Conflictbemiddeling/Wikix/oplossingen van Wikix

Ik heb nagedacht over hoe ik voortaan op Wikipedia te werk zal gaan.

Als ik iets wil bijdragen of wijzigen en anderen hebben daar kritiek op dan zal ik - nog meer dan voorheen het geval was - eerst overleg met die persoon voeren op de overlegpagina van het artikel en eventueel ook op de overlegpagina van die persoon.
Voorts is het niet zo dat ik geen of weinig rekening houd met andermans bijdragen maar daar - zo hebben jullie mij duidelijk gemaakt - dat idee bij een aantal van jullie leeft zal ik daar voortaan meer rekening mee houden.

Wel zou ik de andere gebruikers willen vragen mijn bijdragen niet te kritisch te volgen want dat wordt het bijdragen bijna onmogelijk. Verder zou ik hen ook willen vragen het verleden toch een beetje het verleden te laten en het ook te zien als een soort aanvangsproblemen, je moet - zo heb ik gemerkt - ook ingroeien in een gemeenschapsproject als deze.

En tot slot zit ik eraan te denken om een andere gebruikersnaam te kiezen. Enerzijds omdat 'Wikix' wel heel erg veel lijkt op 'wiki' en dicht tegen 'wikipedia' aanligt en dat lijkt me niet helemaal juist, anderzijds ook als een wijze om deze kwestie achter me te laten.

Wikix 11:58 mar 28, 2005 (UTC)

Verzoek om opheffing van de blokkadeEdit

Zou mijn blokkade kunnen worden opgeheven? Ik heb duidelijk aangegeven hoe ik voortaan te werk zal gaan* en daar is over het algemeen positief op gereageerd.

Mocht iemand op mijn wijze van bijdragen en wijzigen nog kritiek hebben of krijgen dan raad ik hen aan met mij in overleg te treden op mijn overlegpagina, ik kan diegenen verzekeren dat ik daar voor open sta en op een opbouwende wijze zal trachten aan die kritiek tegemoet te komen.

Wikix 12:00 apr 2, 2005 (UTC)

)* Wat niet wil zeggen dat ik in het verleden zo helemaal niet te werk ging maar dat terzijde. Wikix 14:34 apr 2, 2005 (UTC)

Ik denk dat de tijd voor deblokkade zo zoetjes aan wel begint aan te breken, maar, zoals Waerth terecht op mijn overleg opmerkte, laten we niet overhaast handelen. Ik heb liever dat het een dagje langer duurt, dan dat de gemeenschap meteen over je heenvalt. Jcb 21:08 apr 2, 2005 (UTC)
Ik wacht Sander af in deze. Dat is inderdaad wat ik gezegd heb wikix. Ik wacht liever te lang hiermee dan dat er meteen weer heibel is. Beter een doordacht plan dan een halflek plan, dat zinkt namelijk. Waerth 22:35 apr 2, 2005 (UTC)

Aan Waerth en OscarEdit

Waerth, de problemen die ik heb/had waren vooral problemen met jou, Oscar en Gidonb. Ik heb de indruk dat wat Oscar en jou aangaat de problemen wel redelijk zijn opgelost. Mochten jij en Oscar nog kritieken op mij hebben dan kun je altijd met mij daarover overleggen op m'n overlegpagina en kunnen we proberen deze uit de wereld te helpen.
Wat Gidonb betreft, van hem krijg ik de indruk dat hij alles wat met het jodendom te maken heeft nogal monopoliseert en dan vooral in die zin dat er moet staan wat hij vindt dat er moet staan. Ik ben in het verleden herhaaldelijk met hem in overleg getreden maar dat bood helaas geen soelaas.
Verder is het zo dat ik me afvraag Waerth met welke bijdragen van mij jij moeite hebt. Je had het over zo'n tien procent maar ik kan me daar geen voorstelling bij maken omdat je geen voorbeelden geeft.
Voorts heb ik er bezwaar tegen hoe je deze kwestie hebt aangepakt. In plaats van me te blokkeren had je beter (eventueel tezamen met Oscar) met mij in discussie kunnen gaan op m'n overlegpagina.

Oscar, dat ik wel eens zinnen verander heeft te maken met het feit dat ik vind dat deze niet altijd goed in elkaar zitten. Soms is het wel eens nodig de puntjes op de i te zetten en dan gaat het er niet om dat ik het laatste woord moet hebben zodat mijn versie de definitieve wordt.

Wikix 11:25 apr 3, 2005 (UTC)

Wikix, ik zou je aan willen raden voortaan heel voorzichtig om te gaan met artikelen over het jodendom. Je kunt er misschien maar het beste voorlopig helemaal afblijven. Zonder een eventuele schuldige aan te willen wijzen heb ik toch het gevoel dat artikelen over het jodendom het meeste risico geven voor nieuwe problemen. Jcb 13:21 apr 3, 2005 (UTC)
Wikix het overvloedige overleg wat er met u nodig was is juist een van de problemen. 99% van de mensen doet gewoon mee en weet precies wat er gedaan kan worden. Maar met u leek het elke keer weer raak. Overigens ik hoop dat u niet http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Contributions&target=Bart_Versieck
bent. Hij lijkt erg veel op u. Waerth 16:39 apr 3, 2005 (UTC)
Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, aangezien Bart Versieck vanaf een Belgisch IP-adres werkt. Jcb 20:17 apr 3, 2005 (UTC)

Nee, ik ben die Bart Versieck niet. Wikix 22:40 apr 3, 2005 (UTC)

Hoe lang gaat dit nog duren?Edit

Ik zou het op prijs stellen om vandaag nog gedeblokkeerd te worden. Deze blokkade die toch al onterecht was heeft lang genoeg geduurd.

Wikix 10:48 apr 4, 2005 (UTC)

Beste Wikix, ik zou je willen vragen even geduld te beoefenen. Er zijn nog wat puntjes die besproken dienen te worden. Zoals het voorstel tot begeleiding, en het al dan niet besluiten tot een stemming. Sander
Hoi Sander, zou je even op IRC willen komen? Dan kunnen we de puntjes op de i zetten. Jcb 12:35 apr 4, 2005 (UTC)

Graag vandaag blokkade opheffenEdit

Zouden jullie deze blokkade ongedaan willen maken? Mijns ziens hebben we er lang genoeg over gediscussieerd en ik denk dat de problemen nu wel uit de wereld zijn.

Als er in de toekomst meningsverschillen ontstaan dan kun je met mij daarover overleggen op de diverse overlegpagina's waarbij we deze meningsverschillen op een goede wijze kunnen oplossen.

Groeten Wikix 10:49 apr 5, 2005 (UTC)

Beste Wikix, op het moment kun je eigenlijk niets doen om de procedure te versnellen. We zijn druk bezig, maar het kan nog een paar dagen duren. Het beste kun je maar gewoon even rustig afwachten op dit moment. Jcb 11:21 apr 5, 2005 (UTC)

Dit wordt toch te gek Jcb! Eigenlijk had ik al niet geblokkeerd mogen zijn en daar komt nog eens bij dat ik maar voor een week was geblokkeerd en nu duurt deze blokkade al bijna twee weken.
Verder is er vrij positief gereageerd op deze bemiddelingspogingen en dan moet ik nog een paar dagen een 'procedure' gaan zitten afwachten.
Jcb, ik ben dit zat! Ik wil dat deze ongerechtvaardigde blokkade nú ongedaan wordt gemaakt en niet over een paar dagen (dat krijg ik trouwens elke keer te horen, dat het over een paar dagen opgelost zou zijn).
Ik heb genoeg handreikingen gedaan, het is nu aan de tegenpartij om er ook een te doen.
Wees fair en hef deze blokkade op.

Wikix 11:40 apr 5, 2005 (UTC)

Beste Wikix, we zijn er druk mee bezig, probeer het nu niet voor jezelf te verpesten. Om te zorgen voor een succesvolle reïntegratie zullen we heel zorgvuldig moeten handelen. Wanneer het nu direct fout gaat, dan zal waarschijnlijk een meerderheid een jaarblokkade willen. Ik doe mijn best voor je, meer kan ik helaas niet doen. Op dit moment zul je gewoon even af moeten wachten. Ik weet niet welke talen je allemaal spreekt, maar als je je verveelt dan kun je altijd nog wat bijdragen aan bijvoorbeeld de Engelse Wikipedia. Jcb 12:17 apr 5, 2005 (UTC)

Ik waardeer je bemiddelingspogingen Jcb en ook die van SanderSpek maar ik vraag me af of jullie helemaal goed doorhebben hoe de vork in de steel zit. Waerth heeft vanwege een futiliteit (want dat is het, dat weet je zelf ook) gemeend mij voor twee uur te moeten blokkeren. Hij is er toen op gewezen dat dat geen juiste gang van zaken was en in plaats van het daarbij te laten is hij verder gegaan, heeft zich boos gemaakt, heeft zijn moderatorschap in de waagschaal gezet en zo de andere gebruikers onder druk gezet om mijn voor een week te blokkeren. Er zijn daarbij door allerlei personen dingen over mij beweerd die óf (grotendeels) verouderd waren óf die kant noch wal raakten. Daarna is er een grappenmaker (of een stel grappenmakers dat kan ik niet goed beoordelen) op Wikipedia gekomen die met een naam gelijkend op die van mij vervelend hebben gedaan wat vervolgens mij in de schoenen is geschoven maar waarvan nu wel duidelijk is dat ik dat niet ben. Hier komt nog eens bij dat ik van mijn kant mij opbouwend en meegaand heb opgesteld, ik heb zelfs mijn excuses aangeboden voor zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan en heb duidelijk aangegeven hoe ik voortaan te werk zal gaan; Oscar en Waerth reageerden daar positief op maar toch blijft die blokkade intact. Ik had het redelijk en sterk gevonden als Waerth en Oscar op hun beurt hun duit in het zakje hadden willen doen en dat zij hadden gezegd dat ik weer welkom zou zijn op Wikipedia en dat we voortaan op een opbouwende en positieve wijze met elkaar zouden omgaan. Maar helaas, dat schijnt niet te kunnen, sterker nog ik moet blijkbaar aan een 'succesvol reïntegratieproces' worden onderworpen wil ik niet een jaarblokkade tegemoet zien! Dat is toch te gek voor woorden!?

Straks wordt er wellicht ook nog op Wikipedia over mij gestemd of men mij wel terugwil. Als ik personen had uitgescholden en niet open had gestaan voor kritiek en geen overleg had gevoerd dan zou dat terecht geweest zijn. Dat was echter de situatie niet!

Ik begin me zo langzamerhand af te vragen wat voor project dit is: is Waerth hier de baas van samen met Oscar en nog een paar anderen? Kunnen personen die er al langer aan meedoen en moderator zijn doen alsof ze een soort eigenaar zijn? Ik dacht het niet, zo zit Wikipedia niet in elkaar. Of iemand nu vandaag voor het eerst op Wikipedia komt of reeds twee jaar en ook al anderhalf moderator is, dat maakt in principe niets uit.

Wat Waerth, Oscar, Gidonb en wie verder dan ook persoonlijk van mij mogen denken doet niet ter zake. Laat men zich wat zakelijker, terughoudender en vooral ook redelijker opstellen. Nogmaals, ik draag Waerth, Oscar en Gidonb en de andere gebruikers geen kwaad hart toe en sta open voor hun kritiek op mij wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat ik het (altijd) met hen eens ben. Laten zij dan ook zo fair zijn om open te staan voor mijn verdediging en mijn eventuele, goedbedoelde kritiek op hen.

Wikipedia is een leuk en mooi gemeenschapsproject en dat moet vooral ook zo blijven.

Groeten Wikix 13:00 apr 5, 2005 (UTC)

Wikix, je kunt beter even hiermee stoppen, want op deze manier verpest je het voor jezelf. Waerth en Oscar zijn niet bezig je terugkeer tegen te houden. Ze zijn werkelijk bereid je een nieuwe kans te geven. Het probleem is echter dat de gemeenschap niet alleen bestaat uit Waerth en Oscar. Wij zullen met een goed plan moeten komen, waar de meerderheid van de gemeenschap vertrouwen in heeft. Dat is niet in een halfuurtje rond. Op het moment dat je nu heel ongeduldig gaat doen, dan loop je het risico dat je het verpest bij al de anderen die deze lokatie (die een publiek geheim is) ook hebben gevonden. Samengevat: de bemiddeling is geslaagd, we werken aan de reïntegratie. Wacht alsjeblieft nu gewoon even af. Jcb 15:29 apr 5, 2005 (UTC)
Bedankt Wikix dat je nu duidelijk maakt dat mij zwartmaken je doel is. Maar ik zal je maar vergeven. Waar ik wel benieuwd naar ben is je leeftijd. Soms lijk je 60+ en soms niet ouder dan 15. Waerth 20:42 apr 5, 2005 (UTC)

Waerth, het is absoluut niet mijn bedoeling om jou zwart te maken maar ik geef slechts weer wat er heeft plaatsgevonden. Je hebt wel een hoop kritiek op me en verwacht van me dat ik daarover nadenk, het zou ook goed zijn als je eens zou willen nadenken over mijn kritiek op jou.

Groeten Wikix 12:26, 6 Apr 2005 (UTC)

Opmerkingen van WikixEdit

Het is nu twee weken geleden dat ik werd geblokkeerd. Het lijkt me meer dan redelijk dat ik per vandaag wordt gedeblokkeerd. Van mijn kant heb ik de nodige bereidwilligheid getoond. Ik heb geen behoefte meer om er verder over op door te gaan. Laat een ieder z'n voordeel doen met de geuite kritieken, ik zal dat in ieder geval doen. Jcb en SanderSpek bedank ik voor hun bemiddeling.

Groeten Wikix 13:23, 6 Apr 2005 (UTC)

Beste Wikix, dit is de laatste maal dat ik het zeg. Op dit moment kun je niets meer aan de bemiddeling toevoegen. Wacht alsjeblieft gewoon even af in plaats van met je ongeduld mensen tegen je in het harnas te jagen. Jcb 13:54, 6 Apr 2005 (UTC)

Ongeduld? Een week geleden had die blokkade al over moeten zijn maar hij duurt maar voort. Elke keer krijg ik te horen dat ik nog even moet wachten en die mededeling wordt elke keer herhaald. Laat men redelijk zijn en die blokkade opheffen.

Wikix 21:21, 6 Apr 2005 (UTC)

Mijn blokkade is veroorzaakt door Waerth met in zijn kielzog Oscar. Daarom het verzoek aan beide: wees redelijk en hef aub. die blokkade op.
Dan kunnen we met een schone lei weer verder.

Wikix 00:12, 7 Apr 2005 (UTC)

En al die 20+ andere mensen dan die stemden voor je blokkade? Het lijkt mij dat je je ogen eens moet openen in plaats van 1 iemand zwart te maken. Waerth 10:19, 7 Apr 2005 (UTC)

Dat er zoveel gebruikers hebben gestemd komt deels ook omdat je ze hebt opgeroepen om te komen stemmen. Verder is het zo dat je het zelf in de hand hebt gewerkt dat zij tegen mij stemden. Je bent bezig geweest mij in een negatief daglicht te stellen (lees het anders nog maar eens na) waardoor je een negatieve stemming ten opzichte van mij hebt bewerkstelligd.
En kritiek die ik op je heb doe je - ten onrechte - al gauw af als 'zwartmakerij'.

We hebben zo langzamerhand genoeg over deze kwestie gediscussieerd. Ik heb diverse handreikingen gedaan, je weet nu waar je met mij aan toe bent. Wees daarom redelijk en fair Waerth en maak die blokkade ongedaan, dan kunnen we weer met een nieuwe start beginnen.

Groeten Wikix 11:48, 7 Apr 2005 (UTC)

Dat ligt niet in mijn handen verder. Waerth 17:59, 7 Apr 2005 (UTC)

Waerth, dat ligt wél in jouw handen. Jij bent degene die mij voor twee uur hebt geblokkeerd en daarna het initiatief hebt genomen mij voor een week te laten blokkeren. Voorts toen die nepwikix optrad(en) heb je er zelfs op aangedrongen de blokkade voor langere tijd te verlengen wat thans het geval is. Jij bent dan ook de eerst aangewezen persoon om te trachten deze blokkade op te heffen. Ik ben ervan overtuigd dat als jij en Oscar voorstellen mij te deblokkeren er een grote kans bestaat dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik zou het op prijs stellen als jullie tweeën dat zouden willen doen.

Wikix 18:35, 7 Apr 2005 (UTC)

Hef die blokkade op!Edit

Hef nou eindelijk eens die blokkade op! Wikix 12:23, 9 Apr 2005 (UTC)

Opheffing blokkadeEdit

Wanneer vindt dit plaats? Dat had toch al lang gebeurd moeten zijn!

Wikix 18:33, 11 Apr 2005 (UTC)

Nee hoor het is nog geen 25 april. Waerth 21:58, 11 Apr 2005 (UTC)

Waerth, die blokkade had al lang afgelopen moeten zijn, die verlenging had van doen met Kiwix etc. waarvan men ten onrechte dacht dat ik het was. Wikix 23:25, 11 Apr 2005 (UTC)

Blokkade opheffenEdit

Hef nu die blokkade op! Wikix 13:36, 12 Apr 2005 (UTC)

Ik stuur je even een email, stok aub even met hier te reageren. Jcb 13:41, 12 Apr 2005 (UTC)