Edit counting/tr

Değşikliklerini sayma, Vikimedyalılar arasında zaman zaman görülen bir fenomendir ve aşağılık kompleksi ile alakalı olabilir. Bazı kullanıcılar kendilerinin (veya başkalarının) değişiklik sayılarının çok az, çok fazla, çok alakasız veya çok [adını siz koyun] olduğunu düşünebilir.

Bir kullanıcının katkılarının değeri ölçülürken genellikle değişiklik sayısına bakılmaz. Önemli olan nicelik değil niteliktir ve birçok kullanıcı betikler kullanıp küçük değişiklikler yaparken, bazı kullanıcılar az değişiklik yaptıkları halde daha çok madde hazırlamış olabilirler. Tabii ki çok değişiklik yapmış bir kullanıcı birçok madde de hazırlamış olabilir ve yinelemek gerekirse, değişiklik sayısı, bir kullanıcının katkılarını ölçmekte kullanılan hassas bir gösterge değildir.

Diğer kullanıcıların değişiklik sayılarına bakarak gözünüzün korkmasına veya cesaretinizin kırılmasına hiç gerek yok. Ne de olsa hepimiz, viki ailesinin soylu bir amaca hizmet eden üyeleriyiz. Burada önemli olan hiyerarşi değil, hediye ekonomisi oluşturmaktır.

"Değişiklik sayısı; IQ'nuz, insan olarak değeriniz veya bir video oyununda puanınız değildir. Bir Vikimedyalı olarak kıymetinizi göstermez. Kansere çare bulmaz veya Mars'a gidecek ilk gemide size yer ayırmaz... Rahatınızı kaçırmasın zira sadece önemsiz bir veridir." - Slashdot [İnternet inekleri sitesi]

Şunu da önemle belirtelim ki, bir kullanıcının çok fazla değişiklik sayısı olması, katkılarının kalitesiz olduğu anlamına da gelmez. Nicelikli, niteliksiz demek değildir!

Ayrıca bakınızEdit

Dış bağlantılarEdit