DialectWiki/nl

Taal:

A) Het ideeEdit

Toen ik 14 was ben ik (user:Bovelett) begonnen met het leren van mijn eigen Duits dialect en het onderwerp bleef me interesseren tijdens mijn studie Nederlands. Volgens mij zijn dialecten in staat om bepaalde facetten van het leven en een gevoel van gemeenschappelijke identiteit te transporteren. Om de paar kilometers komt men kleine, vloeiende dialectverschillen tegen.

De klassieke methode om dialecten te bewaren is het ondervragen van sprekers. Dat duurt heel lang en kost een heleboel moeite. De resultaten staan meestal op papier maar zijn vaak onleesbaar voor Jan en alleman omdat er vaak ook nog eens gebruik wordt gemaakt van het fonetische alfabet enz.

Op de andere kant heb je nl. een heleboel van locale organisaties en verenigingen die hun identiteit willen bewaren en op de andere kant onderzoekers die voor de wetenschappelijke aanpak kiezen.

De tijd dringt en daarom zou ik een web portaal willen voorstellen die gebruik maakt van technische mogelijkheden die er al aanwezig zijn. De taak is gewoon deze te coördineren en met elkaar te verbinden op basis van gesproken taal: geluid.

Dit project is niet bedoeld om de tijd terug te draaien maar om IEDEREEN te motiveren om mee te helpen de culturele erfenis te bewaren in een tijd dat sommige talen nog voor hun herkenning moeten vechten.

B) Het portaalEdit

  • volgens mij is de beste idee om het doel te bereiken een web-portaal
  • alle technische benodigdheden zijn er en dienen alleen maar gecoördineerd en toegepast te worden
  • ivm een Wikipedia project kan is IEDEREEN uitgenodigd om meet te helpen (taalinstituten, onderzoekers, leken, dialectsprekers vooral ouderen, verenigingen, organisaties en privé initiatiefnemers) en bij te dragen
  • gebruiker, bezoekers en geïnteresseerden mogen meedoen om te helpen met de localisatie, om te starten in het Engels en in eerste instantie uit te breiden naar Frans, Spaans en Duits e.z.v.
  • voor geluidsfragmenten biedt zich de .ogg standaard aan
  • het belangrijkst zou het zijn om de fragmenten dmv kaartmateriaal aan plaatsen en taalgebieden te koppelen en te groeperen zodat de dialectsprekers zich ook precies in HUN dialect kunnen herkennen. Deze kaart zou vooraf geconfigureerd zijn met suggesties.


C) VooruitgangEdit

1) Ik probeer een soort prototype/ test pagina te maken: http://www.creativetranslations.eu/DialectWiki

Momenteel wordt er een extensie geïmplementeerd die reeds op deze pagina actief is en aan de in de discussie besproken eisen te voldoet: Map met extensie om (dialect-) grenzen te genereren

2) als er genoeg interesse in en deelname aan het project is hoop ik mensen te vinden die met het aan-, in- en toepassen van de code helpen en het creëren van de kaart en de database. Als er subsidies zouden komen kan men misschien een ontwikkelaar raadplegen Subsidies zijn er al aangevraagd: http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/call-respond_nl.html

3) ik heb een mailing gestuurd aan een heleboel non-profit organisaties die in staat of geïnteresseerd kunnen zijn om mee te helpen:

a) taak- en dialect organisaties en instituten

b) faculteiten van universiteiten die zich met de dialecten bezig houden

c) verenigingen die zich met hun lokaal dialect bezig houden

De reeds benaderde taalinstituten en Dialect-/Regiolect-Wikipedias staan vermeldt op Taalinstituen & DialectWikipedias

4) via de mogelijkheden die de Wikipedia/Wikiversity biedt kan worden bemiddeld tussen allen die gemotiveerd zijn om bij te dragen:

a) taalinstituten mogen bepaalde voorwaarden of interfaces nodig hebben om hun resultaten bij te voegen of de database voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken

b) cross-linking van hun pagina's en het portaal en vice versa zou geen probleem voorstellen omdat er doorgaande sprake is van non-profit organisaties zijn

c) ivm mogelijke steun door de EU zouden PR-maatregelen genomen kunnen worden om het project van alle kanten leven in te blazen

5) het project zou door interesse van IEDEREEN makkelijk staande worden gehouden in het kader van het idee van de Wikipedia

Bovelett 13:45, 2 February 2009 (UTC)