Fund drives/2005/Q4 planning/Translations/Fund drive notice-ca

Wikimedia necessita la vostra ajuda en la seua actual campanya de recaptació de fons. Vegeu la pàgina de donatius per a més detalls.