडियाका लेखिका सुसन हेविटबाट।
 5. विकिपीडियाका प्रोग्रामर र्‍यान कलडारीबाट।
 6. विकिमीडिया फाउण्डेशनका कर्मचारीबाट।
 7. विकिपीडियाकी शोधकर्ता मर्याना पिन्चुकबाट।
Where your donation goes
 1. तपाईंको दान कहाँ जान्छ
 2. प्रविधि: सर्भर, ब्याण्डवाइथ, मर्मतसम्भार र विकास । विकिपीडिया संसारको #5 वेभसाइट हो , र यो अरु जति खर्च गरेर चल्छन् यो त्यसको केही अंशको खर्चमा चल्छ।
 3. मानिसहरु: अन्य १० शीर्ष वेवसाइटहरुका हजारौं कर्मचारीहरु छन्। हामीसित १०० सय भन्दा कम छन्, तपाईंको दान एउटा महान लगानी हो जो कुशलता पूर्वक नाफाको निम्ति नचल्ने संस्थामा प्रयोग गरिन्छ।