Fundraising 2007/Testimonials/The Wikipedia challenge - translation/sv

En utmaning för Wikipedia

Mer än hälften av världens språk riskerar att dö ut. Wikipedia finns på 250 språk, men det finns uppskattningsvis 7 000 språk över hela världen. Teknik som Wikipedia spelar en viktig roll i kampen för bevarande, vilket medför mycket arbete framöver för nätuppslagsverket.

Det internetburna uppslagsverket Wikipedia finns för närvarande på 250 språk. Varje språkversion styr sig själv och skapas av människor som själva har språket som modersmål. Detta har påverkat många grupper positivt, bland annat genom att introducera minoritetsspråk på den digitala arenan.

"Om man räknar enbart modersmål är Bengali världens sjunde största språk. Som utvecklingsland [Bangladesh] ligger vi dock långt efter många andra länder eftersom det finns en djup digital klyfta. Wikipedia på bengali är den största webbplatsen på språket. Projektet är som en acceptabel informationskälla för miljontals fattiga bybarn, som inte har råd med ens ett enstaka band av ett tryckt uppslagsverk. Det är även underbart att jag får se mitt modersmål i den digitala världen", säger Belayet Hossain, en av de som redigerar på bengaliska Wikipedia.

Även om Wikipedias 250 språkversioner är en stor prestation, så representerar detta endast en bråkdel av världens språk. Det finns uppskattningsvis 7 000 språk över hela världen, varav hälften dör ut i en alarmerande takt.

David Harrison, en av grundarna av Living Tongues Institute for Endangered Languages, ett institut för utrotningshotade språk, är en av världens mest framstående lingvister med inriktning mot bevarande av språk. Han har en utmaning för Wikipedia.

"Wikipedia har hållit ett förstoringsglas över ett av universums hörn. Vad de hittade var intressant, men låt oss inte glömma resten. Min utmaning är denna - öka antalet Wikipedior så att de omfattar språk som inte betraktas som de viktigaste språken, och hjälp till att öppna dörrarna genom att föra in mindre språk i unicodesystemet", säger Harrison.

Harrison menar att för vissa språk kommer Wikipedia att ha en roll vad gäller att vitalisera språken ocoh kanske hjälpa till att rädda dem från att utrotas. Han tror att detta är ett viktigt arbete, med tanke på den mängd av mänsklig kunskap som går förlorad varje gång ett språk dör ut.

"I språken finner man olika system för förmedling av information, av kunskap. Varje språk berättar några av hemligheterna med hur människor har överlevt. När vi förlorar ett språk tappar vi århundraden av kunskap, av kulturella idéer", säger Harrison.

Det finns många orsaker till varför språk dör ut, men den största orsaken är att de som talar ett mindre språk överväldigas av det dominerande språket som de möter i skolor, TV etcetera. Denna trend har förvärrats genom införande av teknik som internet, eftersom den tenderar att upprätta särskilda "globala" språk. Detta särskilt sant som vissa språk fortfarande inte är upptagna i unicodesystemet.

"Många från början tvåspråkiga barn överger det språk de talar hemma, eftersom de inte ser det som förenligt med den moderna världen. Detta kan gälla exempelvis ett barn som talar mayaspråk hemma och möter spanska under resten av dagen. Som ett resultat tror de att om bara delas föräldrar talar X måste det vara ett sämre språk och det språk de möter på utsidan, det globala språket, är framtiden. Metoden för att motverka detta är att låta dem se sitt språk i ett högteknologiskt medium, till exempel Wikipedia", förklarar Harrison.

Harrison är dock noga med att betona att teknologi fortfarande är skriftspråkens domän. Detta är besvärligt med tanke på att en stor andel av världens språk inte har något skriftsystem. Det är dock även sant att bristen på skrivet material gör att dessa enbart talade språk löper större risk att dö ut.

"Skrift används inte i alla språk, så frågan hur och om ett språk blir representerat i Wikipedia är intressant. Det kommer att bli intressant att se hur Wikipedia kommer att hantera detta. Jag har dock stora förhoppningar om att teknik som Wikipedia kommer att hjälpa till att öppna dörrar för många av de mindre språken... Wikipedia har gjort fantastiska saker, men det finns så mycket mer som kan göras" säger Harrison.


Bildtext: Mer än hälften av världens språk riskerar att dö ut.