Donor privacy policy/sk

This page is a translated version of the page Donor privacy policy and the translation is 96% complete.

This page documents the Wikimedia Foundation's donor privacy policy. You can make a donation to the Wikimedia Foundation at donate.wikimedia.org.

Please note that in the event of any differences between a version of the Donor Privacy Policy on Meta-Wiki and the English version of the policy on Foundation Wiki, the English version on Foundation Wiki takes precedence.

Pravidlá ochrany súkromia darcov nadácie Wikimedia

Vitajte!

Vitajte v pravidlách ochrany súkromia darcov nadácie Wikimedia. Nadácia Wikimedia (ďalej len „WMF“) vypracovala tieto pravidlá s cieľom ochrániť právo na súkromie našich darcov. Uvedomujeme si, že našim darcom skutočne záleží na tom, ako využívame a komu poskytujeme ich osobné údaje. My si zas vážime súkromie a bezpečnosť našich darcov. Tieto Pravidlá ochrany súkromia darcov upresňujú, ako zhromažďujeme, využívame, udržiavame, ochraňujeme a zverejňujeme údaje našich darcov. Dôkladne si prečítajte tieto pravidlá spolu s našimi Podmienkami používania. Za žiadnych okolností nebudeme vaše neverejné osobné údaje predávať, prenajímať, ani s nimi obchodovať.

Dôležité informácie

Darovaním nadácii WMF vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, prenosom, spracovaním, uchovaním, zverejnením a používaním údajov v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“) alebo do USA, prípadne v iných lokalitách, ktoré majú odlišné alebo menej prísne zákony o ochrane osobných údajov ako vo vašej krajine, na účely uvedené v týchto pravidlách. Ak nesúhlasíte s podmienkami Pravidiel ochrany súkromia darcov alebo s Podmienkami používania WMF, nepokračujte v používaní služieb finančnej zbierky Wikimedia (definovaných nižšie).

Definície

WMF“, „my“ a „náš“ znamená Nadácia Wikimedia.

Pravidlá ochrany súkromia darcov“ a „pravidlá“ znamená tento dokument.

Osobné údaje“ sú údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré od vás získame prostredníctvom služieb finančnej zbierky a ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu. Pri používaní služieb finančnej zbierky Wikimedia zhromažďujeme niektoré alebo všetky z nasledujúcich informácií: vaše meno, kontaktné údaje (napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, heslo, identifikačné číslo uvedené na štátom vydanom občianskom preukaze), finančné údaje (napríklad číslo bankového účtu), podrobnosti o zariadení (napríklad IP adresa, informácie o prehliadači), demografické údaje (napríklad pohlavie alebo vek) a informácie o záujmoch alebo príslušnosti.

Služby finančnej zbierky Wikimedia“ sú webové lokality určené pre finančnú zbierku nadácie Wikimedia, ako je napríklad donate.wikimedia.org, ako aj e-maily od WMF súvisiace s finančnou zbierkou alebo bannery súvisiace s finančnou zbierkou na webových lokalitách nadácie Wikimedia.

Na čo sa tieto pravidlá vzťahujú

Tieto Pravidlá ochrany súkromia darcov sa vzťahujú na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejnenie a používanie osobných a neosobných údajov získaných v priebehu darovania do nadácie Wikimedia a prostredníctvom vašej interakcie so službami finančnej zbierky Wikimedia (ďalej len „údaje darcu“). Tieto pravidlá sa nevzťahujú na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejnenie alebo používanie údajov súvisiacich s používaním iných projektov alebo funkcií WMF, ako je napríklad Wikipedia. Viac informácií o našich všeobecných opatreniach na ochranu osobných údajov nájdete v našich hlavných Pravidlách ochrany údajov. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na zhromažďovanie, prenos, spracovanie, uchovávanie, zverejňovanie a používanie údajov získaných v priebehu prispievania alebo iných interakcií s pridruženými spoločnosťami organizácie Wikimedia, ako sú napríklad miestne organizácie. Viac informácií o opatreniach ochrany súkromia týchto organizácií nájdete v ich príslušných pravidlách ochrany súkromia.

Aké informácie zhromažďujeme

V dôsledku vašej interakcie so stránkami pre darcov, poskytnutia daru, účasti na prieskume pre darcov alebo poskytnutia spätnej väzby v súvislosti sa darovaním, prípadne iného použitia služieb finančnej zbierky Wikimedia, môže WMF zhromažďovať osobné údaje opísané vyššie. Takéto osobné údaje môžeme zhromažďovať aj o darcoch zo Spojených štátov amerických prostredníctvom verejne dostupných zdrojov a iných komerčných zdrojov.

Môžeme taktiež zhromažďovať isté neosobné údaje, ako sú napríklad:

 • webová stránka, ktorá vás presmerovala na naše stránky pre darcov;
 • výška darovanej sumy;
 • naše stránky, ktoré požadujete a navštevujete;
 • dátum a čas každej žiadosti, ktorú pošlete našim webovým stránkam pre darcov;
 • vaše komentáre a odporúčania;
 • vaša korešpondencia s WMF;
 • iné informácie, ktoré nám poskytnete.

Zachovávame dôvernosť osobných aj neosobných údajov darcov, čo znamená, že ich neposkytneme nikomu mimo nadácie Wikimedia s výnimkou prípadov povolených v týchto pravidlách alebo zverejnenia údajov v neidentifikovateľnej/anonymizovanej podobe.

Súbory cookie a iné technológie sledovania aktivity

Počas vašej interakcie so službami finančnej zbierky Wikimedia používame automatické zhromažďovanie údajov a iné technológie pre lokálne uchovávané údaje, ako sú napríklad sledovacie pixely, JavaScript, súbory cookie a miestne úložisko, s pomocou ktorých získavame isté informácie o vašom zariadení.

WMF používa súbory cookie a iné lokálne uchovávané údaje na zlepšenie vašich skúseností s prispievaním. Tieto údaje taktiež využívame s cieľom vytvoriť bezpečnejšie online prostredie a porozumieť preferenciám a interakciám našich darcov so službami finančnej zbierky Wikimedia. Vo všeobecnosti používame súbory cookie a iné lokálne uchovávané údaje s cieľom:

 • zlepšiť fungovanie služieb finančnej zbierky Wikimedia a prinášať vám nový a primeraný obsah;
 • poskytnúť vám na mieru šitú skúsenosť tým, že uchováme vaše preferencie, aby sme ich mohli použiť pri vašej najbližšej návšteve služieb finančnej zbierky Wikimedia;
 • analyzovať výkon procesu prispievania, aby sme mu lepšie porozumeli a mohli ho pre vás a iných darcov WMF zdokonaliť;
 • analyzovať interakciu s e-mailmi o finančnej zbierke, ktoré nám umožnia prepracovať a zdokonaliť proces prispievania.

Viac informácií o používaní súborov cookie a podobných technológiách sledovania aktivity nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

Obmedzenie zhromažďovania údajov pomocou súborov cookie a iných technológií sledovania aktivity

Sme presvedčení, že zhromažďovanie týchto údajov umožňuje zdokonaľovať vašu skúsenosť s prispievaním; môžete však niektoré alebo všetky súbory cookie vymazať alebo zakázať v nastaveniach prehliadača. Používanie súborov cookie a iných lokálne uchovávaných údajov vo vašom zariadení môžete, okrem iného, obmedziť:

 • odstránením alebo zakázaním konkrétnych lokálne uchovávaných údajov v nastaveniach prehliadača;
 • používaním prehliadača, ktorý dokáže zablokovať súbory cookie tretích strán;
 • inštaláciou rozšírenia, ktoré zablokuje lokálne uchovávané údaje, ak je dostupné.

Hoci je možné do WMF prispieť prostredníctvom služieb finančnej zbierky Wikimedia aj bez súborov cookie a iných lokálne uchovávaných údajov, majte na pamäti, že odstránenie alebo zakázanie týchto funkcií môže ovplyvniť vašu navigáciu na týchto lokalitách a prispôsobenie používateľskej skúsenosti.

Funkcia Do Not Track („nesledovať“)

Nadácia WMF je odhodlaná chrániť údaje, ktoré od darcov získame. Tieto údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou špecifických prípadov uvedených v časti „Zdieľanie údajov darcov“ týchto pravidiel. Naša činnosť nereaguje na signál Do Not Track webového prehliadača; namiesto toho poskytujeme štandardnú a rovnakú úroveň ochrany pre všetky údaje, ktoré od darcov získame. Viac informácií o DNT nájdete na v článkuDo Not Track Us („nesledujte nás“) a v Parametroch funkcie Do Not Track konzorcia World Wide Web.

Ako používame údaje darcov

Údaje, ktoré sme od vás získali, používame na všeobecné administratívne účely a prevádzku finančnej zbierky. To zahŕňa:

 • správu služieb finančnej zbierky Wikimedia;
 • poskytovanie aktuálnych informácií o nadchádzajúcich finančných zbierkach a iných činnostiach WMF;
 • poďakovanie za dar a
 • nastavenie jazykových preferencií.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame v záujme riadenia zmluvného vzťahu s vami a pre naše oprávnené záujmy riadenia služieb finančnej zbierky Wikimedia.

Rovnako používame informácie, ktoré od vás získame, na splnenie rôznych povinností týkajúcich sa vedenia záznamov a podávania správ. To zahŕňa:

 • zasielanie potvrdení o prevzatí daru;
 • údržbu testovacích funkcií interných záznamov;
 • plnenie daňových požiadaviek USA;
 • podávanie správ príslušným štátnym úradom v súlade so zákonom a
 • informovanie o podstatných zmenách týchto pravidiel alebo iných súvisiacich pravidiel.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame v záujme plnenia právnych povinností a pre naše oprávnené záujmy riadenia procesu prispievania.

Údaje, ktoré od vás získame, používame aj na zdokonalenie a aktualizáciu služieb finančnej zbierky Wikimedia. To zahŕňa:

 • prispôsobovanie obsahu;
 • porozumenie záujmom darcov o WMF;
 • zdokonaľovanie vykonávania finančnej zbierky a vynaloženého úsilia;
 • vedenie interných analýz, ako je napríklad výskumná a analytická činnosť;
 • poskytovanie vyššej miery bezpečnosti a
 • vedenie prieskumov a štatistických správ.

Vyššie uvedené činnosti vykonávame pre naše oprávnené záujmy, ako je napríklad zdokonaľovanie a ochrana našej finančnej zbierky a vynaloženého úsilia.

Prístup k vašim údajom darcu

WMF sa snaží spoľahlivo spracovať a udržiavať údaje darcov. Ak máte záujem požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktorými disponujeme, opraviť ich, aktualizovať, utajiť, obmedziť alebo vymazať, namietať voči spracovávaniu takýchto osobných údajov z našej strany, prípadne ak máte záujem požiadať o elektronickú kópiu vašich osobných údajov na účely ich prenosu inej organizácii (v rozsahu práva na prenosnosť údajov podľa príslušných právnych predpisov), kontaktujte nás na adrese donate wikimedia org. Hoci sa neustále snažíme primerane splniť vašu žiadosť, v istých prípadoch nemôžeme vašej žiadosti vyhovieť (napríklad ak nevieme vašu identitu overiť dostatočne na to, aby sme vám poskytli prístup k osobným údajom, ak sme zo zákona povinní informácie uchovať alebo ak je technologicky nemožné tieto informácie zmeniť alebo vymazať). WMF môže teda vyhovieť takejto žiadosti podľa vlastného uváženia.

Súčasťou všetkých odoslaných e-mailov súvisiacich so službami finančnej zbierky Wikimedia (s výnimkou potvrdení o prijatí príspevku a administratívnych oznámení) je jednoduchá možnosť pozastaviť odber e-mailov. Ak si želáte zmeniť nastavenia komunikácie, kedykoľvek nás kontaktujte vy alebo váš oprávnený zástupca na adrese donate wikimedia org alebo kliknite na odkaz na zrušenie odberu uvedený v e-maile, ktorý ste od nás dostali.

Zdieľanie údajov darcov

Chápeme, že si darcovia môžu želať zostať v anonymite, preto sa snažíme takýmto žiadostiam vyhovieť a zachovať vašu anonymitu. Za istých okolností však môžeme zdieľať vaše údaje darcu, a to konkrétne v situáciach a za podmienok uvedených nižšie. Za žiadnych okolností nebudeme vaše neverejné osobné údaje predávať, prenajímať, ani s nimi obchodovať.

S vaším súhlasom. S vaším súhlasom môžeme zdieľať vaše údaje na špecifické účely. Môžeme napríklad darcom dať možnosť verejne spojiť ich meno s finančným príspevkom.

V anonymnej podobe. Môžeme zverejňovať alebo zdieľať anonymizované údaje o darcoch. Môžeme napríklad zdieľať anonymizované súbory údajov za účelom znázornenia vývoja trendu prispievania.

Komentáre a odporúčania. Môžeme zverejniť akékoľvek komentáre alebo odporúčania od darcov v anonymnej podobe, a to aj v propagačných materiáloch. V zriedkavých prípadoch, ak by sme mali záujem takéto údaje zverejniť spolu s menom darcu, urobíme tak až po získaní vášho písomného súhlasu.

Spracovatelia online platieb. V záujme zjednodušenia prispievania online spolupracujeme so spracovateľmi platieb. Pri prispievaní nadácii WMF prostredníctvom služieb finančnej zbierky Wikimedia, či už kreditnou alebo debetnou kartou alebo inými online platobnými metódami, vaše platobné údaje prevádzame priamo spracovateľom platieb. Robíme všetko pre to, aby sme pomocou zmluvných dohôd alebo iných mechanizmov mohli zaistiť, že spracovatelia dodržiavajú dôvernosť vašich údajov. Upozorňujeme však, že WMF nenesie zodpovednosť za opatrenia ochrany súkromia týchto spracovateľov. Pre viac informácií o príslušných opatreniach ochrany súkromia týchto spracovateľov platieb si prečítajte ich pravidlá ochrany súkromia.

Iní poskytovatelia služieb. Využívame služby od poskytovateľov služieb tretích strán alebo zmluvných partnerov, ktorí pomáhajú pri organizácii a sprostredkovaní služieb finančnej zbierky Wikimedia, prevádzkovať webové stránky pre finančné príspevky alebo vylepšiť vašu skúsenosť pri ich používaní. Týmto poskytovateľom alebo zmluvným partnerom môžeme poskytnúť vaše osobné alebo neosobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby nám mohli poskytovať služby alebo používať svoje nástroje a služby. Hoci nedokážeme zaistiť súkromie a bezpečnosť služieb od poskytovateľov tretích strán, robíme všetko pre to, aby sme pomocou zmluvných dohôd alebo iných mechanizmov mohli zaistiť, že poskytovatelia služieb alebo zmluvní partneri s vašimi údajmi nakladajú v súlade so zásadami týchto pravidiel a na rovnakej úrovni ochrany.

Z právnych dôvodov. V určitých zriedkavých prípadoch môžeme k vašim osobným údajom získať prístup, uchovávať ich alebo ich zverejniť, ak máme oprávnený dôvod veriť, že je to potrebné na splnenie platných a právne vynútiteľných záruk, súdnych príkazov, súdnych rozhodnutí, zákonov alebo predpisov, či iných súdnych alebo administratívnych nariadení. Ak sa domnievame, že konkrétna žiadosť o zverejnenie údajov darcu je zákonne neplatná alebo ak ide o zneužitie právneho systému a dotknutý darca sa zverejneniu sám nebráni, urobíme všetko pre to, aby sme túto žiadosť napadli. V prípadoch, keď je to možné, sa WMF zaväzuje vám túto skutočnosť oznámiť najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní pred zverejnením osobných údajov z dôvodu právnej požiadavky. Oznámiť vám to však môžeme, len ak nám zákon nezakazuje vás kontaktovať, ak neexistuje presvedčivá hrozba fyzickej ujmy v dôsledku oznámenia tejto žiadosti a ak ste nám poskytli e-mailovú adresu alebo iné aktuálne kontaktné údaje.

Cieľom žiadnej časti týchto pravidiel nie je obmedziť právne námietky alebo prostriedky ochrany, ktoré máte voči žiadostiam o zverejnenie vašich údajov tretích strán (či už občianske, trestné alebo štátne). Ak sa vás takáto žiadosť týka, odporúčame bezodkladne vyhľadať právne poradenstvo.

V prípade zmeny vlastníctva organizácie. Vo vysoko nepravdepodobnom prípade, že sa zmení celé vlastníctvo WMF alebo jej časť, prípadne ak dôjde k jej reorganizácii (napríklad splynutím, zlúčením alebo konsolidáciou), môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov. O tejto skutočnosti vás oboznámime prostredníctvom webových lokalít Wikimedia alebo oznámením na stránke WikimediaAnnounce-L, prípadne podobnou e-mailovou konferenciou najneskôr tridsať (30) dní pred prenosom osobných údajov alebo ich zverením do platnosti iných pravidiel ochrany súkromia darcov.

V záujme našej a vašej ochrany a ochrany iných osôb. Môže sa stať, že budeme potrebovať použiť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom: vynútiť alebo vyšetriť potenciálne porušenie našich Podmienok používania, týchto Pravidiel ochrany súkromia darcov, či iných pravidiel tejto nadácie alebo komunity; vyšetrovania alebo našej ochrany pred právnymi hrozbami alebo úkonmi; predísť bezprostrednému alebo závažnému ublíženiu na zdraví či smrti osôb; ochrany organizácie, jej zamestnancov, zmluvných partnerov, používateľov alebo verejnosti; identifikácie, zhodnotenia a riešenia potenciálnej nevyžiadanej pošty, malvéru, podvodu, zneužitia, nezákonnej činnosti, bezpečnostných alebo technických obáv a ich prevencie.

Ako ochraňujeme vaše údaje darcu

S cieľom zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a dôvernosti WMF využíva rôzne fyzické, administratívne a technické opatrenia, pravidlá a postupy, ktoré ochraňujú vaše osobné a finančné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním, zmenou, zverejnením alebo zničením. Majte však na pamäti, že žiaden úložný systém alebo prenos údajov nie je bezpečný na 100 %. Nemôžeme teda zaručiť, že naše bezpečnostné protokoly nebudú ohrozené.

Ako dlho uchovávame vaše údaje darcu?

Po získaní vašich osobných údajov ich uchovávame po čo najkratší možný čas potrebný na údržbu, porozumenie a zdokonalenie procesu darovania WMF v súlade s povinnosťami v zmysle platných zákonov USA.

Informácie o všeobecných pravidlách uchovávania údajov Wikimedia platných pre projekty Wikimedia nájdete v našich Smerniciach pre uchovávanie údajov.

Pridružené spoločnosti organizácie Wikimedia

Pridružené spoločnosti organizácie Wikimedia (ako sú napríklad miestne organizácie) sú nezávislé organizácie, ktoré v istých prípadoch samy realizujú finančné zbierky. Napriek tomu, že niektoré pridružené spoločnosti môžu časť vyzbieraných finančných prostriedkov poskytnúť WMF, sa WMF nezapája do spracovania príspevkov týmto organizáciám. Pridružené spoločnosti organizácie Wikimedia majú odlišné postupy a pravidlá ochrany súkromia, ktoré závisia od miestnych právnych predpisov a iných náležitostí. Tieto pravidlá sa výslovne nevzťahujú na príspevky, ktoré sú poskytnuté týmto organizáciám.

Zmeny Pravidiel ochrany súkromia darcov

Príležitostne môže byť potrebné tieto pravidlá upraviť, aby primerane odrážali naše postupy zhromažďovania a sprístupňovania údajov. Vyhradzujeme si právo vykonať takéto zmeny, pričom vás o nich včas a riadne informujeme. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali aktuálnu verziu Pravidiel ochrany súkromia darcov.

Používanie služieb finančnej zbierky Wikimedia po tom, ako vstúpi do platnosti nasledujúca verzia týchto Pravidiel ochrany súkromia, sa považuje za súhlas s touto verziou Pravidiel ochrany súkromia darcov.

Kontaktujte nás

WMF si cení názor darcov na naše služby a pravidlá. V prípade otázok alebo odporúčaní týkajúcich sa týchto podmienok alebo údajov, ktoré podľa Pravidiel ochrany súkromia darcov získavame, nás neváhajte kontaktovať. Viac informácií o možnosti kontaktovať nás nájdete na našej stránke Kontaktujte nás. Viac informácií o postupoch ochrany súkromia projektov Wikimedia nájdete v našich hlavných Pravidlách ochrany súkromia.

V závislosti od vašej súdnej príslušnosti môžete mať tiež právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne dohľadu vašej krajiny alebo kraja.

Tieto pravidlá ochrany údajov darcov vstúpili do platnosti 15. apríla 2019. Predošlé verzie nájdete nižšie:

Pravidlá ochrany súkromia darcov (február 2017)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (september 2011)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (júl 2011)

Pravidlá ochrany súkromia darcov (2009)

Majte na pamäti, že ak sa medzi originálnou anglickou verziou týchto Pravidiel ochrany súkromia darcov a ich prekladom vyskytne rozdiel vo význame alebo vo výklade, prednosť má pôvodná anglická verzia.

Privacy-related pages