Wikimedia Foundation elections/Board elections/2005/FAQ/sv

2005 Board elections
Organization


Senast ändrad: 2 jul 2005 07:06 (UTC)

Det här är val-FAQ 2005 inför styrelsevalet.

Se Board elections/2004/FAQ/sv för fjolårets val-FAQ. Märk att svaren där kanske inte är tillämpliga för 2005 års val. Ställ dina frågor på diskussionssidan, om den finns.

Om de valda ledamöterna

edit

Hur är styrelsen sammansatt?

edit

Styrelsen består av fem ledamöter. Tre are "permanenta" och kan ersättas genom att utses av styrelsen själv (se Article IV, section 2.1), och två väljs av Wikimediastiftelsens medlemmar, dvs de som redigerar i Wikimediaprojekt, och representerar dem.

Hur många ledamöter ska väljas?

edit

Valet avser endast två poster.

Kommer de avgående ledamöterna att kvarstå?

edit

De avgående ledamöterna måste ställa upp för omval.

Strider inte valet mot stadgarna?

edit

Article IV, section 2 i stadgarna lyder "De ursprungliga stiftarna ska utses genom en majoritetsomröstning av de stiftarna och tjänstgöra tills efterträdare är utsedda och kvalificerade.(...)". Article V, section 1 lyder "Styrelsen ska inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.(...)". Det innebär, att styrelsen består av minst 4 personer. Varför utser vi endast två personer?

Styrelsen består av 5 ledamöter. 3 är "permanenta" (tills vi ändrar strukturen, vilket troligtvis snart kommer att ske, och vi har budgeterat $3000 för att bekosta juridisk hjälp om hur det ska göras) och 2 väljs. Efterträdarna till de 3 permanenta ledamöterna utses av styrelsen själv (see Article IV, section 2.1) och de 2 valda ledamöterna utses i valet.

Om valdeltagarna

edit

Minst 400 redigeringar - var?

edit

Valkungörelsen säger att totalt 400 redigeringa erfordras för att ha rösträtt. Å andra sidan säger kandidatpresentationen att man "måste ha minst 400 redigeringar på något av Wikimediaprojekten". Hur går det ihop?

För närvarande är det ingen skillnad på kraven för valbarhet och rösträtt. Av tekniska skäl krävs minst 400 redigeringar samlat på något av Wikimediaprojekten.

En anonym redigerar kan rösta, och varför?

edit

Anonyma eller ej inloggade redigerare kan inte rösta som läget är. Rätten att delta i valet tilldelas den som har ett "aktivt medlemskap", antingen frivillig eller bidragsgivare, i enlighet med stiftelsens stadgar Art. III, 1. När det gäller aktiva bidragsgivares medlemskap har stiftelsen för närvarande inga bidragsgivande medlemma. När det gäller frivilliga aktiva medlemmar lyder III. 1. B. : "att skapa ett medlemskonto på något Wikimediaprojekt" är kvalifikationen för ett sådant medlemskap.

Hur räknas redigeringar som gjort utan att ha varit inloggad (från IP-adresser som kan kopplas till något användarkonto)?

edit

Sådana redigeringar behandlas som anonyma redigeringar och beaktas inte av valförrättarna.

Jag har mer än 400 redigeringar på ett projekt, men kan inte rösta. Vad är felet?

edit

Försäkra dig om att du röstar från det projekt som du är aktiv på. Exempel: du har varit aktiv på svenska Wikipedia sedan i fjol och har gjort mer än 400 redigeringar. Du gick hit till Meta för att läsa denna FAQ (tack för det!) och försöker rösta direkt efter att du läst färdigt. Du får ett meddelande "you are not qualified"; var snäll och försök igen från det projekt där du är aktiv (i det här fallet svenska Wikipedia).

Emellertid har vi i ovanstående fall funnit att en del redigerare tyvärr inte kan rösta. Om du är en av dessa redigerare, ber vi om ursäkt för det inträffade, och ber dig kontakta någon av oss valförrättare med angivande av följande information:

  • Ditt användarnamn
  • Ditt projekt
  • Länk till dina bidrag på projektet, om möjligt.

Kan jag rösta från flera projekt?

edit

Tyvärr inte. En person har en och endast en röst. Om du röstar från två eller flera projekt, kommer alla röster utom den senaste att strykas av någon av valförrättarna.

Kan jag dra tillbaka min röst?

edit

Ja. Om du röstar igen från samma projekt som du röstade från, kommer din tidigare röst att dras tillbaka automatiskt. Om du ändrar dig och beslutar dig för att inte rösta på någon alls, v g kontakta valförrättarna, även om vi kanske blir ledsna över ditt beslut.

Om interfacet

edit

Jag tycker att några avsnitt av meddelandena är otydliga. Hur kan det rättas till?

edit

På grund av att reglerna för valet ändrats har några delar av interfacets meddelanden ändrats sedan ifjol. Om ditt projekt gjorde dem lokala i fjol kan det vara nödvändigt att de ändras på ditt projekt. Var god be administratörerna på ditt lokala projekt att föra över (och översätta) följande MediaWiki-meddelanden:

  • MediaWiki:boardvote_intro
  • MediaWiki:boardvote_notloggedin
  • boardvote_notqualified

Vi har också ändrat lite i två andra meddelanden: MediaWiki:boardvote_entry och MediaWiki:boardvote_intro_change. Att uppdatera dessa fem filer hjälper upp saken. Senaste (engelskspråkiga, övers anm) version finns på Board elections/2005/Interface translation.

Om tidtabllen

edit

Vad står 24:00 för i valtidtabellen?

edit

Ersätt det med 23:59.