Giáo dục/Về chúng tôi

This page is a translated version of the page Education/About and the translation is 100% complete.

Chúng tôi tin rằng Wikipedia thuộc về giáo dục. Khi sinh viên ở mọi lứa tuổi đóng góp cho các dự án Wikimedia như một phần trong quá trình học tập, họ sẽ đạt được những kỹ năng thế kỷ 21. Bằng cách thúc đẩy mối quan hệ giữa Giáo dục và phong trào Wikimedia, chúng tôi có cơ hội tốt nhất để hiện thực hóa mục tiêu của mình là tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận miễn phí toàn bộ kiến thức.

Liên hệ!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram