Conflictbemiddeling/Wikix/klachten van Wikix

Wat er is gebeurd rechtvaardigt geen blokkade.
Op woensdag 23 maart even na drieën bracht ik een wijziging aan in het artikel sjabloon:hoofdpagina - in het nieuws. Deze werd ogenblikkelijk door Oscar verwijderd met als toelichting een algemene zin zonder dat daar een reden in werd aangegeven. Ik vond dat niet terecht en herstelde de zaak en vroeg op de overlegpaging van Oscar waarom hij dit had gedaan (naderhand kwam ik erachter dat Oscar wel een toelichting had gegeven maar dan op de overlegpagina van het artikel; omdat hij echter ook - een inhoudsloze - toelichting bij zijn wijziging had gegeven dacht ik dat er niets op de overlegpagina stond - trouwens, wat hij op de overlegpagina had geschreven vond ik nogal onduidelijk: mijn wijziging zou niet neutraal zijn zonder dat hij erbij vermeldde wat dan niet neutraal zou zijn).
Vervolgens maakte Waerth mijn herstelling weer ongedaan en gaf me vervolgens een blokkade van twee uur. Tijdens en na die blokkade wond hij zich steeds meer over mij op, begon er allerlei zaken uit het verleden bij te halen en startte toen een stemming om mij voor een week te blokkeren wat uiteindelijk ook het geval is geworden.

Het mag toch duidelijk zijn dat je iemand niet om een dergelijke reden blokkeert? En ook niet met een beroep op allerlei oude zaken met de reden dat dit de druppel zou zijn die de emmer doet overlopen?

Waerth had redelijk moeten blijven. Weliswaar zijn er langer geleden wat conflicten geweest (waarin de zaken niet zo zwart-wit liggen als Waerth wil doen voorkomen) maar dat had hij moeten laten rusten en moeten kijken hoe het de laatste tijd ging. Beweringen dat ik spelletjes zou spelen, doordrammen, vandalisme zou willen plegen, bewust niet neutraal zou willen zijn, zijn uit de lucht gegrepen en snijden geen hout. Dat zijn ongegronde insinuaties. Ook de discussie over Rost van Tonningen die hij erbij haalt is een verkeerde zet omdat ik in die discussie weliswaar een geheel eigen mening had (en ook nog steeds heb) maar die mening niet heb opgelegd aan anderen noch eigenmachtig mijn mening heb doorgedrukt.

Weer terugkomend op deze kwestie, ik heb nog getracht Waerth op andere gedachten te brengen maar het mocht niet baten. Al met al vind ik het eigenlijk van de gekke dat ik een blokkade voor het bovenstaande heb gekregen en voor zoiets nu een dergelijke discussie moet voeren om de zaak op te lossen. Dat had zo niet gehoeven maar ja, ik kon praten wat ik wou op de kroegpagina, mijn woorden landden niet.

Graag zou ik zien dat die blokkade zo snel mogelijk wordt opgeheven. Wikipedia is een gemeenschappelijk project en niet een privilege van wie dan ook. Ook ik mag hierop mijn bijdragen leveren en natuurlijk hoor ik daarbij rekening te houden met anderen net zo goed zij dat met mij behoren te doen. Wel degelijk heb ik getracht lering te trekken uit dingen die in het verleden (enigszins) fout zijn gegaan. Wel moet men beseffen dat ik niet volmaakt ben en dus best nog wel eens iets verkeerds zal doen wat natuurlijk voor iedereen geldt.

Laat het niet zo zijn dat je je handelingen op een goudschaaltje moet wegen en dat ze vervolgens op een goudschaaltje door anderen worden gewogen. Laten we op een redelijke, bedachtzame en wat zakelijke manier met elkaar omgaan en niet te snel met beschuldigingen komen in de trant van 'vandalisme', 'edit-wars', 'doordrammerij', 'treiteren', 'schending van de neutraliteit' etecetera.

Alsjeblieft, laten we hier een punt achter zetten en hef alsjeblieft die blokkade op. En mocht iemand zich ergeren aan bepaalde gedragingen van mij laat-ie het dan - op een nette en redelijke manier natuurlijk - zeggen want ik weet natuurlijk niet wat er in iemands binnenste omgaat net zo goed anderen dat van mij niet weten. Dat kan 'verrassingen' voorkomen zoals die van afgelopen woensdagmiddag.

Groeten. Wikix 14:06 mar 26, 2005 (UTC)


Reactie op het bericht van Oscar.Edit

Allereerst bedankt dat je de moeite hebt genomen om op me te reageren en ook bedankt dat je waardering hebt voor veel van m'n bijdragen. De schoen wringt hem blijkbaar bij jou (en ook bij anderen) dat ik geen of onvoldoende rekening zou houden met jullie.

Ik vraag me af of dat (nog) wel klopt, sinds het gebeuren van een tijd geleden ben ik namelijk steeds meer overleg gaan voeren en bovendien houd ik mij ook steeds meer aan allerlei afspraken (wat niet betekent dat ik dat 'vroeger' helemaal niet deed).

Ik ben bang dat jij en anderen een verkeerd beeld van me hebben, grotendeels veroorzaakt door hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Wel degelijk leg ik me bv. neer bij allerlei zaken zoals die in meerderheid zijn afgesproken (neem bv. de kwestie Rost van Tonningen, ik was en ben van mening dat deze man een oorlogsmisdadiger was maar heb bv. zijn plaatsing in de categorie 'Nederlands collaborateur in de Tweede Wereldoorlog' desondanks geaccepteerd omdat de meerderheid dit nu eenmaal wenste). Ook in een andere kwestie, die van de bibliografie van Coornhert, heb ik aanvaard hoe anderen daarover dachten, ik heb namelijk mijn overheveling van de uitgebreide bibliografie naar het artikel over Coornhert ongedaan gemaakt en dat bibliografie-artikel uiteindelijk intact gelaten.

De reden waarom ik jouw intrekking van mijn wijziging van het 'sjabloon:hoofdpagina - in het nieuws' op mijn beurt introk was omdat je in je toelichting slechts opmerkte dat je mijn wijziging herstelde zonder te zeggen waarom. Ik vond dat niet terecht en vreemd en daarom herstelde ik mijn wijziging en was van plan op de overlegpagina om opheldering aan je te vragen. Ik koos echter voor een meer persoonlijke aanpak en plaatste daarmee mijn vraag op je eigen overlegpagina, een paar minuten later. Daardoor zag ik dus niet je toelichting op de overlegpagina van dat artikel, een toelichting die ik overigens vanwege je al gegeven toelichting bij je wijziging niet had verwacht. Trouwens, je toelichting op de overlegpagina van het betreffende artikel vond ik nogal vaag, zeggen dat iets niet neutraal is is gemakkelijk gezegd, je moet zoiets ook hard maken.

Wat jammer is is echter dat Waerth dit heeft aangegrepen om mij direct voor twee uur te blokkeren en zich daarna zo is gaan opwinden dat hij zelfs is gaan voorstellen mij voor een hele week te blokkeren, hetgeen momenteel van kracht is (nog eens voor alle duidelijkheid: die Kiwix ben ik niet). Ik denk dat Waerth daarmee zijn boekje te buiten is gegaan en dat hij overhaast en impulsief heeft gehandeld. Ook zijn rechtvaardiging door allerlei zaken uit het verleden erbij te halen vind ik niet sterk en fair.

Wat ik denk Oscar is dat jij (samen met een nog wat anderen) en ik een beetje langs elkaar heen communiceren. We hebben over en weer opvattingen over elkaar die niet helemaal (meer) kloppen, merk ik. Neem bv. onze wederzijdse bijdragen aan het artikel 'koosjer', ik dacht dat we gezamenlijk aardig bezig waren met dit artikel, blijk jij achteraf dit heel anders te hebben ervaren, namelijk als een soort doordrammerij van mij. Ik kan je verzekeren dat dat niet het geval was, ik hoefde niet het laatste woord te hebben maar vond de zin gewoon niet goed lopen.

Al met al vind ik het hele gebeuren behoorlijk vervelend. Wikipedia is een erg interessant en leuk project en het is dan jammer als je ervan wordt buitengesloten.

Ik zal van mijn kant proberen meer rekening te houden met andermans op- en aanmerkingen (het is per slot van rekening een gezamenlijk project) maar ik zeg er wel bij dat ik niet volmaakt ben, dus zal het zeker nog wel eens voorkomen dat ik iets doe wat niet helemaal juist is maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk, ik denk dat anderen dat ook wel eens overkomt. We moeten namelijk voorkomen dat we elkaars gedrag op een goudschaaltje gaan wegen en dat je bij elke stap die je op Wikipedia zet eerst grondig moet nadenken want dan is de lol er wel gauw vanaf.

Tot slot nog een opmerking over een verwijt van Waerth: het is absoluut niet zo dat ik tien bijdragen plaats en daar dan expres er eentje tussen zou stoppen die niet zou deugen teneinde dwars te zitten, dat is pertinent niet waar.

Groeten Wikix 19:49 mar 27, 2005 (UTC)

Reactie op het bericht van WaerthEdit

Het is niet zo dat ik op de man speel maar omdat Waerth degene is die mij heeft geblokkeerd, zich erg over mij heeft opgewonden en mij van alles heeft beschuldigd voel ik mij daardoor wel genoodzaakt daar iets van te zeggen. Daarbij heb ik helemaal niet de bedoeling om Waerth onderuit te halen en ik meen dat ook niet te hebben gedaan.
Als men iets van iemand vindt dan speelt wat daaraan voorafgegaan is natuurlijk ook een rol, dat begrijp ik, alleen is het de vraag in hoeverre en hoe vaak je dat laat meewegen, te meer als iemand een nieuwe start heeft gemaakt en tracht tegemoet te komen aan allerlei kritieken.
Verder is het ook niet zo dat ik niet open zou staan voor zijn kritiek op mij en die van anderen op mij. Het is alleen wel zo dat ik het niet met alle kritiek op mij eens ben.

Groeten Wikix 11:30 mar 28, 2005 (UTC)

Een voorstel om de zaak op te lossenEdit

Zoëven heb ik de klachten op de Nederlandstalige Wikipedia gelezen. Daarin werd beweerd dat ik Kiwix enz. zou zijn die op die wijze zou trachten onder zijn blokkade uit te komen. Ik kan jullie verzekeren dat ik dat niet ben.
Het klopt dat ik toen ik in het verleden was geblokkeerd via andere ip-nrs. weer binnenkwam; dat deed ik omdat ik ook toentertijd mijn toenmalige blokkade niet terecht vond.
Echter, dit keer heb ik dat niet gedaan. Ik zou niet weten hoe ik kan bewijzen dat ik dat niet heb gedaan, dus het bewijs dat ik het niet heb gedaan heb ik niet. Ik kan jullie slechts zeggen dat ik vanwege m'n blokkade niet in staat ben om op de Nederlandstalige Wikipedia te komen.

Verder wil ik ook nog zeggen dat ik niet bezig ben Waerth en Oscar tegen elkaar uit te spelen.

Jullie weten hoe ik over deze blokkade denk, ik vind hem zeer onterecht en onrechtvaardig, ook als het principe van 'de druppel die de emmer doet overlopen' erop wordt losgelaten.

Zo langzamerhand begin ik me af te vragen of ik sowieso nog wel aan dit project wil meedoen. Als het op zo'n manier moet dat ik helemaal door het stof moet gaan en een zeer uitgebreide verdeding moet gaan voeren om nog aan dit project te mogen meedoen, als ik merk dat sommige personen behoorlijk negatief tegenover mij blijven staan dan raak ik van lieverlee alle interesse in Wikipedia kwijt.

Ik zal je zeggen, ik vind Wikipedia een erg aardig en boeiend project, ik vind het erg leuk om er aan meegedaan te hebben maar als het op zo een dergelijke wijze moet dan hoeft het van mij niet meer. Sommigen zitten er al te denken mijn weekblokkade met een maand te verlengen en dan zou ik na afloop daarvan het weer mogen proberen; ik denk dat ik daar dan voor bedank en helemaal niet meer kom.

Je kunt mij verwijten dat ik dit allemaal aan mijzelf heb te wijten en voor een deel zal dat ook wel zo zijn maar voor een deel ook niet. Bovendien heb ik wel degelijk getracht iets met de kritiek op mij te doen maar daar geeft blijkbaar niet iedereen zich voldoende rekenschap van.

Ik wil om uit deze vervelende kwestie te geraken een voorstel doen: we hebben nu allemaal over en weer een punt gemaakt, ik ben bijna een hele week geblokkeerd geweest, laten alle partijen hier lering uittrekken en proberen met een schone lei te beginnen. Ik zit er dan aan te denken om per 1 april (of wat later) opnieuw te starten met een nieuwe gebruikersnaam. Wat vinden jullie daarvan?

Groeten Wikix 16:00 mar 29, 2005 (UTC)

OpmerkingEdit

Het is nu twee weken geleden dat ik werd geblokkeerd. Het lijkt me meer dan redelijk dat ik per vandaag wordt gedeblokkeerd. Van mijn kant heb ik de nodige bereidwilligheid getoond. Ik heb geen behoefte meer om er verder over op door te gaan. Laat een ieder z'n voordeel doen met de geuite kritieken, ik zal dat in ieder geval doen. Jcb en SanderSpek bedank ik voor hun bemiddeling.

Groeten Wikix 12:35, 6 Apr 2005 (UTC)