Fundraising 2011/Banners and LPs/dsb

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. Něnto cytaś
 2. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  załožarja Wikipedije Jimmy Wales.
 3. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  programowarja Wikipedije Brandon Harris
 4. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  awtora 2.463 nastawkow Wikipedije
 5. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  awtorki 549 nastawkow Wikipedije
 6. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  programowarja Wikipedije Ryan Kaldari
 7. Pšosym cytajśo:
  Apel wót našogo teama
 8. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  rešeršerki Wikipedije Maryana Pinchuk
Round one LP headers
 1. Wót załožarja Wikipedije Jimmy Wales.
 2. Wót programowarja Wikipedije Brandon Harris
 3. Wót awtora Wikipedije Alan Sohn
 4. Wót awtorki Wikipedije Susan Hewitt
 5. Wót programowarja Wikipedije Ryan Kaldari
 6. Wót teama załožby Wikimedia Foundation
 7. Wót rešeršerki Wikipedije Maryana Pinchuk
Where your donation goes
 1. Za co se waš dar wužywa:
 2. Techniku: Serwery, šyrokosć pasma, wuźaržowanje, wuwiśe. Wikipedija jo 5. wjelike websedło w swěśe, a běžy z małym źělom togo, což druge wjelike websedła wudawaju
 3. Luźi: Druge 10 websedłow maju towzynty pśistajonych. My mamy mjenjej ako 100, waš dar jo wjelika inwesticija do wusokoefektiwneje, za wšě wužytneje organizacije