Fundraising/Translation/Cancel or change recurring giving/cy

This page is a translated version of the page Fundraising/Translation/Cancel or change recurring giving and the translation is 100% complete.

Diddymu neu newid cyfraniadau rheolaidd

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad at Sefydliad Wicifryngau, a thrwy hynny eich bod yn cefnogi gwybodaeth rydd. Gwyddwn bod amgylchiadau'n gallu newid fel nad oes modd parhau i roi'n rheolaidd. Os ydych am ddiddymu'ch rhodd rheolaidd neu ei newid, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

PayPal

 • Ebostiwch donate wikimedia.org gan nodi'r math o newid y carech ei wneud, a chymain o wybodaeth ag y medrwch am y rhodd ee:
  • Yr ebost sy'n eich cysylltu gyda PayPal
  • Eich enw llawn
 • Byddwch yn derbyn cadarnhad drwyd ebost wedi i'r newid gael ei wneud.
 • Peidiwch a chynnwys eich rhif cerdyn credyd nag unrhyw wybodaeth arall.

Cerdyn credyd

 • Anfonwch e-bost (yn Saesneg) at donate wikimedia.org gan nodi'r math o newid yr ydych am ei wneud a chyn gymaint o wybodaeth a allwch ynglŷn â'r rhodd gwreiddiol, megis:
  • Y cyfeiriad e-bost yr anfonwyd derbynneb y rhodd iddo
  • Yr enw llawn a roddwyd
 • Byddwch yn derbyn cadarnhad drwy ebost pan gaiff y newid ei gwblhau.