Donorbeleid

This page is a translated version of the page Donor policy and the translation is 96% complete.

Donor Bill of Rights

We ondersteunen de Donor Bill of Rights

Menslievendheid is gebaseerd op een vrijwillige actie voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die essentieel is voor de kwaliteit van het leven. Ter verzekering dat menslievendheid het respect en vertrouwen van het publiek krijgt en dat donoren en aanstaande donoren het volledige vertrouwen kunnen hebben in de non-profitorganisaties en in de doelen waarvoor hun steun wordt gevraagd, verklaren we dat alle donoren de volgende rechten hebben:

 1. Recht op informatie over de missie van de organisatie, over de manier waarop de organisatie de gedoneerde middelen wil gebruiken en over haar capaciteit om donaties effectief aan te wenden voor de beoogde doelen.
 2. Recht op informatie over de identiteit van degenen die zitting hebben in het bestuur van de organisatie en het recht te verwachten dat het bestuur zorgvuldig en kritisch te werk gaat in zijn verantwoordelijkheid als beheerder.
 3. Recht op toegang tot de meest recente financiële overzichten van de organisatie.
 4. Recht op de verzekering dat hun giften worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn gegeven.
 5. Recht op het ontvangen van adequate bevestiging en erkenning.
 6. Recht op de verzekering dat informatie over hun donaties met respect en vertrouwelijk worden behandeld tot de mate waarin de wet hierin voorziet.
 7. Recht op te verwachten dat alle relaties met personen die de organisaties vertegenwoordigen die de donor belangrijk vindt, professioneel zijn.
 8. Recht op te worden geïnformeerd of degenen die op zoek zijn naar donaties vrijwilligers zijn, medewerkers van de organisatie of ingehuurde medewerkers.
 9. Recht op de mogelijkheid om hun namen te laten verwijderen uit de mailinglijsten die een organisatie zou willen delen.
 10. Recht op zich vrij te voelen om vragen te stellen bij een donering en snel betrouwbare en duidelijke antwoorden te krijgen.

De tekst van deze verklaring is in zijn geheel ontwikkeld door de Association of Fundraising Professionals (AFP - de grootste organisatie van fondsenwerving in de VS), de Association for Healthcare Philanthropy (AHP - een vereniging voor menslievende gezondheidszorg), de Council for Advancement and Support of Education (CASE - een raad ter bevordering en ondersteuning van educatie) en de Giving Institute: Leading Consultants to Non-Profits (een internationale vereniging van leiders op het gebied van giften aan liedadigheidsinstellingen).

Het donorprivacybeleid van Wikimedia

De inhoud van deze pagina bevat een officieel beleid goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation. Respect voor de privacy van de donoren heeft topprioriteit bij Wikimedia. Om onze toewijding aan uw rechten verder te benadrukken hebben we dit Donorprivacybeleid ontwikkeld om onze medewerkers en vrijwilligers duidelijk te maken wat ze wel en niet mogen doen met uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

Wikimedia. We gebruiken persoonlijke gegevens die we van donoren verzamelen voor de verwerking van betalingen en voor communicatie met donoren over Wikimedia naast fondsenwervingswerkzaamheden en andere activiteiten van Wikimedia. Deze gegevens kunnen naam, gedoneerd bedrag, adres, telefoonnummers, donoropmerkingen, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens omvatten die aan ons worden geleverd ("Donorgegevens"). Voor donaties per cheque horen bij de Donorgegevens ook de gegevens die op de cheque zichtbaar zijn.

Om onze donoren een online ervaring te bezorgen die zij verwachten, kunnen we diverse gegevens opslaan als onderdeel van onze standaard webactiviteiten (inclusief zaken als tekenreeksen voor gebruikersagenten, ip-adressen, verwijzende reeksen en cookies). We mogen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in dit beleid worden beschreven, inclusief analytische doeleinden en verbeterde functionaliteit van onze website. We maken een beperkt gebruik van cookies, inclusief cookies van derden (zoals cookies van betalingsverwerkers), om sessies te traceren, gegevens op te slaan en om de in dit beleid beschreven doeleinden te behalen. U kunt onze cookies voorkomen of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen, hoewel dit waarschijnlijk de functionaliteit van de website zal aantasten.

Betalingsverwerkers en andere serviceverleners Met betalingsverwerkers kunnen donoren elektronisch schenkingen doen met behulp van een betalingsservice-account, een creditcard of een andere betalingsmethode. Deze verwerkers verzamelen bepaalde informatie van donoren en u moet hun privacybeleid raadplegen om hun activiteiten op dit gebied te bepalen.

Om donoren de best mogelijk ervaring te bieden werken we met serviceproviders en kunnen we Donorgegevens en andere informatie met hen delen of geven we deze via hen door. Dergelijke serviceproviders omvatten, bijvoorbeeld, colocatiefaciliteiten en bandbreedteproviders maar ook organisaties die non-profitorganisaties helpen met fondsenwerving.

Hoe gebruiken we die informatie?

Donorgegevens. Donorgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het verdelen van de ontvangen gelden en het danken van de donoren voor donaties
 • Het informeren van donoren over op handen zijnde fondsenwerving en andere activiteiten van Wikimedia
 • Interne analyse zoals onderzoek en statistiek
 • Boekhouding
 • Rapportage aan van toepassing zijnde overheidsinstanties zoals wettelijk vereist
 • Onderzoek, metrische gegevens en andere analytische doeleinden
 • Andere doeleinden met betrekking tot fondsenwervingsactiviteiten

Tenzij anders aangegeven worden donorgegevens niet door ons gepubliceerd, verkocht, verhandeld of verhuurd. Geanonimiseerde donorinformatie kan worden gebruikt voor activiteiten in verband met promoties en fondsenwerving. Opmerkingen die door donoren worden geleverd kunnen worden gepubliceerd en gebruikt in promotiemateriaal. We kunnen beschikbare informatie gebruiken ter aanvulling van de Donorgegevens om de informatie te verbeteren die we gebruiken ter ondersteuning van onze fondsenwervingsactiviteiten. We kunnen donoren de optie aanbieden om hun naam publiekelijk te verbinden aan hun donaties tenzij anderszins wordt vereist als onderdeel van het online donatieproces.

We gebruiken gegevens die voor betalingsverwerkers en andere serviceverleners zijn verzameld alleen voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Financiële informatie

Het is ons intern beleid om toegang tot financiële informatie te beperken tot professionele medewerkers en vrijwilligers die die informatie moeten verwerken voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven. Persoonlijke financiële gegevens worden niet verkocht aan of verhandeld met andere partijen.

We gebruiken partners voor het leveren van online betalingsverwerkingsdiensten. Gewoonlijk wordt het privacybeleid van deze organisaties aan u getoond op de respectievelijke websites en doorgaans ook als onderdeel van uw doneringsproces. Als u per creditcard betaalt, slaan we uw creditcardgegevens, bankrekeningnummers of andere financiële-rekeningsgegevens niet op die rechtstreeks aan die verwerkingsdiensten worden verzonden.

Donaties aan Wikimedia die per cheque worden gedaan gaan naar een bankkluis. Dit waarborgt een bijzonder hoge mate van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Donorprivacybeleid of over de status en juistheid van uw donorgegevens, kunt u een e-mail sturen naar donate<a>wikimedia.org of schrijven naar:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94104
USA

Als u een donatie per cheque wilt doen, stuur dan de cheque naar:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Beveiliging

We zijn toegewijd aan het beschermen van persoonlijke donorgegevens tegen onbevoegde toegang, verandering, openbaarmaking of vernietiging. We hanteren onder andere een reeks beveiligingspraktijken waaronder maatregelen ter beveiliging van webtoegang tot gevoelige gegevens en we spannen ons in om beveiligingskwetsbaarheden van diverse hulpmiddelen en databases aan te pakken.

Andere openbaarmakingen

We kunnen informatie openbaar maken indien dat door de wet wordt vereist, wanneer dat nodig is ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid, eigendommen, donoren of gebruikers, en wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze servicevoorwaarden.

Updates

We kunnen het Donorprivacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina weergegeven. Substantiële veranderingen kunnen ook worden aangekondigd via de standaardmechanismen waarmee we met onze gebruikers en de gemeenschap communiceren. U dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in het huidige beleid.

Bestemming gegevens

Wikimedia is een wereldwijde organisatie. Door te doneren stemt u in met overdragen van de verzamelde gegevens aan de Verenigde Staten en andere plaatsen als dit nodig is voor de doeleinden en doelstellingen die in dit beleid worden uiteengezet.

Bewaren van gegevens

We beogen donorgerelateerde gegevens alleen te bewaren voor zover nodig ter vervulling van de doeleinden die in dit beleid worden beschreven tenzij een langere bewaarperiode wordt vereist door de wet of verordeningen. Zo kunnen belastingwetten in de Verenigde Staten en de staat Florida van de Foundation eisen dat deze contactgegevens en het bijdrageniveau van de donoren worden registreert.

Rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die we over u verzamelen. Op aanvraag laten we u weten welke gegevens we over u bewaren en zullen we onjuiste informatie corrigeren. We zullen ook redelijke inspanningen doen om uw gegevens te verwijderen als u ons daarom vraagt, tenzij we anderszins verplicht zijn deze te bewaren.

Bereik

Dit specifieke beleid is van toepassing op de entiteit die het plaatst. Als u de Wikimedia-donatiepagina bezoekt vanaf een locatie die een Chapter heeft, wordt u mogelijk – niet noodzakelijkerwijs – omgeleid naar de website van die Chapter. Chapters zijn onafhankelijk en kunnen verschillende beleidsregels en praktijken plaatsen afhankelijk van lokale wettelijke vereisten en andere overwegingen. Chapiters die deelnemen aan de fondsenwerving worden echter geacht zich te houden aan de algemene principes die in dit beleid zijn uiteengezet, Dit beleid heeft geen betrekking op gegevens uit andere bron dan donaties, zoals inhoudelijke bijdragen of wijzigingen aan projecten of functies.

Laatst bijgewerkt september 2011
Eerder beleid (juli 2011) (ter referentie)
Eerder beleid (2009) (ter referentie)
Privacygerelateerde pagina 's